Přihlášení/Odhlášení
Zaměření mateřské školy PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Neděle, 08 Únor 2009 20:40

ŠKOLA PRO RADOST

Takto jsme rozhodly pojmenovat náš ŠVP PV, protože si myslíme, že dětství každého dítěte by mělo být plné lásky, pohody a radosti. Každé dítě by mělo mít v paměti krásné a radostné chvíle svého dětství a náš kolektiv samozřejmě společně s rodiči a také kamarády se snaží vytvářet radostné zázemí, které je bezpečné, vyrovnané a zajímavé.
Každodenní cílenou a plánovanou prací plníme naše vytyčené záměry nejen v oblasti pohybových dovedností, ale i psychických a hlavně sociálních s využitím všech možných zajímavých forem a metod s ohledem na individualitu dětí, což považujeme za nejdůležitější.
Propagujeme uspokojování spontánních aktivit a dětských plánů a učení prožitkové, kooperativní, situační a projektové, které nejlépe uspokojuje děti, ale i nás pedagogy.
Naši prioritou je rozvoj komunikačních dovedností po všech stránkách. Zavedením logopedie na MŠ se hlavně u mladších dětí tyto dovednosti velmi zlepšují.

KOMUNIKACE JE PODMÍNKOU UČENÍ A SPOLUPRÁCE, PŘIZPÍVÁ K ATMOSFÉŘE POHODY, USNADŇUJE ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A PŘEKONÁVÁNÍ PŘEKÁŽEK, JE PREVENCÍ KONFLIKTŮ A SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ A PŘISPÍVÁ K REALIZACI DÍTĚTE.

Souží k vytváření základů pro kompetence důležité pro celý další vývoj a celoživotní učení:

  • Rozvoj dítěte po stránce psychické, fyzické i sociální, položení základů ke schopnosti učit se, zkoumat, experimentovat a poznávat
  • Osvojení základních hodnot, na nichž je položen náš hodnotový systém a celá naše společnost
  • Získání osobní samostatnosti a schopnost projevovat se jako samostatná sebevědomá osobnost

MAMINKO, TATÍNKU TAKTO SE UČÍME CHOVAT.

POMŮŽETE NÁM?

  • Hrajeme si tak, aby to nebolelo- JSME VŠICHNI KAMARÁDI
  • Budeme pomáhat mladším a slabším - POTŘEBUJÍ TO
  • Budeme si uklízet své hračky a věci na své místo, kde patří - JSME UŽ PŘECE VELCÍ
  • Nebudeme se bát přijít pro radu, postěžovat si, promluvit si - VĚŘÍME SI
  • Budeme se chovat přátelsky a zdvořile ke všem zaměstnancům MŠ a všem dospělým - JSME SLUŠNĚ VYCHOVANÍ
Aktualizováno Středa, 21 Srpen 2013 10:37