Přihlášení/Odhlášení
Průběh dne v MŠ I. Šustaly PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Neděle, 08 Únor 2009 20:37

Časový rozvrh v MŠ je pružný, učitelky jej přizpůsobují aktuálním potřebám dětí. Je dbáno na  soukromí  a individuální potřeby dětí.  Pokud mají potřebu odpočinout si v klidném koutku  a nezúčastnit se společných činností, je jim to umožněno. Podporujeme děti v samostatnosti a odpovědnosti za svá rozhodnutí. Mohou posvačit průběžně během her, mohou si vybrat nápoj ke svačině, všechny děti si samy mažou na svačinu chléb, učí se nalévat si polévku. Dětem, které po obědě neusnou,  je nabídnuta jiná odpočinková činnost. Během dne si děti mohou vybrat z nabízených činností, hraček, her a aktivit podle zájmu, ale máme pravidelně i aktivity, které vykonávají děti společně a kde je vyžadována určitá míra sebeovládání a kázně.

 

Orientační režim dne:

6.00 - 8.00 scházení dětí, ranní úkol, ranní hra dle volby, didakticky zacílené individuální a skupinové činnosti, ranní cvičení, jazykové chvilky a pohybové aktivity, smyslové hry

hygiena, svačina

8.00 - 9.15 ranní kruh, činnosti v centrech aktivit, řízené činnosti

9.15 - 11.45 příprava na pobyt venku, pobyt venku

11.45 - 12.30 hygiena, oběd, příprava na odpočinek

12.00 - 12.30 odchod domů po obědě

12.30 - 13.00 čtení pohádek, poslech relaxační hudby

13.15 - 14.00 pro děti, které neusnou - individuální činnosti, tiché hry u    
stolečků

14.00 - 14.15 odpolední svačina

14.15 - 16.00 volné hry a zájmové činnosti, pobyt na zahradě MŠ

 

Aktualizováno Čtvrtek, 28 Prosinec 2017 11:57