Přihlášení/Odhlášení
Zahrada "Země pohádek" PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Čtvrtek, 25 Červenec 2013 08:49

ahrada Země pohádek

2013/2014

V rámci projektu "Svět je velká zahrada III." byla provedena od července do listopadu 2013 revitalizace zahrady mateřské školy Francouzská na téma Země pohádek. Revitalizace zahrady byla financována z prostředků Evropské unie, města Kopřivnice a organizace mateřské školy.

 

Hlavní cíle:

- vzbuzovat u dětí zájem o knihy, pohádky

- rozvíjet psychickou i fyzickou zdatnost (podporovat zdraví, bezpečí, osobní  pohodu)

- rozvíjet řečové a komunikativní dovednosti a kultivovaný projev (vnímání, naslouchání, porozumění) a sebeovládání

- seznamovat se s pravidly chování ve vztahu k druhému (tolerance, respekt, přizpůsobivost)

- poznávat pravidla společného soužití a jejich spoluvytváření

- podílet se na vytváření bezpečného prostředí a na rozvoji úcty k životu ve všech formách

 

Záměr:

Formou her, ztvárněním pohádek či příběhu se přeneseme do kouzelného světa pohádek, který je dětem tak blízký. Tím, co si dítě prožije, se může mnohému naučit - nejen o sobě, ale i o druhých a o světě, ve kterém žije. Prožitkové aktivity komplexně rozvíjí osobnost dítěte předškolního věku.

 

Rozdělení aktivit zahrady:

Informační tabule u vstupů do MŠ -

tabule slouží k pravidelným informacím o dění v MŠ. Dále k prezentaci výrobků dětí nebo jako místo pro plakáty - divadla, koncerty, vystoupení dětí, akce pro rodiče a dětí apod.

Perníková chaloupka -

s Ježibabou, která čeká na Jeníčka a Mařenku

Bob a Bobek -

pro pohybové aktivity a na rozvoj fantazie a představivosti dětí

U dvanácti měsíčků -

dvanáct sedátek znázorňujících 12 měsíců kolem ohniště

Amfiteatr - divadlo -

taneční, dramatické a hudební vystoupení dětí, oslavy svátků - Den matek, otvírání a zavírání zahrady, hudební vystoupení dětí z ZUŠ, MIS Music, scénické čtení, vystoupení dětí z DDM - dramatický kroužek

Hřiště -

a houpadlo "hnízdo" pro sportovní aktivity a hry dětí

 

Fotografie:

Zahrada dříve:

Průběh stavby:

Současný stav zahrady:

 

 

 

 

 

Aktualizováno Neděle, 19 Leden 2014 19:12