Přihlášení/Odhlášení
Logopedická prevence
Speciálně pedagogická péče PDF Tisk Email
Napsal uživatel Hana Maková   
Úterý, 10 Říjen 2017 11:21

 

Speciálně pedagogická péče

v organizaci Mateřské školy Kopřivnice p.o.

V organizaci Mateřské školy Kopřivnice p.o. zajišťuje speciálně pedagogickou péči tým speciálních pedagogů:

Mgr. Alena Pokorná, speciální pedagog

Mgr. Markéta Fišerová, speciální pedagog

Co Vám a Vašim dětem nabízíme:

· Koordinace logopedické péče v Mateřských školách Kopřivnice:

- vyhledávání dětí s rizikovým vývojem řeči

- koordinace práce logopedických preventistů na jednotlivých MŠ

- náměty, pomůcky a nápady při využívání logopedických koutků na

jednotlivých mateřských školách

- spolupráce s klinickými a školskými logopedy

- spolupráce se Speciálně pedagogickým centrem pro děti s vadami řeči v Ostravě a ve Frýdku-Místku

- spolupráce s mateřskými školami Moravskoslezského kraje, jež mají logopedické třídy

· Vyhledávání dětí s předpokladem nadání a péče o děti s nadáním:

- vyhledávání dětí s předpokladem nadání

- poradenství pro rodiče

- spolupráce s poradenským zařízením

- vypracování a vedení individuálního vzdělávacího plánu

- setkání rodičů nadaných dětí mezi sebou navzájem, sdílení zkušeností, konzultace se speciálními pedagogy a dalšími odborníky (v rámci Klubu rodičů nadaných dětí)

- příprava prostředí pro maximální možný rozvoj potenciálu dětí

- individuální přístup a speciálně pedagogické intervence

· Pomoc dětem se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné mateřské škole:

- permanentní sociální interakce

- intenzivní spolupráce s učitelkami na jednotlivých mateřských školách při vzdělávání dětí se speciálními potřebami

- uplatňování nejmodernějších vzdělávacích metod, které vedou k rozvoji dětí

- spolupráce s poradenskými zařízeními

- diagnostika a rediagnostika dětí

- pravidelné výchovně vzdělávací intervence

- konzultační a poradenská činnost pro rodiče o optimálních metodách a postupech práce s dítětem

· Posouzení školní zralosti a pomoc s přípravou do školy:

- oblast motoriky (hrubá motorika, jemná motorika, grafomotorika, kresba, vizuomotorika, lateralita)

- sluchové vnímání a paměť (sluchová diferenciace, vnímání figury a pozadí, úroveň naslouchání, vnímání rytmu, sluchová analýza a syntéza)

- zrakové vnímání a paměť (zraková diferenciace, vnímání figury a pozadí, zraková analýza a syntéza)

- oblast řeči

- časoprostorová orientace

- základní matematické představy (porovnávání, třídění, řazení, tvary, množství)

· Podpora- v případě potřeby spolupracujeme s dalšími odborníky nebo Vás na ně nasměrujeme

· Konzultace - osobně, emailem, telefonem

Mgr. Alena Pokorná, speciální pedagog

Mateřské školy Kopřivnice p.o.

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Mobil: 739 584 120, 730 543 671

Mgr. Markéta Fišerová, speciální pedagog

MŠ Pionýrská, Kopřivnice

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Aktualizováno Úterý, 20 Říjen 2020 17:16
 
Práce logopedického týmu běží na plné obrátky PDF Tisk Email
Napsal uživatel Mgr. Alena Pokorná, Mgr. Markéta Fišerová   
Pondělí, 09 Květen 2016 11:48

