Přihlášení/Odhlášení
Logopedická prevence
Práce logopedického týmu běží na plné obrátky PDF Tisk Email
Napsal uživatel Mgr. Alena Pokorná, Mgr. Markéta Fišerová   
Pondělí, 09 Květen 2016 11:48

Říjen 2016

Logopedický tým Mateřských škol Kopřivnice p.o. se sešel v MŠ Jeřabinka, aby naplánoval svou preventivní činnost na celý školní rok. Na první schůzce logopedické asistentky plánovaly především logopedickou depistáž v mateřských školách. Depistáž má za úkol aktivně zmapovat vývoj řeči u všech školkových dětí a  posoudit, zda se řeč správně vyvíjí, popř. odhalit rizikové faktory a doporučit rodičům návštěvu logopedické poradny. Alarmující situaci, na kterou jsme upozorňovali před několika lety, se daří systematickou péčí o dětskou řeč stabilizovat. V každé mateřské škole organizace pracuje logopedická asistentka, která vytváří vhodné zázemí pro rozvoj logopedické prevence a poskytuje poradenství rodičům. Pokud se u dětí vyskytnou vážnější potíže, rodičům je doporučena logopedická péče u některého z klinických nebo školských logopedů. Mateřská škola potom na práci logopeda navazuje, popř. přímo s logopedem spolupracuje. Poradenství rodičům poskytují také školní speciální pedagogové.

Logopedický tým naplánoval svou celoroční činnost, do které také spadá akce pro rodiče a děti na školní zahradě : Povídání v zahradě III. Čeká nás v dubnu 2017. Takže nám nezbývá, než se těšit, že se tam spolu sejdeme a popovídáme o správném dětském povídání!

 

Povídání v zahradě II.

MŠ Krátká, 26. dubna 2016 od 15.00 do 17.30 hodin

V úterý 26. dubna 2016 se od 15.00 hodin na zahradu MATEŘSKÉ ŠKOLY KRÁTKÁ slétlo hejno Berušek. Nebyly to Berušky ledajaké......byly to logopedické asistentky všech kopřivnických školek a přilétly proto, aby si s dětmi na zahradě školky ověřily, jak jim jde povídání.

Akce POVÍDÁNÍ V ZAHRADĚ byla svého druhu už druhá v pořadí. Ta první byla součástí projektu Koordinace logopedické preventivní péče v organizaci Mateřské školy Kopřivnice p.o. v roce 2013.

A právě druhé Povídání v zahradě přilákalo ještě o trošku více dětí než to první-  bylo jich 120. Přišly s rodiči nebo s prarodiči, aby si pohrály, zasoutěžily a přitom protáhly svoje pusinky, vyzkoušely čich, sluch, zrak, a taky se trochu proskákaly v rytmu naší mateřštiny.

img_1179.jpg - 43.36 Kb img_1181.jpg - 40.38 Kb

Dětem se to líbilo a logopedickým asistentkám také. Každá chvilka, kterou věnujeme rozvoji dětské řeči, má totiž svou cenu. Aby se povídání našich dětí neustále zlepšovalo, je potřeba věnovat tomu úsilí. Ve školkách to děláme denně a na zahradě jsme zapojily také rodiče.

img_1187.jpg - 44.09 Kb img_1194.jpg - 42.61 Kb

Když bude máma s tátou vědět jak na to, půjde nám to mnohem rychleji.

Přilétneme zase za rok na jaře a těšíme se na to, že nám povídání půjde zase o trošku lépe. Těšíme se na vás!

Logopedické asistentky- BERUŠKY.

img_1245.jpg - 42.93 Kb

Aktualizováno Neděle, 23 Říjen 2016 15:17
 
Logopedická prevence v mateřských školách PDF Tisk Email
Napsal uživatel Mgr.Markéta Fišerová, Mgr.Alena Pokorná   
Neděle, 20 Září 2015 22:30

Ve školním roce 2015/2016 bude v organizaci Mateřské školy Kopřivnice p.o. pokračovat projekt "Logopedická preventivní péče v MŠ Kopřivnice".

Péče o dětskou řeč je každodenní součástí práce učitelek mateřských škol. Ve všech školkách pracují logopedické asistentky, děti mohou pravidelně pracovat v logopedických koutcích vybavených logopedickými pomůckami a  velkými zrcadly. Do třídních vzdělávacích programů je logopedická prevence každodenně zařazována, učitelky věnují pozornost prevenci řečových vad. V průběhu října a listopadu proběhne ve školkách také každoroční logopedická depistáž, kdy logopedické asistentky, logopedka a speciální pedagog cíleně vyhledávají děti s řečovými obtížemi, aby u nich mohla být zahájena intenzivní náprava. Rodiče jsou o potížích svého dítěte informováni a odesláni do logopedické poradny.

Aktualizováno Pondělí, 09 Květen 2016 11:45
 
Logopedické koutky v jednotlivých MŠ PDF Tisk Email
Napsal uživatel Mgr.Markéta Fišerová, Mgr.Alena Pokorná   
Neděle, 09 Únor 2014 18:35

 

V rámci účasti kopřivnických mateřských škol na rozvojovém programu MŠMT:

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013 byly ve všech školkách zřízeny logopedické koutky.

