Přihlášení/Odhlášení
ZAMĚŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Neděle, 08 Únor 2009 20:11

 

ŠKOLNÍ ROK 2017 / 2018

BÝT SÁM SEBOU I S VÁMI

MOTTO:

„Nikdy nepomáhejte dítěti s něčím, v čem má pocit, že to samo zvládne.“

Není k dispozici žádný popis fotky.

Vize mateřské školy Pionýrská (2017-2020)

Škola nabídne dětem společenství dětí, podnětné prostředí, odborné výchovně vzdělávací vedení z hlediska specifik předškolního věku.

Bude školou, která je otevřena všem, kterým není jedno, jak etapu života předškolního věku děti prožijí. Věříme, že dokážeme vytvořit místo, kde děti, rodiče a zaměstnanci mateřské školy pobývají rádi, kam se těší a znovu se vracejí, protože zde prožívají společné chvíle radosti a spokojenosti. Děti jsou akceptovány a současně je podporována jejich jedinečnost. Mateřská škola je bezpečným místem, kde mají děti i rodiče možnost navazovat nové vztahy, prožívají spousty společných zážitků, a kde si děti hrají a učí se s vědomím důvěry a pozornosti těch, kteří o ně pečují, vzdělávají je. To vše přirozenou formou blízkou dětskému věku.

Stane se školou, která nese motto: „V naší mateřské škole vytváříme bezpečné a vstřícné prostředí pro všechny děti, rodiče i zaměstnance mateřské školy.“

VIZE MŠ PIONÝRSKÁ

V naší mateřské škole vytváříme bezpečné a vstřícné prostředí pro všechny děti, rodiče i zaměstnance mateřské školy.“

Hlavní priority a cíle, které povedou k naplnění vize:

Priority:

 

 

I. Individualizace ve vzdělávání

V individualizovaném prostředí je pro dospělé důležité tempo dítěte, jeho zralost, úroveň dosavadních dovedností.

Dítě je vedeno k samostatnosti, má možnost výběru aktivity, její následné prezentaci a závěrečnému hodnocení.

Z naší mateřské školy by mělo odcházet dítě komunikativní, otevřené, šťastné, bez obavy pojmenovat co je mu nepříjemné. Dítě se nebojí přiznat, dokáže přijmout odpovědnost za sebe, svá rozhodnutí i za okolí. Děti jsou spokojeny samy se  sebou.

Cíle:

 • Individuální přístup ke každému dítěti

 • Vznik třídy pro dvouleté děti

 • Koordinovaný postup podpory pro děti s potřebou podpůrných opatření, jejich rodiče a učitelé

 • Škola jako místo uspokojování potřeb dětí

 • Důraz na účast rodičů

II. Partnerství

Cíle:

 • Spolupráce rodič – dítě – učitel
 • Mateřská škola jako přátelské pracoviště

 • Profesní růst učitelů

 • Začlenění do života města

III. Zdravé děti ve zdravé mateřské škole

Cíle:

 • Environmentální a globální výchova dětí

 • Osobnostně sociální a etická výchova

 • Pokračovat ve zkvalitňování systému stravování

 • Podpora preventivních aktivit

V průběhu tří let bychom také rádi získali certifikát Rodiče vítáni. A zapojily se do projektu Ekoškola.

Vize školy, která je v současné době navržena představuje otevřený pracovní dokument. Předpokládáme, že v průběhu realizace vize budou priority a jejich cíle dále rozvíjeny a v souladu s vývojem mateřské školy a školské praxe.

 

  

 

 

 

 


Aktualizováno Středa, 04 Září 2019 22:02