Dopravní soutěž Tisk
Napsal uživatel Hana Maková   
Sobota, 19 Květen 2018 15:02

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝ CYKLISTA - květen 2018

V pátek 4. května 2018 se na dopravní hřišti v Kopřivnici uskutečnilo okrskové kolo dopravní soutěž Mladý cyklista pro žáky základních škol. Soutěž s dopravní tematikou je organizována tradičně každý rok a má za úkol podpořit mladé cyklisty v bezpečném a ohleduplném chování v dopravě, včetně dodržování dopravních předpisů.

Letos soutěžilo deset družstev ze šesti škol: ZŠ sv. Zdislavy, ZŠ Ženklava, ZŠ dr. Horákové, ZŠ Alšova,

ZŠ 17.listopadu a ZŠ Mniší.

Soutěžilo celkem čtyřicet žáků dle kategorií - I. kategorie - 6 družstev (24 žáků), II. kategorie - 4 družstva (16 žáků).

Všechna družstva absolvovala čtyři disciplíny : Provoz na pozemních komunikacích - teorie, Jízda městem -  praxe na dopravním hřišti, Jízda zručnosti a Poskytování první pomoci.

Výsledky dopravní soutěže jsou následující:

Pořadí družstev - I. kategorie

1. místo ZŠ Alšova

2. místo ZŠ sv. Zdislavy

3. místo ZŠ Ženklava

Pořadí družstev - II. kategorie

1. místo - ZŠ Alšova

2. místo - ZŠ 17.listopadu

3. místo - ZŠ sv. Zdislavy.

Vítězové získali praktické dárky od sponzorů soutěže BESIP, Město Kopřivnice, ČPZP, Cukrárna U Hezounů, Zašívárna a MAP ORP Kopřivnice II. Malé dárky k dopravní tematice získali i ostatní závodící.

Vítězové obou kategorií se následně zúčastnili okresního kola v Odrách 11. května 2018.

Poděkování patří i všem rozhodčím disciplín - zástupcům Městské policie Kopřivnice, lektorovi dopravní výchovy, profesionálnímu hasiči, zástupcům MÚ odboru školství, kultury a sportu, kteří přísně a spravedlivě sledovali výkony mladých cyklistů. Učitelé ze škol povzbuzovali své týmy k co nejlepším výsledkům.

Přejeme všem bezpečí nejen na cestách.

Mgr. Eva Kytková, organizátorka dopravní soutěže Mladý cyklista v Kopřivnici

Aktualizováno Sobota, 19 Květen 2018 15:06