Přihlášení/Odhlášení
Zahrada "Vodní svět" PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Čtvrtek, 25 Červenec 2013 08:46

 

 

Zahrada Vodní svět

Naše zahrada je součástí velkého projektu Svět je velká zahrada organizace Mateřské školy Kopřivnice. Každá zahrada by měla tvořit jeden ucelený celek. Věříme, že se prostřednictvím nových zahrad děti opravdu ocitnou ve světě, velikém jako zahrada, plném nového, tajemného a zajímavého.

Zahrada Vodní svět v MŠ Česká Kopřivnice je zaměřena na získávání poznatků týkajících se vody na Zemi ve všech jejích podobách. Hravou formou se děti seznámí s vlastnostmi vody, s životem u vody, se všemi vodními zvířátky a živočichy, s vodními rostlinami. Seznámí se s využitím vody k lodní dopravě. Děti se seznámí s významem čistoty vody pro život člověka, s pojmem koloběh vody v přírodě a s významem ochrany životního prostředí.

Tento projekt je zaměřen také na zdokonalování pohybových dovedností a rozvoj pohybových schopností dětí, na získávání základních zkušeností poznatků o moři, rybníku, řece a života okolo nich.

Prostřednictvím osobních zkušeností a zážitků se děti seznamují s přírodními zákony, učí se vzájemné spolupráci, rozvíjejí pozorovací schopnosti a poznání.

Cílem je založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, lepší herní vyžití pro děti, seznámení se s přírodou a světem kolem nás, spojení herního a vzdělávacího aspektu.Tato zahrada bude sloužit nejen k hrám, ale také k novému poznání o vodě a všeho. co s ní souvisí. Koncepce vychází z jediného tématu – VODA (ať už jako voda sladká, či moře, břehové porosty, fauna, flóra, lidské činnosti s vodou svázané – lodě, rybářství, vesnice na pilotech apod.) Podstatou řešení je max. a bezpečně využití celé plochy, která je relativně malá.

Zahrada nám tak slouží  ke společným akcím s dětmi a rodiči,které pořádáme několikrát do roka a také jednou týdně odpoledne slouží široké veřejnosti.

Celý pozemek je rozdělen na 6 funkčních částí

1. Vstup – Vodní prvek – VELRYBA s učebnou

2. Bylinková a ovocná zahrádka

3. Pobřeží – houpací sítě, hlídkové věže,zastřešené pískoviště

4. Moře – ústřední herní plocha ( velká loď, čtyři veslice…)

5. Příbřežní chýše u ústí do moře – maják s herními prvky, pobřežní vesnice,chýše z vrbového proutí

6. Ostrovní vesnice s ohništěm – ohniště,pískoviště,vahadlové houpačky,visuté lávky

 

 

 

 

Aktualizováno Středa, 18 Květen 2016 17:02