Přihlášení/Odhlášení
Zaměření mateřské školy PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Neděle, 08 Únor 2009 20:36

Jak to děláme u nás


Ve svém programu klademe největší důraz na hru, aktivitu a osobní spokojenost a zdravé sebepojetí dítěte. Uvědomujeme si, že volná hra je v předškolním věku nejdůležitější, protože dokáže děti oslovit, kladně citově naladit a rozvíjet jejich psychické funkce, jako tvořivost, fantazii, řeč a myšlení.
Náš program respektuje pedagogické zásady, povzbuzuje děti nesmělé, posiluje sebevědomí a pozitivně hodnotí každého. Podporuje u dětí iniciativu, tvořivost, vlastní fantazii.


Vedeme děti k zodpovědnosti za své jednání, v míře přiměřené jejich věku.
Záměrem programu je obohatit činnost dětí o zajímavou formu upevňování a opakování již dříve poznaného.

 

Předškolní vzdělávání vnímáme jako důležitý prvopočátek celoživotního vzdělávání. Vedeme děti svobodným a přirozeným způsobem a vychováváme je pro život svobodnější, ale také náročnější.

 

Pro dítě je daleko důležitější, jak se v mateřské škole cítí, než jen to co umí a zná. Předškolní vzdělávání se uskutečňuje ve všech činnostech, které se v průběhu dne v mateřské škole vyskytnou.

 

Ve vlastní pedagogické práci se inspirujeme programem Začít spolu a Montessori pedagogikou. Třídy máme uspořádány do center aktivit: domácnost - kuchyňka, ateliér, dílna, knihy a písmena, divadlo a dramatizace, pokusy a objevy, kostky, dílna, voda a písek, hudba, manipulační a stolní hry.

 

Děti mívají ranní úkol, který mohou splnit spolu s rodiči a který souvisí s tématem, nebo s tím, co se děti právě učí.

 

Denně mají děti krátkou rozcvičku, nebo tělovýchovnou chvilku.

 

V ranním kruhu se děti přivítají a vyberou si aktivitu, kterou p. uč. nabízí, a která souvisí s tématem. Děti jsou vedeny k odpovědnosti za dokončení úkolu, který si zvolily, za úklid pomůcek a hraček.

 

Na samostatnosti a vnitřní motivaci staví i program Montessori - děti mají např. připravené prostředí, pracují se skutečným náčiním a nářadím.

 

Aktualizováno Středa, 27 Prosinec 2017 13:23