Přihlášení/Odhlášení
MŠ Záhumenní
Jak se dělá papír PDF Tisk Email
Napsal uživatel Lenka Šafářová   
Sobota, 15 Září 2012 11:47

O tom, co všechno se musí udělat,
aby vznikl papír se ve středu 12. září
na vlastní oči přesvědčily děti ze Štěňátek a Berušek.
Ohmataly si papírovou hmotu, rámečky,
plátýnka i lis na výrobu papíru.
Bylo to velmi poučné a zajímavé!

foto: http://zahumenni.rajce.idnes.cz/

Aktualizováno Sobota, 15 Září 2012 11:50
 
Kalendář akcí PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Neděle, 08 Únor 2009 20:42

AKCE PRO DĚTI ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

ZÁŘÍ
Medové dny na Fojtství
"O nafoukaném balónku"  - interaktivní divadlo
screening řeči - prevence logopedických vad
Zayferus - ukázka dravců

ŘÍJEN
zahájení zájmových aktivit
"Myška Klárka a veverka Terka a Perníková chaloupka - divadélko Ententýny - prevence zubního kazu

LISTOPAD
Hravá věda - program s přírodovědně zaměřenými pokusy
Psí školka - pohádka s písničkami - společenské chování
SPC Fr.Místek - vyšetření sluchu - důležité pro prevenci logopedických vad

PROSINEC
Mikulášská nadílka v Jinálkově - zábavný program spojen s Mikulášskou nadílkou
Vánoce za starých časů - muzeum Příbor - třída Včelek
"Od adventu k vánocům" - procinkaná pohádka - interaktivní divadlo
Výstava betlémů - Katolický dům

LEDEN
"Pohádka o řemeslech" - interaktivní divadlo

ÚNOR
setkání s ilustrátorem A. Dudkem

BŘEZEN
"Maxipes Fík" - KD Kopřivnice - třída Berušek
Hravá věda - program s přírodovědně zaměřenými pokusy

DUBEN
"Velikonoce za starých časů" - muzeum Příbor - třída Včelek
ekologické dopoledne v parku - Sad E. Beneše

ČERVEN
"Dopravní pohádka" - interaktivní divadlo
výlet
rozloučení se školáky


AKCE PRO RODIČE

 • ZAHAJOVACÍ SCHŮZKA S RODIČI- 13. 9. 2018 - seznámení s hlavními záměry ŠVP MŠ, novými předpisy a povinnostmi rodičů, ŠŘ organizace a ŠŘJ MŠ
 • CYKLUS PŘEDNÁŠEK EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE S DĚTMI: p. Mutinová   17.10.2018 - Jak reagovat na emoční projevy dětí                31.10.2018 - Co udělat, aby s námi děti spolupracovaly 14.11.2018 - Tresty, odměny, pochvaly, motivace 
 • POVÍDÁNÍ S RODIČI - VČELKY - leden - individuální informační schůzka s rodiči
 • přednáška ŠKOLNÍ ZRALOST - Mgr. Pokorná - leden
 • POVÍDÁNÍ S RODIČI - SLUNÍČKA, BERUŠKY - únor - individuální informační schůzka s rodiči
 • ZAPŮJČENÍ KNIH RODIČŮM PRO DĚTI I RODIČE - po celý rok
 • AKCE V RÁMCI EKOLOGIE:
 • sběr papírů - výnos použit pro potřeby dětí
 • sběr elektroniky, baterií - soutěž RECYKLOHRANÍ
 • sběr vršků od pet lahví - ve prospěch postiženého dítěte, které je vybráno MÚ Kopřivnice
 • sběr hliníku - důležité pro ochranu přírody

 

