Přihlášení/Odhlášení
Průběh dne v MŠ Zd. Buriana PDF Tisk Email
Napsal uživatel Alena Žižková   
Neděle, 08 Únor 2009 19:51

Organizace průběhu dne (neměnná je pouze doba jídla, ostatní činnosti je možné aktuálně upravit):

 

6:00 scházení dětí na tř. Broučků, volná hra, volné činnosti
8:00 -9:00

postupné svačiny na každé třídě

 

Děti si při stolování samy připravují stůl ke svačině, obsluhují se, berou si nádobí, určují si porci jídla, vybírají ze dvou druhů nápojů, uklízejí po sobě nádobí a stůl. Některé děti si touto svačinou nahrazují snídani.

 

9:00 činnosti vycházející z třídních vzdělávacích programů zaměřené na rozvoj
osobnosti dítěte v oblasti biologické, psychologické, interpersonální, sociálně kulturní, enviromentální, reflexní kruh

9.45

pobyt venku postupně podle organizace dne jednotlivých tříd

11.15      
oběd dětí  třídy Sluníček
11.30 oběd dětí  třídy Broučků
11.45 oběd dětí  třídy Motýlků   - v  jarní a letní měsíce ve 12.00

 

Postupně od 12:00 ukládání ke spánku a odpočinku, poslech četby, vyprávění příběhů a pohádek, zpěv ukolébavek v ložnicich. U nespících dětí : relaxace, prohlížení knih a hry na povalovadle v malých skupinkách.

 

13:30      
postupné vstávání, klidové činnosti, individuální práce  s nespícími dětmi 
14:00 odpolední postupná svačina, tř.Motýlků 14.30
zájmové i individuální činnosti ve skupinách, manipulační hry,volná hra v centrech
rozcházení dětí domů

Během celého dne možný kontakt s rodiči (individuální i při činnostech)

Aktualizováno Čtvrtek, 06 Únor 2020 18:20