Přihlášení/Odhlášení
Zaměření mateřské školy PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Neděle, 08 Únor 2009 20:44

SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA

Skutečně zdravé školy jsou inspirativními centry vzdělávání k trvalé udržitelnosti. Nabízejí dětem jídlo, které je chutné, zdravé a připravené z kvalitních surovin. Školy pomáhají dětem získat představu o tom, odkud jídlo pochází a jak se pěstuje nebo vyrábí. Umožňují svým žákům porozumět vztahům mezi jídlem, které jí, a světem, ve kterém žijí. Děti si ze školy odnášejí základy zdravých stravovacích návyků a znalosti, dovednosti, postoje a kompetence nutné pro další kvalitní a zdravý život.

Skutečně zdravá škola je komplexní celoškolní program kvalitního školního stravování a vzdělávání o jídle. Snaží se, aby si děti jídla vážily, dokázaly si jej vychutnat a věděly, odkud jídlo pochází a jak vzniká.

Zapojením do programu SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOL zvyšujeme kvalitu stravování a snažíme se o návrat kvalitních, čerstvých a sezónních produktů od domácích zemědělců na stoly strávníků.

CO PRO TO DĚLÁME V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLCE?

  • Začleňujeme témata o stravování, o jídle a šetrném hospodaření v zemědělství
  • Nakupujeme do školní jídelny čerstvé sezonní suroviny od místních farmářů, pekařů a řezníků
  • Pěstujeme na zahradě vlastní bylinky a zeleninu
  • Pořádáme na škole výlety na farmy, do lesa, ……
  • Pořádáme školní farmářský trh – domácí marmeláda, bezinkový sirup, sušené bylinky, voničky apod.
  • Připravujeme s dětmi jednoduché pomazánky, ovocné saláty, pečeme bábovky, cukroví …
  • Společně s dětmi připravujeme občerstvení v rámci NAROZENINOVÉHO DNE
  • Vytváříme  příjemnou a klidnou atmosféru během oběda v jednotlivých třídách. Děti se podílejí na přípravě svačiny, nalévání polévek a chystání kompotů a salátů.

 

 

 

Motto: „Cesta životem je jako omalovánka. Je jen na člověku, jaké použije barvy….“

 

Naší prioritou je to, že jsme malá vesnická mateřská škola, kde se všichni vzájemně známe. Velkým kladem je blízké sepětí školy s dostupnou přírodou, kterou při naší práci maximálně využíváme.

Naše hlavní priority ve výchově dětí jsou:

1. vztah k rodině, ke kamarádům, k lidem

2. vztah k přírodě

3. vztah k hodnotám

Vytváříme základy pro odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí. Rozvíjíme a upevňujeme kladný vztah k rodině a ke kolektivu. Učíme děti respektovat odlišnosti integrovaných dětí a radovat se z jejich úspěchů, vážit si práce ostatních a neničit vytvořené hodnoty.

Smyslem naší výchovné činnosti je probouzet v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, zkoušet a objevovat. Mít odvahu ukázat, co všechno už umí, zvládne a dokáže.

Každé dítě má možnost prožít uspokojení z úspěchu a z překonávání překážek, učí se vnímat samo sebe jako plnohodnotného a schopného jedince, který je svým okolím a kamarády uznáván a přijímán.

 

Aktualizováno Úterý, 23 Červen 2020 12:37