AKCE PRO RODIČE S DĚTMI

 • 19. 9. 2018 - HRAJEME SI V KOPŘIVNICI - akce organizace MŠ Kopřivnice pro jejich rodiče a děti spojená s charitativní akcí - "Běžím co můžu a pomůžu"
 • 11. 10. 2018 - 15h - CO NÁM DALA ZAHRÁDKA  - hravé a tvořivé odpoledne pro rodiče a děti na zahradě v duchu upevňování zdraví, ochutnávkami dobrot z ovoce a zeleniny
 • 12. 11. 2018  MOTÝLEK - společné vystoupení dětí MŠ Záhumenní a dětí z DC
 • 3. 12. 2018 - vystoupení pro děti ZŠ Alšova,MŠ I. Šustaly, DC Motýlek
 • 5. 12. 2018 - vystoupení dětí z MŠ pro rodiče a všechny členy rodiny
 • 12. 12. 2018 - 14,30 h - VÁNOČNÍ TVOŘENÍ - ARD - vánoční tvoření rodičů a dětí - dárky pro děti z Fakultní nemocnice Ostrava - onkologické oddělení
 • 22. 2. 2019 - KARNEVAL s názvem "Ten umí to a ten zas tohle"
 • 11. 4. 2019 - VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
 • 10. 5. 2019 -  KYTIČKOVÝ DEN PRO MAMINKY - oslava ke Dni Matek na školní zahradě
 • 24. 5. 2019 -  HRAJEME SI A ROSTEME S KNIHOU - ARD pro rodiče a děti z Kopřivnice s hostem - ilustrátorem A. Dudkem

 

SPOLUPRÁCE SE ZŠ ALŠOVA

 • využití tělocvičny po celý rok
 • říjen - schůzka pedagogů MŠ I. Šustaly, MŠ Záhumenní, ZŠ Alšova - domluva na vzájemné spolupráci
 • předčítáme dětem - děti se ZŠ Alšova představí dětem knížku - v rámci projektu Celé Česko čte dětem

SPOLUPRÁCE SE SPECIÁLNÍM PEDAGOGEM ORGANIZACE:
Mgr. Pokorná A.

 • podpora rozvojového a individuálního plánu dětí s odkladem
 • práce s dětmi s PLPP
 • poradenství pro zkvalitnění výuky dětí s cizí národností
 • poradenství v oblasti dětí s problémy chování nepřiměřenému v MŠ hyperaktivitou...
 • přezkoušení dětí s IVP
 • poradenská služba pro rodiče i pro pedagogy organizace směřující ke zkvalitnění vzdělávacího procesu na pracovišti

 

 

AKCE PRO NADACI

 • 19. 12. 2018 - VÁNOČNÍ JARMARK - společná akce všech školek a prodej vánočních ozdob, přáníček na MÚ Kopřivnice- výrobky dětí na jednotlivých třídách MŠ - výtěžek pro nadaci ZÁBLESK - hluchoslepé děti

Aktualizováno Neděle, 20 Leden 2019 17:46
 
Naše aktivity PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Neděle, 08 Únor 2009 20:41

PROGRAM "SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLKA"

V letošním školním roce jsme se zapojili do programu Skutečně zdravá školka a budeme usilovat o udělení bronzového certifikátu. Tento program doporučuje desatero pro školní kuchyni pro zkvalitnění přípravy pokrmů ve školních jídelnách.

 

 • Používáme jen základní potraviny
 • Upřednostňujeme lokální a sezónní potraviny
 • Minimalizujeme používání polotovarů a instantních potravin
 • Omezujeme konzumaci bílé pšeničné mouky
 • Minimalizujeme množství soli
 • Omezujeme spotřebu cukru
 • Používáme kvalitní tuky
 • Hlavní jídlo podáváme s dostatkem zeleniny
 • Dbáme na vyváženost mezi masitými a nemasitými pokrmy
 • Respektujeme potřeby dětí a čas k jídlu

 

CELOŠKOLNÍ  A CELOROČNÍ PROJEKTY

JSME KAMARÁDI

Projekt je určen pro všechny věkové skupiny dětí, zaměstnance MŠ a spoléháme na podporu a spolupráci rodičù.

