Naše aktivity Tisk
Napsal uživatel Administrator   
Neděle, 08 Únor 2009 20:05

Zájmové aktivity v MŠ:

 • Výtvarný kroužek - p.učitelka Jana Holubová,Eva Řeháková- rozvoj výtvarných dovedností
 • Plavecký kroužek - ve spolupráci s Plaveckou školou - nácvik  a zdokonalení se v plavání
 • Tělovýchovný kroužek - cvičení v tělocvičně ZŠ 17.listopadu - rozvo tělesné a fyzické zdatnosti a hrubé motoriky
 • Taneční kroužek s prvky gymnastiky - pod vedením Mgr Stanislavy Dratvové
 • Školička bruslení ve spolupráci s HC Kopřivnice

 

Spolupráce MŠ:

 • se ZŠ 17.listopadu - spolupráce s p.učitelkami z 1.stupně-návštěvapředškoláků v 1.třídě před zápisem,konzultace učitelek před zápisy,vzájemné návštěvy na konci školního roku
 • s DDM Kopřivnice - pomoc při organizování společných akcí - drakiáda,Koprstar,návštěva DDD při Mikulášské nadílce,při koncertech
 • s KDK Kopřivnice návštěva kulturních představení
 • s Katolickým domem
 • s Muzeem Příbor
 • s Plaveckou školou - celoroční plavecká škola
 • s Loutkovým divadlem v Kopřivnici - návštěva divadelních představení souboru Rolnička i dětskýc vystoupení
 • s Divadlem loutek v Ostravě  -1x ročně návštěva loutkového představení
 • s pečovatelským domem - vystoupení dětí na Vánoční besídce,předání drobných dárečků seniorům
 • s Klubem seniorů - vystoupení k MDŽ
 • s ekologickým sdružením Hájenka - ekologické programy několikrát ročně
 • s myslivcem p.Pavelkou - beseda anávštěva lesa a krmelce v zimním  období
 • s Policií ČR v Kopřivnici - představení práce a výzbroje na akci Dem se Záchranným integrovaným systémem  na Bubla city ranči
 • s Hasiči - Den se Záchranným integrovaným systémeme
 • s Hasiči Kopřivnice - návštěva nové hasičské zbrojnice
 • s LŠU v Kopřivnici - návštěva Dne otevřených dveří,spolupráce při náboru nových dětí
 • s MIS Music - s Janem Hanibalem - vedení Hudebního kroužku
 • s p.Kubošem - Bubla city ranč - zajištění akce DEn se Záchr.integr.systémeme
 • s knihovnou v Kopřivnici - návštěva akcí pořádaných Městskou knihovnou
 • Mgr Markéta Fišerová -  beseda o  školní zralosti
 • s rodiči - společné akce na zahradě,sobotní výlety,tvořivé dílny

 

 

Aktualizováno Pondělí, 16 Říjen 2017 20:41