Logopedické koutky

Mezi základní vybavení patří především zrcadla, aby mohly děti cíleně pracovat s mluvidly, a také logopedické kufříky, které jsou vybavené pomůckami pro skupinovou práci. Každodenně zde paní učitelky pracují se skupinkou dětí a zaměřují se přitom na hlasová, artikulační, dechová a jazyková cvičení. Všechny paní učitelky prošly alespoň základním kurzem vzdělávání k rozvoji jazykových a komunikačních dovedností dětí. Některé se dlouhodobě vzdělávaly, aby získaly osvědčení Logopedický asistent. V některých mateřských školách dokonce pracují speciální pedagogové.  Víme tedy, jak na to. Máme už i kvalitní podmínky. Věříme, že to brzy všichni poznáme, že našim dětem půjde to povídání lépe a lépe.

 

LOGOPEDICKÝ KOUTEK V MŠ JEŘABINKA

dscn8092.jpg - 51.58 Kb dscn8093.jpg - 59.59 Kb dscn8095.jpg - 58.77 Kb

 

 

LOGOPEDICKÝ KOUTEK V MŠ FRANCOUZSKÁ

p1010499.jpg - 78.80 Kb p1010498.jpg - 75.75 Kb

 

 

LOGOPEDICKÝ KOUTEK V MŠ IGNÁCE ŠUSTALY

dscn2621.jpg - 60.47 Kb cimg38881_1.jpg - 85.55 Kb

 

 

LOGOPEDICKÝ KOUTEK V MŠ MNIŠÍ
ms mnisi 1_1.jpg - 10.31 Kb ms mnisi 2_1_1.jpg - 23.34 Kb

 

 

 

LOGOPEDICKÝ KOUTEK V MŠ ČESKÁ


 

 

LOGOPEDICKÝ KOUTEK V MŠ PIONÝRSKÁ

041.jpg - 73.86 Kb 042.jpg - 50.99 Kb

 

 

LOGOPEDICKÝ KOUTEK V MŠ LUBINA

 

LOGOPEDICKÝ KOUTEK V MŠ ZÁHUMENNÍ

 

LOGOPEDICKÝ KOUTEK V MŠ KRÁTKÁ

 

 

Aktualizováno Neděle, 20 Září 2015 21:26
 
Povídání v zahradě PDF Tisk Email
Napsal uživatel Mgr. Alena Pokorná, Mgr. Markéta Fišerová   
Neděle, 10 Listopad 2013 18:27

 

POVÍDÁNÍ V ZAHRADĚ

Ve čtvrtek 24. října 2013 - sotva odpoledne vykouklo sluníčko -se na zahradě Mateřské školky Jeřabinka objevily červené krovky veselých Berušek, které vítaly všechny děti, jejich rodiče a prarodiče na unikátní akci

"POVÍDÁNÍ V ZAHRADĚ".

 

Všechno, co se na zahradě odehrávalo, se nějakým způsobem týkalo dětské řeči. Všechny hry a soutěže, které si

Berušky- logopedické asistentky z kopřivnických mateřských školek

pro děti připravily, byly speciálně zacílené na rozvoj řeči.

 

To, že si procvičují svá mluvidla, rozvíjí fonematický sluch či provádějí dechová cvičení, děti vůbec netušily. Ve skutečnosti zachraňovaly tonoucí berušky, poslouchaly, kde se ozývá červík, sbíraly pylové kuličky, hrály broučkové pexeso nebo s broučkem malovaly.

dscn7364.jpg - 103.17 Kb dscn7357.jpg - 101.50 Kb dscn7432.jpg - 110.82 Kb dscn7381.jpg - 117.32 Kb

U každé aktivity si rodiče a prarodiče mohli přečíst, jakou dovednost -nutnou pro správný rozvoj řeči- si právě jejich dítě procvičuje. A až měly berušky na červených kartičkách na krovkách alespoň sedm teček, mohlo se jít pro sladkou odměnu. Na zahrádce se u broučkových soutěží vystřídala rovná stovka dětí ze všech kopřivnických školek. A když připočteme jejich rodiče a prarodiče, bylo nás tam požehnaně.

dscn7350.jpg - 140.08 Kb dscn7414.jpg - 147.57 Kb

Celá akce byla pořádána v rámci projektu:

Koordinace logopedické preventivní péče v organizaci Mateřské školy Kopřivnice p.o.

Projekt se zaměřuje především na vzdělávání učitelek mateřských škol a je dotován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci rozvojového programu

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013.

 

Věříme, že celá akce splnila svůj účel. Ukázala maminkám a tatínkům jak na to, když je potřeba podpořit zdravé dětské povídání, a že se není čeho bát, vždyť se u toho dá užít spousta legrace.


A my Berušky- logopedické asistentky se těšíme, že zase někdy přijdete na zahradní povídání.

dscn7452.jpg - 118.79 Kb

Aktualizováno Neděle, 09 Únor 2014 18:37