Přihlášení/Odhlášení
Péče o nadané děti PDF Tisk Email
Napsal uživatel Anna Dětská   
Čtvrtek, 25 Červenec 2013 09:04

Péče o nadané děti

HISTORIE - POPIS KROKŮ, KTERÉ BYLY V OBLASTI VYHLEDÁVÁNÍ NADANÝCH PŘEDŠKOLÁKŮ V KOPŘIVNICKÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH UČINĚNÉ:

Projekt hledání nadaných dětí v kopřivnických mateřských školách vznikl počátkem roku 2005 na popud Pedagogicko psychologické poradny v Novém Jičíně a za podpory kopřivnické radnice.

Hlavní dlouhodobý cíl:

Podporovat talent a intelektové nadání dětí se speciálně vzdělávacími potřebami vytvářením vhodné nabídky a s využitím odpovídajících metod ve výchově ve spolupráci s rodiči těchto dětí, s pedagogicko psychologickou poradnou a se základními školami.

Vyhledávání nadaných dětí je v kopřivnických mateřských školách každoroční praxí v rámci diagnostiky dítěte.

Postup při vyhledávání nadaných předškoláků:

speciálně proškolené učitelky ve všech kopřivnických mateřských školách provádějí na základě dotazníku Posuzovací škála chování předškolních dětí, který byl schválený koordinátorem pro nadané děti v Moravskoslezském kraji, screeening, na základě kterého jsou nominované děti s předpokladem mimořádného intelektového nadání k vyšetření v a potvrzení tohoto předpokladu v pedagogicko psychologiké poradně.

 

Aktualizováno Čtvrtek, 19 Prosinec 2013 18:47