Přihlášení/Odhlášení
Zahrada MŠ Česká 2013/2014
Ukončení školního roku PDF Tisk Email
Napsal uživatel Hana Maková   
Neděle, 29 Červen 2014 16:44

Pasování školáků,kouzelník,táborák

Ve středu jsme se sešli před MŠ,abychom se všichni rozloučili se školním rokem.Po krátkém vystoupení dětí z Tanečního kroužku pod vedením p.uč.S.Dratvové vystoupil kouzelník,který navodil tu správnou atmosféru.

Potom nastal pro děti,které odcházejí ze školky ten pravý okamžik,kdy byly pasováný na školáky - žáky 1-třídy ZŠ.Ještě společné focení,loučení  jsme se přesunuli na zahradu,kde jsme si opekli párky,na které jsme se těšili nejvíc.

Teď už nám už nezbývá nic jiného,než si popřát krásné prožití prázdnin,slunečnou dovolenou a hodně odpočinky,než nám začne znovu ten nový školní rok.

 
Den otců a matek PDF Tisk Email
Napsal uživatel Hana Maková   
Úterý, 06 Květen 2014 08:53

Den matek a otců jsme společně oslavili s rodiči na zahradě MŠ a v jejím okolí.Nejdříve jsme plnili různé úkoly v okolí MŠ a závěrečný úkol - výroba srdíčka pro maminku jsme splnili na zahradě.Potom děti předvedly krátký program pro maminky,tatínky,babičky a ostatní návštěvníky - tanečky,písničky,básničky a nakonec  jsme si opekli párky u táboráku.Po dvou nezdařených akcích nám počasí konečně přálo a my si užili krásný den.

 

Aktualizováno Středa, 14 Květen 2014 15:15
 
Zavírání zahrady PDF Tisk Email
Napsal uživatel Hana Maková   
Neděle, 10 Listopad 2013 17:21

Ukončení projektu Podzim s drakem se uskutečnilo s rodiči na zahradě spojené s brigádou.Rodiče to vzali velmi zodpovědně,někteří přišli s hráběmi a pomohli nám uklidit a pohrabat zahradu před nastávající zimou.

S dětmi jsme pak zamávali drakům,děti kreslily,skládaly,vyráběly draky,přivazovaly dráčkovi mašličky a dráčky namotávaly.Za splněné úkoly dostaly odměnu a nakonec jsme si všichni opekli párky za velké tmy,kdy nás osvětloval a zahříval velký táborák.

Akce se líbila a my se budem zase těšit na jaro,až zahradu s rodiči zase otevřeme.

 
Návštěva na naší zahradě PDF Tisk Email
Napsal uživatel Hana Maková   
Čtvrtek, 24 Říjen 2013 16:22

Na naší zahradě jsme přivítali děti z jiných mateřských škol.Tak ,jako my navštěvujeme ostatní zahrady,tak k ná přišli děti z MŠ Lubina,MŠ Pionýrská a MŠ Jeřabinka.

Děti budou moci v rámci mateřských škol střídat místa svých her a nenásilně se seznamovat s různým prostředím.Vybudují si tak vztah k přírodě, ke které by jinak jako městské děti neměly mnohdy ani přístup.Každá z mateřských škol bude mít zahradu s určitým tématickým zaměřením.

 
Zahrada Vodní svět PDF Tisk Email
Napsal uživatel Hana Maková   
Čtvrtek, 10 Říjen 2013 16:39

Naše zahrada je součástí velkého projektu Svět je velká zahrada organizace Mateřské školy Kopřivnice. Každá zahrada by měla tvořit jeden ucelený celek. Věříme, že se prostřednictvím nových zahrad děti opravdu ocitnou ve světě, velikém jako zahrada, plném nového, tajemného a zajímavého.

Zahrada Vodní svět v MŠ Česká Kopřivnice je zaměřena na získávání poznatků týkajících se vody na Zemi ve všech jejích podobách. Hravou formou se děti seznámí s vlastnostmi vody, s životem u vody, se všemi vodními zvířátky a živočichy, s vodními rostlinami. Seznámí se s využitím vody k lodní dopravě. Děti se seznámí s významem čistoty vody pro život člověka, s pojmem koloběh vody v přírodě a s významem ochrany životního prostředí.

Tento projekt je zaměřen také na zdokonalování pohybových dovedností a rozvoj pohybových schopností dětí, na získávání základních zkušeností poznatků o moři, rybníku, řece a života okolo nich.

Prostřednictvím osobních zkušeností a zážitků se děti seznamují s přírodními zákony, učí se vzájemné spolupráci, rozvíjejí pozorovací schopnosti a poznání.

Cílem je založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, lepší herní vyžití pro děti, seznámení se s přírodou a světem kolem nás, spojení herního a vzdělávacího aspektu.Tato zahrada bude sloužit nejen k hrám, ale také k novému poznání o vodě a všeho. co s ní souvisí. Koncepce vychází z jediného tématu – VODA (ať už jako voda sladká, či moře, břehové porosty, fauna, flóra, lidské činnosti s vodou svázané – lodě, rybářství, vesnice na pilotech apod.) Podstatou řešení je max. a bezpečně využití celé plochy, která je relativně malá.

Zahrada nám tak slouží  ke společným akcím s dětmi a rodiči,které pořádáme několikrát do roka a také jednou týdně odpoledne slouží široké veřejnosti.

Celý pozemek je rozdělen na 6 funkčních částí

1. Vstup – Vodní prvek – VELRYBA s učebnou

2. Bylinková a ovocná zahrádka

3. Pobřeží – houpací sítě, hlídkové věže,zastřešené pískoviště

4. Moře – ústřední herní plocha ( velká loď, čtyři veslice…)

5. Příbřežní chýše u ústí do moře – maják s herními prvky, pobřežní vesnice,chýše z vrbového proutí

6. Ostrovní vesnice s ohništěm – ohniště,pískoviště,vahadlové houpačky,visuté lávky

 

 

Aktualizováno Pátek, 11 Říjen 2013 10:35
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 Další > Konec >>

Strana 1 z 2