Přihlášení/Odhlášení
Naše aktivity PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Neděle, 08 Únor 2009 20:41

PROGRAM "SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLKA"

Jsme zapojeni do programu Skutečně zdravá školka a získali jsme bronzový certifikát. Tento program doporučuje desatero pro školní kuchyni pro zkvalitnění přípravy pokrmů ve školních jídelnách.

 

 • Používáme jen základní potraviny
 • Upřednostňujeme lokální a sezónní potraviny
 • Minimalizujeme používání polotovarů a instantních potravin
 • Omezujeme konzumaci bílé pšeničné mouky
 • Minimalizujeme množství soli
 • Omezujeme spotřebu cukru
 • Používáme kvalitní tuky
 • Hlavní jídlo podáváme s dostatkem zeleniny
 • Dbáme na vyváženost mezi masitými a nemasitými pokrmy
 • Respektujeme potřeby dětí a čas k jídlu

 

CELOŠKOLNÍ  A CELOROČNÍ PROJEKTY

JSME KAMARÁDI

Projekt je určen pro všechny věkové skupiny dětí, zaměstnance MŠ a spoléháme na podporu a spolupráci rodičù.

POPIS PROJEKTU :

Přiměřeným a přitažlivým způsobem vytvořit základní pravidla vzájemných vztahů, chování a komunikace, která budou platit společně pro děti, zaměstnance MŠ a rodiče dětí, respektovat je a uplatňovat v každodenním vzájemném styku. Napomáhá dětem k jeho vznikajícímu sebehodnocení, kultivuje jeho mravní vnímání, cítění a prožívání.
Poznávání sebe samého i rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě i ostatním jsou záležitostí dlouhodobou a průběžnou.

 

JSME A NEJSME STEJNÍ?

Projekt spolupráce s Dětským centrem - Motýlek.

Spolupráce je již tradiční, ale obtížnější. Děti z DC předškolního věku mají stále častěji i více vad - kombinované vady - pohybové, LMD, PMV, DMO, jsou zde i děti autistické, hyperaktivní, s opožděným vývojem řeči - a stále komplikuje hledání nových cest, protože se snažíme zapojit všechny děti. Děti imobilní a s mentální retardací jsou ale i nadále jako pozorovatelé, podporuje to vizuální vnímání a i ony si mohou odnést příjemné zážitky podle svých individuálních možností.

Hlavní cíle:

 • Poznávat, že lidé jsou různí a chovají se různě
 • Uvědomit si různost projevů a chování a odpovídat tolerancí
 • Uplatnit svou dovednost ve prospěch kamarádů, dokázat projevit porozumění a umět pomoci

 

JSI KAMARÁD? POJĎ SI POVÍDAT.

Součástí všestranného rozvoje dítěte je péče o jeho řeč. Lidská řeč je nejdokonalejší dorozumívací prostředek, který slouží k mezilidské komunikaci - k dorozumění člověka s člověkem.
Dodnes spolehlivě nevíme, jak vznikla lidská řeč. Jedno je však jisté: vznikla z potřeby dorozumět se. Dítě podvědomě cítí, že čím lépe dokáže komunikovat se svým okolím, tím snadněji dosáhne naplnění a uspokojení svých potřeb.

Tento projekt navazuje na projekt „ Jsme kamarádi. „, kde jsme si vytyčili zákl. cíl - rozvoj vzájemných vztahů, chování a KOMUNIKACE, která jak víme je nejdůležitější pro další orientaci dětí ve světě, sdělování vnitřních pocitů a jejich ztvárnění. Máme obrovskou možnost poskytnout dětem pevný základ sebeúcty, sebepoznání, vnímání sebe sama jako neopakovatelné osobnosti, která má svá práva, ale také z nich vyplývající povinnosti a zodpovědnost za své jednání.
Letos jej ještě doplní celo-organizační projekt Podpora logopedické prevence v předškolním věku.

KOMUNIKACE – rozvoj jazykového projevu, slovní zásoby a správné výslovnosti – je naše priorita

 

KAMENNÝ SVĚT

Projekt ukazuje, že hry na čerstvém vzduchu - zahradě - mohou být nejen zábavné, ale i přínosné a poučné. Vychovává k hodnotám trávení volného času. Také pro rodiče je to zpříjemnění volno časových aktivit nejen pro děti z MŠ, ale i jejich sourozenců a kamarádů. Vybavení zahrady umožňuje pochopení naší fyzické závislosti na přírodě a poskytuje takové možnosti, které podněcují úctu k přírodnímu dění a osvojení si spolupráce s přírodou. podporuje všestranný rozvoj dětí.

