Přihlášení/Odhlášení
Nadané děti PDF Tisk Email
Napsal uživatel Mgr. Alena Pokorná, Mgr. Markéta Fišerová   
Čtvrtek, 25 Červenec 2013 09:04

Péče o nadané děti v organizaci Mateřské školy Kopřivnice p.o.

 

LEDEN  2017

Nadané děti spolu se svými rodiči opět plánují setkání

Sejdeme se opět na MŠ Česká  30. ledna 2017 v 16.00 hodin

Rodiče si budou povídat se speciálními pedagogy Mateřských škol Kopřivnice p.o. a pro děti bude opět připraven výzkumný program.

Těšíme se na společné setkání!

Za tým speciálních pedagogů: Mgr. Alena Pokorná a Mgr. Markéta Fišerová

 

 

Říjen 2016

Setkání rodičů nadaných dětí ( nejen těch školkových)

V pátek 21.října 2016 se v mateřské školce na ulici Česká v Kopřivnici setkali rodiče nadaných dětí se speciálními pedagogy MŠ Kopřivnice, aby si popovídali o tom, co přináší Novela školského zákona 2016 nadaným dětem.

Pro děti byl připraven objevitelsko -badatelský program.Tentokrát se mladí vědci věnovali ECHOLOKACI. Poděkování patří paní učitelce Anežce Chudobové, která aktivity vědeckého týmu připravila a vedla. Náplň bádání byla tak zajímavá, že rodiče získali více než 2 hodiny na povídání a sdílení zkušeností. Provázet nadané děti školským systémem je práce náročná a po rodičích vyžaduje informovanost, znalost platných zákonů a vyhlášek, a hlavně osobní statečnost a velkou míru nasazení.

 

Listopad 2016

Jako každoročně v tomto čase nás čeká screening nadání

V listopadu a v prosinci 2016 nás opět v Mateřských školách Kopřivnice p.o. čeká vyhledávání nadaných dětí. Paní učitelky jsou každý rok opakovaně proškolovány, aby dokázaly symptomy nadání v chování dítěte rozeznat. Pro každé dítě ve věku 5-6 let vypracovávají posuzovací škálu, dotazník, který má za úkol popsat některé znaky specifické právě pro intelektově nadané děti. Nemělo by se tedy stát, že nám některý skrytý talent unikne. Je to práce náročná, ale vyplatí se. Pomůžeme nadaným a jejich rodičům vytvořit vhodné podmínky pro vzdělávaní. Když se to podaří, máme z toho všichni radost!

 

 

 

Září 2015

Podporujeme nadané děti v mateřské škole

To je název nového projektu v organizaci Mateřské školy Kopřivnice p.o., který navazuje na dlouholetou tradici v péči o nadané děti ve všech kopřivnických mateřských školách. O nadané děti  se staráme už od roku 2005 a v uplynulých několika letech jsme náš zájem o talentované předškoláky ještě zintenzivnili. Začali jsme spolupracovat s odborníky z Masarykovy Univerzity v Brně, z Ostravské Univerzity i z Univerzity v Hradci králové, vyměnili jsme diagnostické nástroje, které nám umožní nadané děti v mateřských školách vyhledat, a začali jsme se intenzivně vzdělávat, aby si každá paní učitelka při této náročné práci věděla rady. V novém školním roce budeme ve všech těchto aktivitách pokračovat. V listopadu zahájíme screening nadání s využitím posuzovací škály CGS, uskutečníme několik seminářů pro paní učitelky, a také pro rodiče nadaných dětí. Pokračovat bude také činnost Klubu rodičů nadaných dětí. Chceme také pozvat odborníky psychology z univerzit, aby nám přišli popovídat o svých zkušenostech, a také bychom rádi více komunikovali se základními školami, do kterých naši nadaní předškoláčci odchází. Prostě chceme je podporovat, i když už opustí mateřskou školu a vydají se na svou dlouhou vzdělávací cestu. Neboť právě nadané děti jsou velkou nadějí pro budoucnost naší společnosti. Přejme sobě i jim na této cestě mnoho odvahy a vytrvalosti.

 

 

Listopad 2014

Listopad - měsíc, kdy v Mateřských školách Kopřivnice vyhledáváme nadané děti.

Jako každoročně - tak také letos - nastal v mateřských školách čas k vyhledávání nadaných dětí. Už od roku 2005, kdy se v naší organizaci zrodil projekt "Umíme si s nadáním poradit?", systematicky vyhledáváme děti s předpokladem nadání. Děláme to proto, abychom jim mohli zajistit kvalitní vzdělávací podmínky a speciálně pedagogickou podporu při nástupu do základní školy.

Naše organizace pečuje o 680 dětí a z toho je každý rok přibližně 150 až 180 předškoláků. Právě ve věkové skupině od 5 do 6 let vyhledávají paní učitelky potenciálně nadané děti, aby jim potom - společně s rodiči - pomohly připravit úspěšnou vzdělávací cestu.

 

 

 

Letos to bude trochu jiné.....

V organizaci Mateřské školy Kopřivnice p.o. vzniká nový projekt, který se bude věnovat nadaným dětem: "Podporujeme nadané děti v mateřské škole". Navazuje na úspěšný projekt předchozí, jen bude používat modernější diagnostické nástroje k vyhledávání nadaných dětí, více se zaměří na spolupráci s rodiči nadaných, a bude intenzivněji vzdělávat pedagogy pro práci s nadanými dětmi. Spolupracujeme v této oblasti také s univerzitami: Muni Brno, Ostravská Univerzita, Univerzita Hradec Králové a se Společností pro talent a nadání STaN. Plánujeme také založit Klub rodičů nadaných dětí, kde by rodiče našli prostor ke společnému sdílení a předávání osobních zkušeností.

Paní učitelky právě procházejí proškolováním na novou diagnostickou posuzovací škálu, která slouží pedagogům mateřských škol k vyhledávání nadaných dětí. Jedná se o Metodu CGS-Charakteristics of Giftedness Scale, která k nám přišla ze zahraničí, a kterou pro české podmínky upravila  a  výzkumně ověřila PhDr. Jana Marie Havigerová, PhD. z Univerzity Hradec Králové. S jejím laskavým svolením můžeme metodu používat v naší organizaci a letos poprvé tak učiníme.

Screening nadání bude probíhat v listopadu v každé mateřské škole naší organizace. Výsledky budeme znát do konce kalendářního roku. Děti s předpokladem nadání pak bude čekat - samozřejmě na žádost rodičů- vyšetření v Pedagogicko psychologické poradně. A my v mateřských školách budeme intenzivně pracovat na zkvalitnění jejich vzdělávacích podmínek. Rádi bychom také navázali spolupráci se základními školami.

Čeká nás tedy mnoho práce. Ale my se na ni těšíme, protože pracovat s nadanými dětmi je pro pedagogy velmi občerstvující a obohacující. Také věříme, že nadané děti jsou naše budoucnost.

 

 

 

 

 

 

Projekt SIPVZ

Péče o nadané děti

Aktualizováno Pondělí, 12 Březen 2018 13:10