POPIS PROJEKTU :

Přiměřeným a přitažlivým způsobem vytvořit základní pravidla vzájemných vztahů, chování a komunikace, která budou platit společně pro děti, zaměstnance MŠ a rodiče dětí, respektovat je a uplatňovat v každodenním vzájemném styku. Napomáhá dětem k jeho vznikajícímu sebehodnocení, kultivuje jeho mravní vnímání, cítění a prožívání.
Poznávání sebe samého i rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě i ostatním jsou záležitostí dlouhodobou a průběžnou.

 

JSME A NEJSME STEJNÍ?

Projekt spolupráce s Dětským centrem - Motýlek.

Spolupráce je již tradiční, ale obtížnější. Děti z DC předškolního věku mají stále častěji i více vad - kombinované vady - pohybové, LMD, PMV, DMO, jsou zde i děti autistické, hyperaktivní, s opožděným vývojem řeči - a stále komplikuje hledání nových cest, protože se snažíme zapojit všechny děti. Děti imobilní a s mentální retardací jsou ale i nadále jako pozorovatelé, podporuje to vizuální vnímání a i ony si mohou odnést příjemné zážitky podle svých individuálních možností.

Hlavní cíle:

 • Poznávat, že lidé jsou různí a chovají se různě
 • Uvědomit si různost projevů a chování a odpovídat tolerancí
 • Uplatnit svou dovednost ve prospěch kamarádů, dokázat projevit porozumění a umět pomoci

 

JSI KAMARÁD? POJĎ SI POVÍDAT.

Součástí všestranného rozvoje dítěte je péče o jeho řeč. Lidská řeč je nejdokonalejší dorozumívací prostředek, který slouží k mezilidské komunikaci - k dorozumění člověka s člověkem.
Dodnes spolehlivě nevíme, jak vznikla lidská řeč. Jedno je však jisté: vznikla z potřeby dorozumět se. Dítě podvědomě cítí, že čím lépe dokáže komunikovat se svým okolím, tím snadněji dosáhne naplnění a uspokojení svých potřeb.

Tento projekt navazuje na projekt „ Jsme kamarádi. „, kde jsme si vytyčili zákl. cíl - rozvoj vzájemných vztahů, chování a KOMUNIKACE, která jak víme je nejdůležitější pro další orientaci dětí ve světě, sdělování vnitřních pocitů a jejich ztvárnění. Máme obrovskou možnost poskytnout dětem pevný základ sebeúcty, sebepoznání, vnímání sebe sama jako neopakovatelné osobnosti, která má svá práva, ale také z nich vyplývající povinnosti a zodpovědnost za své jednání.
Letos jej ještě doplní celo-organizační projekt Podpora logopedické prevence v předškolním věku.

KOMUNIKACE – rozvoj jazykového projevu, slovní zásoby a správné výslovnosti – je naše priorita

 

KAMENNÝ SVĚT

Projekt ukazuje, že hry na čerstvém vzduchu - zahradě - mohou být nejen zábavné, ale i přínosné a poučné. Vychovává k hodnotám trávení volného času. Také pro rodiče je to zpříjemnění volno časových aktivit nejen pro děti z MŠ, ale i jejich sourozenců a kamarádů. Vybavení zahrady umožňuje pochopení naší fyzické závislosti na přírodě a poskytuje takové možnosti, které podněcují úctu k přírodnímu dění a osvojení si spolupráce s přírodou. podporuje všestranný rozvoj dětí.