Říjen 2016

Logopedický tým Mateřských škol Kopřivnice p.o. se sešel v MŠ Jeřabinka, aby naplánoval svou preventivní činnost na celý školní rok. Na první schůzce logopedické asistentky plánovaly především logopedickou depistáž v mateřských školách. Depistáž má za úkol aktivně zmapovat vývoj řeči u všech školkových dětí a  posoudit, zda se řeč správně vyvíjí, popř. odhalit rizikové faktory a doporučit rodičům návštěvu logopedické poradny. Alarmující situaci, na kterou jsme upozorňovali před několika lety, se daří systematickou péčí o dětskou řeč stabilizovat. V každé mateřské škole organizace pracuje logopedická asistentka, která vytváří vhodné zázemí pro rozvoj logopedické prevence a poskytuje poradenství rodičům. Pokud se u dětí vyskytnou vážnější potíže, rodičům je doporučena logopedická péče u některého z klinických nebo školských logopedů. Mateřská škola potom na práci logopeda navazuje, popř. přímo s logopedem spolupracuje. Poradenství rodičům poskytují také školní speciální pedagogové.

Logopedický tým naplánoval svou celoroční činnost, do které také spadá akce pro rodiče a děti na školní zahradě : Povídání v zahradě III. Čeká nás v dubnu 2017. Takže nám nezbývá, než se těšit, že se tam spolu sejdeme a popovídáme o správném dětském povídání!

 

Povídání v zahradě II.

MŠ Krátká, 26. dubna 2016 od 15.00 do 17.30 hodin

V úterý 26. dubna 2016 se od 15.00 hodin na zahradu MATEŘSKÉ ŠKOLY KRÁTKÁ slétlo hejno Berušek. Nebyly to Berušky ledajaké......byly to logopedické asistentky všech kopřivnických školek a přilétly proto, aby si s dětmi na zahradě školky ověřily, jak jim jde povídání.

Akce POVÍDÁNÍ V ZAHRADĚ byla svého druhu už druhá v pořadí. Ta první byla součástí projektu Koordinace logopedické preventivní péče v organizaci Mateřské školy Kopřivnice p.o. v roce 2013.

A právě druhé Povídání v zahradě přilákalo ještě o trošku více dětí než to první-  bylo jich 120. Přišly s rodiči nebo s prarodiči, aby si pohrály, zasoutěžily a přitom protáhly svoje pusinky, vyzkoušely čich, sluch, zrak, a taky se trochu proskákaly v rytmu naší mateřštiny.

img_1179.jpg - 43.36 Kb img_1181.jpg - 40.38 Kb

Dětem se to líbilo a logopedickým asistentkám také. Každá chvilka, kterou věnujeme rozvoji dětské řeči, má totiž svou cenu. Aby se povídání našich dětí neustále zlepšovalo, je potřeba věnovat tomu úsilí. Ve školkách to děláme denně a na zahradě jsme zapojily také rodiče.

img_1187.jpg - 44.09 Kb img_1194.jpg - 42.61 Kb

Když bude máma s tátou vědět jak na to, půjde nám to mnohem rychleji.

Přilétneme zase za rok na jaře a těšíme se na to, že nám povídání půjde zase o trošku lépe. Těšíme se na vás!

Logopedické asistentky- BERUŠKY.

img_1245.jpg - 42.93 Kb

Aktualizováno Neděle, 23 Říjen 2016 15:17
 
Povídání v zahradě II. PDF Tisk Email
Napsal uživatel Hana Maková   
Čtvrtek, 21 Duben 2016 07:20

Mateřské školy Kopřivnice p. o.
srdečně zvou
všechny děti, rodiče i prarodiče
na zábavné odpoledne
plné her a soutěží

Povídání v zahradě

aneb

co můžeme udělat pro to,

aby řeč našich dětí

byla kultivovaná a správná.

Akce bude probíhat na zahradě
Mateřské školy Krátká
v úterý 26. dubna 2016
od 15:00 hodin.

