Přihlášení/Odhlášení
Přednášky pro rodiče: O školní zralosti a připravenosti PDF Tisk Email
Napsal uživatel Mgr. Alena Pokorná, Mgr. Markéta Fišerová   
Pátek, 03 Říjen 2014 10:12

Leden 2016

Také letos v lednu  proběhly na všech mateřských školách přednášky o školní zralosti a připravenosti. Účast rodičů byla rekordní, což svědčí o tom, že rodiče mají velký zájem o pohodový vstup svých dětí do základní školy.

Přejeme všem předškoláčkům radostný zápis a ať jim to těšení do školy rychle utíká!

 

 

 

 

 

Kroužek pro děti, které se chystají do školy, a pro jejich rodiče: HLAVIČKA

HLAVIČKA - je název kroužku speciálně pedagogické péče pro děti, které se chystají do školy, a pro jejich rodiče.

 

Od začátku října běží ve dvou školkách naší organizace speciálně pedagogický kroužek: HLAVIČKA.

 

Jedná se o MŠ Česká - vždy v pondělí od 15.30 do 16.30 hodin

a MŠ Jeřabinka - vždy ve čtvrtek od 16.00 do 17.00 hodin.

Tyto kroužky vedou speciální pedagogové, kteří na těchto školkách působí, a kterým se zdálo, že některé děti potřebují pro zdravý start do školy ještě něco jiného, než jim může každodenní školka nabídnout. A hlavně- v kroužku si lámou svoje hlavy také rodiče! Je to proto, že někdy prostě potřebujeme mámu a tátu k tomu, abychom něco procvičili, něco překonali nebo něco obtížného zvládli.

Speciální pedagog pracuje s dětmi i s rodiči, vede aktivity k procvičování zrakového, sluchového vnímání, procvičuje prostorovou orientaci, orientaci na těle i v prostoru. Radí, jak pracovat s dítětem, které má zkříženou lateralitu, dává podněty pro úpravu prostředí levákům- jaké pomůcky nakoupit, jak upravit pracovní místo. Rozvíjí předmatematické představy, cíleně pracuje s dětmi, které mají v rodině genetické zatížení specifických poruch učení. S neklidnými dětmi procvičuje a trénuje pozornost, cíleně pracuje na prodloužení doby soustředění. A mnoho dalšího. Hlavičky se zahřívají nejen dětem, ale i jejich rodičům. Ale výsledky se již dostavují! Dětem se daří, dělají pokroky, protože do kroužku jich chodí maximálně osm. Paní učitelka má na ně spoustu času a hlavně- prožívají to společně se svými rodiči. A to je opravdu smysluplně strávený čas!

Docházka do kroužku je domluvená na tři měsíce, přibližně 10 lekcí. Potom se rodiče rozhodnou, zda chtějí pokračovat, nebo zda dají prostor zase jiným dětem, které chtějí intenzivní přípravu do školy také prožít! Další skupina začíná v lednu. Těšíme se!

 

Mgr. Markéta Fišerová, speciální pedagog, MŠ Česká

Mgr. Alena Pokorná, speciální pedagog, MŠ Jeřabinka

 

Mgr. Markéta Fišerová, speciální pedagog

MŠ Česká, Kopřivnice

Telefon do MŠ: 556 812 097

e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Mobil: 739 069 399

 

Mgr. Alena Pokorná, speciální pedagog

MŠ Jeřabinka, Kopřivnice

Telefon do MŠ: 556 813 102

e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Mobil: 739 584 120


 

Jak dopadl dotazník - aneb Co si přejí rodiče

V září 2014 dostali rodiče dětí, navštěvujících organizaci Mateřské školy Kopřivnice p.o., „Dotazník pro zvídavé rodiče“. Celkem se rozdalo necelých 680 dotazníků. Zpět k pedagogům se vrátilo 314 vyplněných dotazníků. Návratnost byla tedy 46, 2 % .

Dotazník byl sestaven ze tří otázek. Rodičům byla dána možnost volných i uzavřených odpovědí. Cílem dotazníku bylo seznámit rodiče s nabídkou speciálně pedagogické péče v mateřských školách a zjistit, které aktivity speciálních pedagogů rodiče již využívají, a které se jim zdají být pro jejich děti zajímavé. Zjistit zájem rodičů o besedy speciálních pedagogů a případně o jaká témata se rodiče zajímají, jaké problémy chtějí s odborníky probrat.

Pomocí dotazníku jsme také chtěli zjistit, jakým způsobem se k rodičům dostaly informace o působení speciálních pedagogů v organizaci Mateřských škol Kopřivnice p.o.

 

 

Následující tabulka shrnuje odpovědi ze všech devíti mateřských škol

 

 

Název: ORGANIZACE MŠ KOPŘIVNICE

Nabídka speciálních pedagogů

Celkový Výsledek v

počet %, ze všech

stejných dotazníků

odpovědí

1.

Koordinace logopedické péče v MŠ

148 47, 1 %

2.

Vyhledávání dětí s předpokladem nadání a následná

péče o ně

95 30, 3 %

3.

Integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

do kolektivu běžných tříd MŠ, individuální přístup

k nim a speciálně pedagogické péče o ně.

59 18, 8 %

4.

Posouzení školní zralostí a pomoc s přípravou do školy

156 49, 9 %

5.

Individuální práce s dítětem, které jeví znaky specifických poruch učení, před jeho nástupem do školy

65 20, 7 %

6.

Konzultace - osobně, emailem, telefonem

82 26, 1 %

7.

Informace na webových stránkách MŠ Kopřivnice

19 6, 1 %

8.

Jsme tady pro vás a vaše dítě, kdykoli si nebudete jisti

22 7, 0 %

 

Nabídka besed pro rodiče - témata

Celkový počet stejných odpovědí

Výsledek v % , ze všech dotazníků

1

Školní zralost

157

50 %

2

Dítě s předpokladem nadání

116

36, 9 %

3

Rozvoj řeči u dětí předškolního věku

159

50, 6 %

Odkud se rodiče dozvěděli o činnosti speciálních pedagogů v MŠ

Celkový počet stejných odpovědí

Výsledek v % , ze všech dotazníků

1

Z domovské MŠ

93

29, 6%

2

Na webových stránkách organizace

24

7, 6 %

3

Nevíme o nabídce speciálně pedagogické péče pro naše dítě

5

1, 6 %

4

Z informační schůzky, organizované na domovské MŠ

18

5, 7 %

5

Od pedagogů domovské MŠ

45

14, 3 %

6

Vlastní zkušenost rodičů (pedagog MŠ, starší sourozenec)

2

0, 6 %

7

Z dotazníku

28

8, 9 %

8

Od přátel, kamarádů a ze zkušenosti jiných maminek

7

2, 2 %

9

Z nástěnky v MŠ

7

2, 2 %

10

Z jiných zdrojů - KTK, VOŠ

2

0, 6 %

 

Z údajů uvedených v tabulce vyplývá, že největší zájem rodičů z nabídky speciálních pedagogů je o posouzení školní zralosti, logopedickou péči v mateřských školách a vyhledávání dětí s předpokladem nadání a následná péče o ně. Naopak nejméně rodičů projevilo zájem o informace na webových stránkách MŠ Kopřivnice. Z vyjádření rodičů také vyplynulo, že jsou spokojeni s nabídkou speciálně pedagogické péče, že se jim nabídka líbí a zdá se jim úplná. Ojediněle se rodiče vyjádřili, že nabídky nevyužijí (6x).

Téma besed zaznamenalo u rodičů nejvíce ohlasů, z nabídky speciálních pedagogů se s největším zájmem setkala beseda na téma: Rozvoj řeči u dětí předškolního věku. Zájem projevilo 50,6% dotázaných. Rodiče si sami psali o témata úzce související s rozvojem řeči, jako vlastní náměty na besedu (viz. rozvoj slovní zásoby, vady řeči). S velkým zájmem se také setkala beseda na téma: Školní zralost - 50%. Rodiče doplnili návrhy o téma: Poruchy učení, Dřívější nástup do ZŠ, Poruchy pozornosti a trénink soustředění, Posuzování školní zralosti, Co všechno musí dítě umět před nástupem do ZŠ, lateralita, tělesný rozvoj. Pozitivně se také jeví reakce rodičů na besedu s názvem Dítě s předpokladem nadání - 36,9 %.

Rodiče sami napsali návrhy na besedy, dle svých potřeb a potřeb svých dětí: Osobnost dítěte a jeho rozvoj (sociální zralost, empatie, citlivost) - 4x, Adaptace dětí na prostředí MŠ - 3x, Cizí jazyk u dětí předškolního věku - 3x, Výchova dětí, nastavení hranic u dětí - 2x, Sourozenecké vztahy, rivalita - 2x, Motivace k činnosti - 1x, Beseda s psycholožkou Kvasničkovou - 2x, Jak zvládnout "BOOM" provázený v kolektivu dětí, ať už PC hry, televizní hrdinové různých seriálů - 1x, Závislost dítěte na matce - 1x.

O činnosti speciálních pedagogů organizace a jejich nabídce se nejvíce rodičů dozvědělo formou: informací z domovské mateřské školy (29, 6%), od pedagogů domovské mateřské školy (14,3%) a z dotazníku, který vyplňovali (8,9%).

Evaluace „Dotazníku pro zvídavé rodiče“ bude předána vedoucím pracovníkům organizace Mateřských škol Kopřivnice a speciálním pedagogům ke společnému vyhodnocení a usměrnění nabídky směrem k potřebám rodičů a dětí. S výsledky budou seznámeni i pedagogové Mateřských škol Kopřivnice p.o. a rodiče.

 

 

Dotazníky zpracoval tým speciálních pedagogů:

Mgr. Markéta Fišerová, speciální pedagog

Mgr. Alena Pokorná, speciální pedagog

 

V Kopřivnici: září 2014

 

 

 

 

Aktualizováno Úterý, 19 Září 2017 15:37