Logopedická prevence v mateřských školách Tisk
Napsal uživatel Mgr.Markéta Fišerová, Mgr.Alena Pokorná   
Neděle, 20 Září 2015 22:30

Ve školním roce 2015/2016 bude v organizaci Mateřské školy Kopřivnice p.o. pokračovat projekt "Logopedická preventivní péče v MŠ Kopřivnice".

Péče o dětskou řeč je každodenní součástí práce učitelek mateřských škol. Ve všech školkách pracují logopedické asistentky, děti mohou pravidelně pracovat v logopedických koutcích vybavených logopedickými pomůckami a  velkými zrcadly. Do třídních vzdělávacích programů je logopedická prevence každodenně zařazována, učitelky věnují pozornost prevenci řečových vad. V průběhu října a listopadu proběhne ve školkách také každoroční logopedická depistáž, kdy logopedické asistentky, logopedka a speciální pedagog cíleně vyhledávají děti s řečovými obtížemi, aby u nich mohla být zahájena intenzivní náprava. Rodiče jsou o potížích svého dítěte informováni a odesláni do logopedické poradny.

Aktualizováno Pondělí, 09 Květen 2016 11:45