Přihlášení/Odhlášení
Naše aktivity PDF Tisk Email
Napsal uživatel Alena Žižková   
Neděle, 08 Únor 2009 19:51

Naše aktivity po celý šk.rok 2018/2019


PRO DĚTI

Plavání

 

Školička bruslení

třídá Motýlků

 

tř.Motýlků a Broučků

 

Grafomotorika

prevence graf.obtíží u všech dětí v průběhu  šk.roku na každé třídě pod vedením pedagogů jednotlivých tříd a individuální kurzy na MŠ při graf.obtížích ,, Kresba nápodobou"


Keramika

kroužek pro děti/ jednou za 14 dní pod vedením p.uč.M.Holubové

PC v životě dítěte

využíváme počitačovou techniku k upevnění získaných znalostí a dovedností u předškoláků na tř.Motýlků ,vyhledávání a ověřování informací k tématu

Hlavička

 

Angličtina

 

Taneční

 

 

kroužek pod vedením spec.pedagoga - Mgr. A. Pokorné pro děti před vstupem do 1.třídy ZŠ, rozvoj školní připravenosti dítěte

 

podle zájmů

 

podle zájmů

 

 

 

SPOLEČNĚ S RODINOU

informativně

společná setkání rodičů všech tříd na začátku školního roku

Tvořivé dílny

Klub rodinného deskohraní při MŠ

tématická  tvořivost s různorodými materiály k projektům

deskové hry pro rodiče a děti, pro nadané a jejich sourozence

psychologie,logopedická prevence

školní zralost,sourozenecké konstelace, konzultace k problémům ve spolupráci se speciálním pedagogem na MŠ s Mgr. Pokornou A.

 

DALŠI SPOLUPRACE

 

Knihovna v KDK

projektové zpracování témat v dětských knihách

ZUČ. Zd.Buriana

návštěva školy

Logopedická poradna

doporučení pro vyšetření -školní depistáž

ZŠ Kopřivnice

návštěva před zápisem dětí

DDM Kopřivnice

Klub DESKA Kopřivnice -  deskové a karetní hry

střední školy

praxe budoucích pedagogů na naší MŠ

psychologická poradna

spolupráce rodiny se speciálním pedagogem Mgr.Pokornou A.

Klub vodních sportů Kopřivnice

plavání předškoláků tř.Motýlků

Grafomotorika pro děti


nápravové kurzy při problémech ve spolupráci s rodiči a lektorem A.Žižkovou před vstupem do školy

Aktualizováno Čtvrtek, 20 Září 2018 06:49