 

VŠE PRO ZDRAVÍ

Projekt je celoroční a celo-organizační.
Správný životní styl - tedy vyvážené propojení pohybové aktivity, výživy a vnitřní pohody - může mnohé vylepšit. Začít v dětství je nejvýhodnější, protože nevhodné zvyklosti se v dospělosti těžko odstraňují.
Děti si právě v tomto věku osvojují návyky, které je provázejí po celý život. Pokud již nyní získají motivaci pro péči o své zdraví a pozitivní postoj k pohybovým aktivitám, promyšlené stravě a budou usilovat o vnitřní pohodu, bude mít program dlouhodobý preventivní dopad. Prostřednictvím dětí lze také posilovat zdraví prospěšné návyky celé rodiny. Rodina, blízcí a postupem času i ti vzdálení, ... ale dozajista mateřská školka a pak škola - vše má možnost ovlivnit život jednoho člověka. Geny vytvořily pouze tělo, život si tvoří každý sám.

 

PODPORA LOGOPEDICKÉ PREVENCE V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU

HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU:

 

 1. Rozvoj komunikačních dovedností
 2. Prevence logopedických vad
 3. Zkvalitnění spolupráce s rodiči

 

ZÁJMY DĚTÍ JSOU ROZŠIŘOVÁNY V TĚCHTO AKTIVITÁCH :

 1. MALÍ MALÍŘI - 4,5 -7leté děti - zpestření výtvarných aktivit ve všech oblastech -  p. Sochová - 1x týdně
 2. ŠIKOVNÉ RUCE - 5 - 7leté děti - 1x za 14dní - tvoření z ker. hlíny, přírodních materiálů ...
 3. MALÍ PLAVCI - 5 -7leté děti ve spolupráci s plaveckou školou se děti učí nebát vody a zvyšuje zájem o aktivity s vodou a ve vodě- zahájení leden 2021
 4. BRUSLENÍ - 5 - 7 leté děti, zahájení dle zájmu
 5. MÁMO, TÁTO, BUDEME CVIČIT? - dle možností 1x měsíčně na jednotlivých třídách
 6. NÁVŠTĚVA TĚLOCVIČNY ZŠ ALŠOVA - třídy Berušek a Včelek- pátky
 7. PRAVIDELNÁ NÁVŠTĚVA KNIHOVNY - 1x měsíčně - třída Včelek
 8. LOGOHRÁTKY - práce s dětmi s komunikačními problémy - p. Šafářová


SPOLUPRÁCE S JINÝMI INSTITUCEMI

ZŠ Alšova - spolupráce s pedagogy dětí z 1. tříd - společné akce, návštěva tělocvičny, klub Předškoláček na ZŠ

Dětské centrum Motýlek - v rámci projektu společné kulturní akce na MŠ a v DC

Klub vodních sportů Skokan - plavecký výcvik

Interaktivní divadlo Leonka, divadlo Koloběžka - divadelní představení v MŠ

Kulturní dům - návštěva divadelních představení, koncertů

Městská knihovna - v rámci ŠVP návštěva komponovaných programů, pravidelné měsíční návštěvy v rámci "Školka knihomolka" - půjčování knížek pro děti

Ministerstvo školství - Recyklohraní

Ministerstvo zdravotnictví - účast v rámci projektu "Zdravé mlsání"

Hitrádio Orion - mediální partner pro akce rodičů a dětí, sponzorské dary

www.stránky - Celé Česko čte dětem

www.stránky - Záchranný kruh

 

INFORMOVANOST RODIČŮ:

 

 • Časopis Kamarád - seznamuje čtvrtletně rodiče se všemi akcemi, na přání rodičů i s recepty na nejoblíbenější jídla, ankety, výroky dětí, hádanky, kvízy pro děti, omalovánky
 • www. stránky organizace a možnost prohlížení fotografií
 • informační nástěnky v MŠ, jednotlivě na třídách
 • SZŠ - informační nástěnka
 • informace formou e-mailu

 

Aktualizováno Neděle, 20 Září 2020 20:26