 

HRAJEME SI PRO ZDRAVÍ

Projekt je celoroční a celo-organizační.
Správný životní styl - tedy vyvážené propojení pohybové aktivity, výživy a vnitřní pohody - může mnohé vylepšit. Začít v dětství je nejvýhodnější, protože nevhodné zvyklosti se v dospělosti těžko odstraňují.
Děti si právě v tomto věku osvojují návyky, které je provázejí po celý život. Pokud již nyní získají motivaci pro péči o své zdraví a pozitivní postoj k pohybovým aktivitám, promyšlené stravě a budou usilovat o vnitřní pohodu, bude mít program dlouhodobý preventivní dopad. Prostřednictvím dětí lze také posilovat zdraví prospěšné návyky celé rodiny. Rodina, blízcí a postupem času i ti vzdálení, ... ale dozajista mateřská školka a pak škola - vše má možnost ovlivnit život jednoho člověka. Geny vytvořily pouze tělo, život si tvoří každý sám.

 

PODPORA LOGOPEDICKÉ PREVENCE V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU

HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU:

 

 1. Rozvoj komunikačních dovedností
 2. Prevence logopedických vad
 3. Zkvalitnění spolupráce s rodiči

 

ZÁJMY DĚTÍ JSOU ROZŠIŘOVÁNY V TĚCHTO AKTIVITÁCH :

 1. MALÍ MALÍŘI - 4-7leté děti - zpestření výtvarných aktivit ve všech oblastech -  p. Rečková
 2. ŠIKOVNÉ RUCE - 4-7leté děti - 1x za 14dní - tvoření z ker. hlíny, přírodních materiálů ...
 3. MALÍ PLAVCI - 4-7leté děti ve spolupráci s plaveckou školou se děti učí nebát vody a zvyšuje zájem o aktivity s vodou a ve vodě- zahájení 15. 11. 2018
 4. MÁMO, TÁTO,BUDEME CVIČIT? - dle možností 1x měsíčně na jednotlivých třídách
 5. NÁVŠTĚVA TĚLOCVIČNY ZŠ ALŠOVA - třídy Berušek a Včelek
 6. PRAVIDELNÁ NÁVŠTĚVA KNIHOVNY - 1x měsíčně - třída Včelek
 7. LOGOHRÁTKY


SPOLUPRÁCE S JINÝMI INSTITUCEMI

ZŠ Alšova - spolupráce s pedagogy dětí z 1. tříd - společné akce, návštěva tělocvičny, klub Předškoláček na ZŠ

Dětské centrum Motýlek - v rámci projektu společné kulturní akce na MŠ a v DC

Klub vodních sportů Skokan - plavecký výcvik

Interaktivní divadlo A. Sedlákové - divadelní představení v MŠ

Kulturní dům - návštěva divadelních představení, koncertů

Městská knihovna - v rámci ŠVP návštěva komponovaných programů, pravidelné měsíční návštěvy v rámci "Školka knihomolka" - půjčování knížek pro děti

Ministerstvo školství - Recyklohraní

Ministerstvo zdravotnictví - účast v rámci projektu "Zdravé mlsání"

Hitrádio Orion - mediální partner pro akce rodičů a dětí, sponzorské dary

www.stránky - Celé Česko čte dětem

www.stránky - Záchranný kru

 

INFORMOVANOST RODIČŮ:

 

 • Časopis Kamarád - seznamuje čtvrtletně rodiče se všemi akcemi, na přání rodičů i s recepty na nejoblíbenější jídla, ankety, výroky dětí, hádanky, kvízy pro děti, omalovánky
 • www. stránky organizace a možnost prohlížení fotografií
 • informační nástěnky v MŠ, jednotlivě na třídách
 • SZŠ - informační nástěnka
 • informace formou e-mailu

 

Aktualizováno Neděle, 20 Leden 2019 17:44
 
Témata vzdělávacího programu PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Neděle, 08 Únor 2009 20:40

 

BAREVNÝ PODZIM

ZAMĚŘENÍ:

Orientace na cíle projektu "Hrajeme si pro zdraví"

CÍLE:

