Přihlášení/Odhlášení
Předvánoční časopis PDF Tisk Email
Napsal uživatel Taťána Soukalová   
Pátek, 12 Prosinec 2014 19:51

PŘEDVÁNOČNÍ VYDÁNÍ ČASOPISU

PROSINEC 2014

 


Vánoční chvíle vejde do domu,
jak dlouho zvaný host.
K té chvíli patří stromek,
cukroví, a dárky pro radost.


VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK PŘEJE

KOLEKTIV MŠ FRANCOUZSKÁ


Zveme Vás na vánoční jarmark v naší MŠ, který se koná ve středu a ve čtvrtek 17. – 18. 12. 2014 v odpoledních hodinách. Zakoupením výrobků přispějete jako každoročně na Občanské sdružení ZÁBLESK. Toto sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí v ČR je nám dobře známo. Jeho předsedkyní je maminka Elišky, která patří mezi naše blízké, a víme, co pro tyto děti dělá. Elišku sledujeme již několik let a pravidelně přispíváme částkou za naši MŠ. Po dlouhých létech se povedlo najít již pro dospělé děti chráněné bydlení s asistenty, kde mohou začít svůj další již tak těžký život plný překážek. Tady vidíme, že penízky, které byly věnovány, splnily svůj účel.

Každá třída má své výrobky označené jmenovkou dítěte. Částka, kterou darujete, je dobrovolná. Ostatní výrobky si můžete zakoupit a použít na výzdobu svého domova nebo použít jako dáreček pro své blízké. Radost a blaho, které působilo dětem i paní učitelkám při tvoření, bude předáváno dál a dál…. Děkujeme za podporu.

Měli bychom si uvědomit, že právě vy jste dostali ten dar, mít zdravé dítě. Každý takové štěstí neměl…..

Přejeme Vám krásné Vánoce!

 

Jarmark ve městě:

Ve středu 17. 12. v 10 – 11.00 hod. bude před MěÚ vystoupení dětí všech MŠ, kde budou předány světýlka štěstí s přáním pro všechny, kteří to potřebují.

 

Jarmark v MŠ:

Úterý 16. 12. -      výzdoba spojovací chodby výrobky dětí z celé MŠ

Středa 17. 12. -     možnost prohlídky celého vánočního jarmarku

Čtvrtek 18. 12. -   zakoupení výrobků z našeho jarmarku

 

I. třída U perníkové chaloupky

Hlavním cílem byla adaptace dětí, která se nám povedla ve velmi brzkém čase. Musíme pochválit „naše“ rodiče, se kterými máme pěknou spolupráci. Aktivně se zapojují do našich třídních projektů a hojně nás podporují při třídních a školních akcích.


Naše cíle:

- adaptace dětí – odpoutat se od rodičů citlivou cestou

- sebeobsluha dětí – zvládat základní hygienické potřeby

- zvládat stravovací návyky + správné držení příboru

- umět si poznat své oblečení + umět si je poskládat

- uklízet po sobě hračky

- začlenění do kolektivu (všichni jsme kamarádi) + znát jména svých kamarádů

- příjemně prožívat dny trávené v naší třídě

Během prvního čtvrtletí se nám všechny cíle zdařily naplnit a v dalších měsících se zaměříme především na pohyb dětí a na správné držení psacích potřeb.

 

II. třída Koblížek

Hlavním cílem třídy byla adaptace nových dětí a zařadit je mezi kamarády, které na třídě zůstaly z loňského roku. Pro děti jsme připravily kroužek zdravého vaření „KUCHTÍK“, kterým chceme dětem připomenout, že i zdravá jídla jsou chutná.

 

Naše cíle:

- naučit děti zdravení, poděkování a požádaní

- základy sebeobsluhy – oblékání, svlékání, skládání svého oblečení

- používání příboru

- používání kapesníků

- reagovat na pokyny

- samostatně se najíst a umýt se

- nácvik správného držení tužky

- nácvik střihání

 

III. třída U Sněhurky a sedmi trpaslíků

Hlavním cílem naší třídy je rozvíjet dětskou osobnost, rozšiřovat vědomosti a znalosti dětí, vést je k samostatnosti a ohleduplnosti. Snažíme se dbát na emoční a sociální rozvoj, chceme, aby děti vše poznávaly na základě svých zkušeností a vlastních prožitků, u věkově starších dětí se pak zaměřujeme na školní zralost a připravujeme je všestranně na vstup do ZŠ.

 

Naše cíle: 

- stimulace a rozvoj řeči a jazyka

- kooperativní učení

- grafomotorické dovednosti

- zraková a sluchová percepce

- sociální a pracovní zralost

- řešení konfliktů

- ochrana životního prostředí, práce s netradičním ekologickým materiálem

- zdravý životní styl

V druhé polovině školního roku chceme dále pracovat na komplexní rozvoj dětí, zaměříme se především na rozšiřování slovní zásoby, schopnost vyjádřit své myšlenky a pocity a také na prodloužení doby pozornosti při činnostech a hrách.

 

IV. třída U dvanácti měsíčků

Hlavním cílem třídy je připravit děti na vstup do ZŠ ve všech oblastech (fyzická, psychická i sociální). Snažíme se zaměřit na školní zralost dítěte, spolupracujeme s rodiči a společně zjišťujeme úroveň dovedností a schopností jejich dítěte pro vstup do školy. Naši rodiče a děti dostávají domů na vypracování naučné a hravé domácí úkoly. U některých dětí vidíme pokroky častým opakováním a procvičováním.

 

Naše cíle:

- sluchové vnímání – určování první hlásky ve slově, rýmy

- předmatematické představy – počítání do dvaceti

- rozvoj myšlení

- časová orientace – dny v týdnu, měsíce v roce, roční období

- pozornost

- grafomotorika – správný úchop tužky, měkké držení tužky + netlačit

- zrakové vnímání – opis čísla a písmena

- logopedická prevence – procvičení pusinek u logopedických zrcadel

V druhé polovině roku nás čeká informační schůzka školní zralosti se speciálním pedagogem Mgr. Alenou Pokornou a dále zápis dětí do ZŠ.

 

 

Aktualizováno Pátek, 12 Prosinec 2014 20:07