Přihlášení/Odhlášení
Logopedická prevence PDF Tisk Email
Napsal uživatel Mgr. Alena Pokorná, Mgr. Markéta Fišerová   
Úterý, 08 Říjen 2013 09:20

Projekt ukončen- logopedická prevence v mateřských školách se naplno rozběhla

Mateřské školy Kopřivnice p.o. se od srpna 2013 do konce prosince 2013 účastnily  rozvojového programu:

"Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013"

Realizovaný projekt s názvem:

Koordinace logopedické preventivní péče v organizaci Mateřské školy Kopřivnice p.o.

měl jeden základní cíl:

Záměrně kultivovat mluvní projev dětí a vytvářet v mateřských školách optimální podmínky pro maximální stimulaci správného řečového vývoje.

V rámci projektu byly ve všech mateřských školách realizovány tyto aktivity:

 • Zařazení pravidelných logopedických chvilek do školního vzdělávacího programu. (Každý den paní učitelky provádí  s dětmi logopedická cvičení).

 • Zvyšování odborné způsobilosti pedagogických pracovnic v oblasti logopedické prevence.(Od listopadu 2013  pracuje v každé mateřské škole alespoň jedna logopedická asistentka, která je také členkou logopedického týmu. Tento tým se pravidelně stará o to, aby ve všech školkách byly k dispozici logopedické pomůcky a metodické materiály. Koordinátorky programu pozvaly paní učitelky na dvě metodické ukázky přímé preventivní práce s dětmi - na MŠ Jeřabinka a na MŠ Česká).

 • Zřizování logopedických koutků a jejich vybavování pomůckami. (V každé mateřské škole vznikl logopedický koutek, někde jich vzniklo dokonce několik- třeba v každé třídě. Asistentky mají k dispozici logopedické kufříky, které jsou plné logopedických pomůcek).

 • Zkvalitnění poradenské péče pro rodiče dětí s rizikovým vývojem řeči.( V listopadu proběhla ve všech školkách logopedická depistáž, každé dítě bylo vyšetřeno s ohledem na vývoj řeči. Logopedické asistentky doporučily rodičům dětí s rizikovým vývojem řeči návštěvu logopedické poradny. Logopedický tým sdružuje výsledky depistáže, aby informoval vedení Mateřských škol Kopřivnice p.o. o stavu řečového vývoje u dětí v naší organizaci).

 

Největší část finanční dotace byla čerpána na vzdělávání pedagogických pracovnic v oblasti logopedické prevence. Dnes už každá paní učitelka může využívat svých znalostí a dovedností v plné míře, má také k dispozici množství kvalitních pomůcek.

Věříme, že při každodenní vytrvalé práci  - bude naše snaha brzy dobře vidět. Vlastně dobře slyšet. Nechejme si od dětí povyprávět třeba hezkou pohádku.

Koordinátorky projektu:

Mgr. Alena Pokorná, speciální pedagog

Mgr. Markéta Fišerová, speciální pedagog

 

 

 

 

 

Mateřské školy Kopřivnice p.o. se účastní rozvojového programu, který vyhlásilo

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:

 

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013

 

 

Organizace Mateřské školy Kopřivnice p.o. vstoupila do tohoto programu s projektem:

 

Koordinace logopedické preventivní péče v organizaci Mateřské školy Kopřivnice p.o.

 

Projekt byl zahájen v srpnu 2013 a bude probíhat až do konce prosince 2013.


Hlavní cíl projektu:

 • Záměrně kultivovat mluvní projev dětí a vytvářet v mateřských školách optimální podmínky pro maximální stimulaci správného řečového vývoje.

Naše priority:

 • Cíleně provádět v mateřských školách logopedickou prevenci a tím předcházet vzniku poruch v oblasti komunikativních dovedností.

 • Obohacovat prostředí mateřských škol, aby bylo dostatečně podnětné pro optimální rozvoj řeči a jazykových dovedností.

Aktivity projektu:

 • Zařazení pravidelných logopedických chvilek do školního vzdělávacího programu.

 • Zvyšování odborné způsobilosti pedagogických pracovnic v oblasti logopedické prevence.

 • Zřizování logopedických koutků a jejich vybavování pomůckami.

 • Zkvalitnění poradenské péče pro rodiče dětí s rizikovým vývojem řeči.

 

Koordinátorky projektu:

Mgr. Alena Pokorná, speciální pedagog

Mgr. Markéta Fišerová, speciální pedagog

 

 

 

Konzultační hodiny speciálních pedagogů v organizaci Mateřské školy Kopřivnice p.o.


Každé liché pondělí od 13.00 do 15.00 hodin - po telefonické domluvě.

Odborné poradenství pro rodiče a pedagogické pracovníky v oblastech:

· logopedická prevence

· integrace dětí s postižením do běžné MŠ

· podpůrná opatření pro děti s ADHD

· prevence školní neúspěšnosti

· péče o nadané děti

· rozvoj grafomotorických dovedností

· masáže dětí a kojenců


Mgr. Alena Pokorná, speciální pedagog

MŠ Jeřabinka, Kopřivnice

Telefon do MŠ: 556 813 102

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Mobil: 739 584 120


Mgr. Markéta Fišerová, speciální pedagog

MŠ Česká, Kopřivnice

Telefon do MŠ: 556 812 097

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Mobil: 739 069 399

Aktualizováno Sobota, 04 Leden 2014 18:19