 • Ověřovat a rozvíjet pohybové schopnosti, zdokonalovat dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky a ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
 • osvojovat si věku přiměřených praktických dovedností
 • rozvíjet komunikativní dovedností – verbálních i neverbálních
 • posilovat přirozené poznávací city – zvídavost a zájem
 • osvojovat si poznatky a dovednosti důležitých k podpoře zdraví, bezpečí osobní pohody i pohody prostředí
 • poznávat a posilovat rozvoj pozitivních citů vůči svým kamarádům
 • získávat relativní citovou samostatnost
 • seznamovat se s pravidly chování ve vztahu k druhému a v kolektivu
 • seznamovat se s pravidly společného soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného soci-kulturního prostředí
 • poznávat prostředí, ve kterém dítě žije a vytvářet pozitivní vztah k němu
 • vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti se světem /živá a neživá příroda/

KOUZELNÁ ZIMA

ZAMĚŘENÍ

Orientace na cíle projektu "Hrajeme si s kamarády. Jsi kamarád? Pojď si povídat"

CÍLE:

 • zkvalitňovat pohybové schopnosti a dovednosti jak v oblasti hrubé i jemné motoriky
 • osvojovat si poznatky o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech
 • osvojovat si poznatky a dovednosti důležitých k podpoře zdraví, bezpečí osobní pohody i pohody prostředí
 • prohlubovat samostatnost, vyjadřovat samostatně myšlenky, nápady, pocity, mínění
 • rozvíjet komunikativní schopnosti a dovednosti - verbální i neverbální
 • rozvíjet smyslové vnímání, přechod od konkrétního a názorného myšlení k myšlení logickému
 • cvičit paměť a pozornost
 • rozvíjet kultivaci mravního, estetického vnímání, cítění, prožívání
 • posilovat prosociální chování ve vztahu k jiným lidem / rodina, kamarádi /
 • rozvíjet základní kulturní i společenské postoje, návyky, dovednosti, zvládat změny prostředí

ZPÍVAJÍCÍ JARO

ZAMĚŘENÍ:

Orientace na cíle projektu "Hrajeme si a rosteme s knihou"

CÍLE :

 • posilovat a rozvíjet užívání smyslů
 • rozvíjet fyzickou i psychickou zdatnost
 • rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti (vnímání, naslouchání, porozumění)
 • stále rozšiřovat slovní zásobu
 • rozvíjet zájem a pozitivní vztah k tvořivým činnostem, k učení, k zájmu o učení
 • rozvíjet schopnost sebeovládání
 • podporovat schopnost citového prožívání
 • rozvíjet a podporovat prosociální postoje a chování / tolerance, respektování /
 • seznamovat se se světem lidí, kultur, umění, osvojovat si základní poznatky o prostředí, v němž žijeme
 • vytvářet povědomí o existenci ostatních kultur a národností, vytvářet základní postoje ke světu, k životu, k přírodě
 • pochopit, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale i poškozovat a ničit

ROZTANČENÉ LÉTO

ZAMĚŘENÍ

Orientace na cíle projektu "Kamenná zahrada"

CÍLE :

 • zdokonalovat dovednosti v oblasti hrubé a jemné motoriky – pohybové aktivity v přírodním prostředí
 • ovládat svůj pohybový aparát
 • prohlubovat zájem o polytechnické aktivity spojené s činnostmi na školní zahradě
 • rozvíjet další formy verbálního a neverbálního sdělování – výtvarné, dramatické, hudební …
 • rozvíjet a podporovat činnosti pro rozvoj soustředění a udržení pozornosti
 • vnímat, že je velmi zajímavé dovídat se nové věci
 • podporovat vznik nových citových vztahů a jejich posilování
 • dotvořit si základní představu o pravidlech chování a společenských normách a dodržovat je a podporovat jejich dodržování i v kolektivu – vytvářet si představu o tom, co je spravedlivé a co není
Aktualizováno Pátek, 28 Září 2018 08:50
 
<< Začátek < Předchozí 31 32 33 34 35 36 37 Další > Konec >>

Strana 37 z 37