Přihlášení/Odhlášení
Témata vzdělávacího programu PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Neděle, 08 Únor 2009 20:36

Hrajeme si celý rok


Náš ŠVP je rozdělen do 4 integrovaných bloků, které trvají cca jedno čtvrtletí školního roku. Jsou inspirovány rytmickým střídáním ročních dob a s tím souvisejících změn v přírodě a v životě lidí, tradicemi, svátky, vším co děti prožívají.

·        Jak to bylo na podzim
·        Jak to bylo v zimě
·        Jak to bylo na jaře
·        Jak to bylo v létě


Ve třídách se pracuje v tematických celcích, což konkrétně  znamená:


  • Zvolíme pro děti zajímavou motivaci a název pro to, co je chceme naučit, o čem bude řeč – k tématu potom  děti zpívají, malují, kreslí, sestrojují, učí se říkanky, vypráví, „počítají“, hrají divadlo, cvičí motivovaná cvičení
  • S tématem pracujeme dostatečně dlouhou dobu
  • Zajímáme se o zpětnou vazbu od dětí (povídáme si jednak spontánně a jednak cíleně)
  • Podle této zpětné vazby téma dále rozvíjíme, nebo ukončíme
  • Tématem se zabýváme v relativně širokém záběru navzájem souvisejících oblastí
  • Snažíme se pokud možno plynule přecházet z jednoho tématu logicky k druhému, případně se k minulým tématům vhodně vracet
  • Každé téma propojíme s mimotřídní aktivitou (pobytem venku – na zahradě a hřišti, v obci, návštěvou obchodů, knihovny, tiskárny, pekárny, statku, zahrádky, zahradnictví, různé výlety a exkurze...)
  • Během roku jsou zařazována průřezová témata – ekologická výchova, dopravní výchova, preventivní program patologických jevů, předplavecký výcvikJak to bylo na podzim


V tomto integrovaném bloku se budou děti dozvídat o tom, co přináší toto roční období - o změnách v přírodě, o sklizni plodin, ovoce a zeleniny a jejich významu pro naše zdraví.
Budeme se zabývat významem čisté přírody a lesa pro náš život. Dotkneme se problematiky třídění odpadů a šetření přírodních zdrojů (voda, papír, elektrická energie, plasty).
Máme dohodnutou spolupráci s panem myslivcem, kterému předáme naši pomoc zvířátkům v lese - žaludy a kaštany.

 

Jak to bylo v zimě


V tomto integrovaném bloku budou děti poznávat podstatu a symboliku Vánoc. Budeme v dětech prohlubovat sociální cítění, radost ze společných zážitků s kamarády v MŠ, ze vzájemného obdarovávání.
Budeme se snažit, aby děti pochopily, že to nejcennější není za peníze. Povedeme děti k aktivnímu prožívaní kulturně-společenských akcí.
Budeme pozorovat zimní přírodu, ptáky.
Děti se budou dozvídat o lidském těle a zdraví.

 

Jak to bylo na jaře


V tomto integrovaném bloku si budeme všímat změn v přírodě souvisejících s nástupem jara. Děti budou experimentovat s rostlinami, semeny, dozví se, co rostliny potřebují k růstu, zapojí se do práce na zahradě a ve venkovní ekologické učebně.
Seznámíme se a prohloubíme znalosti o domácích zvířatech a jejich mláďatech.
Budeme se s dětmi připravovat na Velikonoce.
Zapojíme se do oslav Dne Země.

 

Jak to bylo v létě


V tomto integrovaném bloku oslavíme Den matek a Den dětí. Budeme si uvědomovat kam patříme - rodina, město, Česká republika, Evropa. Děti se budou dovídat o životě dětí v jiných částech Země (přírodní podmínky, zvířata, charakteristické zvyklosti, jídlo, dětské hry apod.) Ukončíme celoroční program dopravní výchovy.
Aktualizováno Středa, 27 Prosinec 2017 12:59