Speciálně pedagogická péče Tisk
Napsal uživatel Hana Maková   
Úterý, 10 Říjen 2017 11:21

 

Speciálně pedagogická péče

v organizaci Mateřské školy Kopřivnice p.o.

V organizaci Mateřské školy Kopřivnice p.o. zajišťuje speciálně pedagogickou péči tým speciálních pedagogů:

Mgr. Alena Pokorná, speciální pedagog

Mgr. Markéta Fišerová, speciální pedagog

Co Vám a Vašim dětem nabízíme:

· Koordinace logopedické péče v Mateřských školách Kopřivnice:

- vyhledávání dětí s rizikovým vývojem řeči

- koordinace práce logopedických preventistů na jednotlivých MŠ

- náměty, pomůcky a nápady při využívání logopedických koutků na

jednotlivých mateřských školách

- spolupráce s klinickými a školskými logopedy

- spolupráce se Speciálně pedagogickým centrem pro děti s vadami řeči v Ostravě a ve Frýdku-Místku

- spolupráce s mateřskými školami Moravskoslezského kraje, jež mají logopedické třídy

· Vyhledávání dětí s předpokladem nadání a péče o děti s nadáním:

- vyhledávání dětí s předpokladem nadání

- poradenství pro rodiče

- spolupráce s poradenským zařízením

- vypracování a vedení individuálního vzdělávacího plánu

- setkání rodičů nadaných dětí mezi sebou navzájem, sdílení zkušeností, konzultace se speciálními pedagogy a dalšími odborníky (v rámci Klubu rodičů nadaných dětí)

- příprava prostředí pro maximální možný rozvoj potenciálu dětí

- individuální přístup a speciálně pedagogické intervence

· Pomoc dětem se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné mateřské škole:

- permanentní sociální interakce

- intenzivní spolupráce s učitelkami na jednotlivých mateřských školách při vzdělávání dětí se speciálními potřebami

- uplatňování nejmodernějších vzdělávacích metod, které vedou k rozvoji dětí

- spolupráce s poradenskými zařízeními

- diagnostika a rediagnostika dětí

- pravidelné výchovně vzdělávací intervence

- konzultační a poradenská činnost pro rodiče o optimálních metodách a postupech práce s dítětem

· Posouzení školní zralosti a pomoc s přípravou do školy:

- oblast motoriky (hrubá motorika, jemná motorika, grafomotorika, kresba, vizuomotorika, lateralita)

- sluchové vnímání a paměť (sluchová diferenciace, vnímání figury a pozadí, úroveň naslouchání, vnímání rytmu, sluchová analýza a syntéza)

- zrakové vnímání a paměť (zraková diferenciace, vnímání figury a pozadí, zraková analýza a syntéza)

- oblast řeči

- časoprostorová orientace

- základní matematické představy (porovnávání, třídění, řazení, tvary, množství)

· Podpora- v případě potřeby spolupracujeme s dalšími odborníky nebo Vás na ně nasměrujeme

· Konzultace - osobně, emailem, telefonem

Mgr. Alena Pokorná, speciální pedagog

Mateřské školy Kopřivnice p.o.

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Mobil: 739 584 120, 730 543 671

Mgr. Markéta Fišerová, speciální pedagog

MŠ Pionýrská, Kopřivnice

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Aktualizováno Úterý, 20 Říjen 2020 17:16