 


Všechny hry budou zaměřeny
na rozvoj řeči a jazykových dovedností.
Tato akce je pořádána v rámci projektu
„Logopedická preventivní péče v organizaci
MŠ Kopřivnice p. o.“, který je součástí
Školního vzdělávacího programu „Dětský svět“


Viz plakát

Aktualizováno Čtvrtek, 21 Duben 2016 11:31
 
Logopedická prevence v mateřských školách PDF Tisk Email
Napsal uživatel Mgr.Markéta Fišerová, Mgr.Alena Pokorná   
Neděle, 20 Září 2015 22:30

Ve školním roce 2015/2016 bude v organizaci Mateřské školy Kopřivnice p.o. pokračovat projekt "Logopedická preventivní péče v MŠ Kopřivnice".

Péče o dětskou řeč je každodenní součástí práce učitelek mateřských škol. Ve všech školkách pracují logopedické asistentky, děti mohou pravidelně pracovat v logopedických koutcích vybavených logopedickými pomůckami a  velkými zrcadly. Do třídních vzdělávacích programů je logopedická prevence každodenně zařazována, učitelky věnují pozornost prevenci řečových vad. V průběhu října a listopadu proběhne ve školkách také každoroční logopedická depistáž, kdy logopedické asistentky, logopedka a speciální pedagog cíleně vyhledávají děti s řečovými obtížemi, aby u nich mohla být zahájena intenzivní náprava. Rodiče jsou o potížích svého dítěte informováni a odesláni do logopedické poradny.

Aktualizováno Pondělí, 09 Květen 2016 11:45
 
Logopedické koutky v jednotlivých MŠ PDF Tisk Email
Napsal uživatel Mgr.Markéta Fišerová, Mgr.Alena Pokorná   
Neděle, 09 Únor 2014 18:35

 

V rámci účasti kopřivnických mateřských škol na rozvojovém programu MŠMT:

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013 byly ve všech školkách zřízeny logopedické koutky.

Logopedické koutky

Mezi základní vybavení patří především zrcadla, aby mohly děti cíleně pracovat s mluvidly, a také logopedické kufříky, které jsou vybavené pomůckami pro skupinovou práci. Každodenně zde paní učitelky pracují se skupinkou dětí a zaměřují se přitom na hlasová, artikulační, dechová a jazyková cvičení. Všechny paní učitelky prošly alespoň základním kurzem vzdělávání k rozvoji jazykových a komunikačních dovedností dětí. Některé se dlouhodobě vzdělávaly, aby získaly osvědčení Logopedický asistent. V některých mateřských školách dokonce pracují speciální pedagogové.  Víme tedy, jak na to. Máme už i kvalitní podmínky. Věříme, že to brzy všichni poznáme, že našim dětem půjde to povídání lépe a lépe.

 

LOGOPEDICKÝ KOUTEK V MŠ JEŘABINKA

dscn8092.jpg - 51.58 Kb dscn8093.jpg - 59.59 Kb dscn8095.jpg - 58.77 Kb

 

 

LOGOPEDICKÝ KOUTEK V MŠ FRANCOUZSKÁ

p1010499.jpg - 78.80 Kb p1010498.jpg - 75.75 Kb

 

 

LOGOPEDICKÝ KOUTEK V MŠ IGNÁCE ŠUSTALY

dscn2621.jpg - 60.47 Kb cimg38881_1.jpg - 85.55 Kb

 

 

LOGOPEDICKÝ KOUTEK V MŠ MNIŠÍ
ms mnisi 1_1.jpg - 10.31 Kb ms mnisi 2_1_1.jpg - 23.34 Kb

 

 

 

LOGOPEDICKÝ KOUTEK V MŠ ČESKÁ


 

 

LOGOPEDICKÝ KOUTEK V MŠ PIONÝRSKÁ

041.jpg - 73.86 Kb 042.jpg - 50.99 Kb

 

 

LOGOPEDICKÝ KOUTEK V MŠ LUBINA

 

LOGOPEDICKÝ KOUTEK V MŠ ZÁHUMENNÍ

 

LOGOPEDICKÝ KOUTEK V MŠ KRÁTKÁ

 

 

Aktualizováno Neděle, 20 Září 2015 21:26
 
Více článků...
<< Začátek < Předchozí 1 2 Další > Konec >>

Strana 1 z 2