Přihlášení/Odhlášení
TÉMATA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Neděle, 08 Únor 2009 20:12

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

ŠVP BÝT SÁM SEBOU I S VÁMI

Mateřská škola Pionýrská se od nového školního roku 2017/2018 snaží do svých vzdělávacích aktivit zařadit výchovně vzdělávací principy, sloužící k trvale udržitelnému rozvoji. Být aktivní součástí přírody a komunity, ve které s dětmi žijeme, s ohledem na její stabilitu, přirozený rozvoj a vědomé prožívání jsou hlavní pilíře našeho ŠVP Být sám sebou i s vámi. Přirozené zapojení dětí do ochrany přírody a vytváření bezpečného a spolupracujícího společenství vychází z reálného prožívání tady a teď.  Hlavní důraz dělíme mezi tři zásadní oblasti:

 • ekologickou výchovu, poznání a ochranu přírody
 • rozvoj emoční a sociální inteligence dítěte
 • utváření samostatné osobnosti dítěte se zdravým vztahem k sobě, svému okolí, společnosti a přírodě.

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

Je zpracován do pěti integrovaných bloků, které obsahují cíle (záměry pedagoga), očekávané výstupy z jednotlivých oblastí a nabízená témata. Časová dotace integrovaného bloku je 2 až 3 měsíce s výjimkou prosincového integrovaného bloku, kterému je věnován 1 měsíc. Nabídka témat je pouze doporučující, časový průběh se odvíjí od zájmu dětí o dané téma. Témata jsou měněna a přizpůsobena přáním dětí, jejich zájmu, vědomostem, zkušenostem a chuti s vybraným tématem experimentovat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTEGROVANÉ BLOKY

JÁ POZNÁVÁM TEBE, TY POZNÁVÁŠ MNĚ

Doporučená doba pro integrovaný blok: září – listopad

Navržená témata

 • Já a moji kamarádi

 • Prostory MŠ

 • Společná pravidla

 • Cesta do školky

 • Vzpomínka na prázdniny

 • Ovoce a zelenina

 • Listy a plody

 • Podzimní příroda

 • Povídání o stromu

 • Draci

 • Jak zimují rostliny

 • Migrace ptáků

 • Oblékání a otužování

 • Proměny počasí

 • + dětmi vybraná témata

SPOLEČNĚ VE VÁNOČNÍM ČASE

Doporučená doba pro integrovaný blok: adventní doba

Nabízená témata:

 • Barbora a Lucie

 • Mikulášská tradice

 • Advent

 • Vánoční zvyky

 • Koledování

 • + dětmi vybraná témata

JÁ A TY ZA SNĚHOVÝMI STOPAMI

Doporučená doba trvání integrovaného bloku: leden – únor

Nabízená témata:

 • Tři králové

 • Čím jsme každý jiný

 • Zimní sporty

 • Sníh a led

 • Ovoce z dalekých krajin

 • Lidské tělo

 • U zubaře

 • Hygiena

 • Masopustní tradice

 • Muzikanti

 • + dětmi vybraná témata

RUKU V RUCE JARNÍ PŘÍRODOU

Doporučená doba pro integrovaný blok: březen - duben

Nabízená témata:

 • Zvířata k užitku

 • Domácí mazlíčci

 • Lidské mládě

 • Květiny

 • Stromy a keře

 • Šest postních nedělí

 • Velikonoční svátky

 • Jaro v přírodě

 • Jak funguje lidské tělo

 • Kniha, druhý nejlepší přítel člověka

 • Sporty a sportovci

 • Člověk s handicapem

 • Země má svátek

 • Kamarádi ze školy

 • + témata dle přání dětí

PŘÁTELSKÝ SVĚT DĚTÍ A DOSPĚLÝCH

Doporučená doba pro integrovaný blok: květen - červen

Nabízená témata:

 • Den matek

 • Den a noc

 • Vesmír

 • Světadíly

 • Moře

 • Země, voda, vzduch

 • Cestování

 • Dopravní prostředky známé i neznámé

 • Kdo nám v nouzi pomůže?

 • Mezinárodní den dětí

S KAMARÁDY ZA SLUNÍČKEM

Doporučená doba pro integrovaný blok: červenec - srpen

Nabízená témata:

 • Na poli, v zahradě, v sadu

 • Letní sportování

 • Hmyzí říše

 • Užíváme si prázdniny

 • Svět vody

 • + témata dle zájmu dětí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizováno Sobota, 14 Říjen 2017 18:51