Přihlášení/Odhlášení
Zaměření mateřské školy PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Neděle, 08 Únor 2009 19:50

Náš cíl: "pohodové dítě v pohodovém prostředí"

Posláním a cílem naší MŠ je, aby děti prožívaly radostné dětsví ve společenství kamarádů, v prostředí, které je přizpůsobené jejich vývojovým zvláštnostem a potřebám, pod vedením lidi,kteří mají osobnostní i profesionální předpoklady k tomu, aby spolu s rodiči dětí zajistili podmínky pro maximální rozvoj osobnosti každého dítěte na podkladě jeho věkových i individuálních zvláštností s ohledem na jeho minulost,přítomnost i budoucnost a podle zásad zdravého životního stylu.

Závazným dokumentem, kde jsou vyjádřeny kompetence člověka žijícího zdravým životním stylem je kurikulární dokument - Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.Tímto materiálem se učitelky řídí.

Naše práce je založena na individuálním přístupu k dítěti, respektování jeho osobnosti, vytváření návyků zdravého životního stylu s prvky programu ,,Začít spolu" a vytváření bezpečného prostředí pro děti.

 • Adaptační program - využíván dětmi a rodiči na počátku školního roku na postupné zvykání si na nové prostředí a kolektiv dětí
 • Individuální působení na dítě
 • Pěstování kladných vztahů mezi dětmi a dospělými
 • Každé dítě má právo zeptat se na vše, co ho zajímá, umožňujeme dětem rozhodnout se a organizovat vlastní činnost v rámci dohodnutých pravidel
 • Věnujeme pozornost talentovaným dětem
 • Organizujeme výuku tak, aby každé dítě mohlo prožít úspěch a uznání
 • Zapojujeme rodiče do společně plánovaných akcí "pro děti a rodiče"v průběhu celého roku
 • Umožňujeme rodičům volný přístup do tříd - účastní se práce dětí, společně si hrají, pozorují své dítě v kolektivu
 • Zapojujeme se do humanitárních projektů -  podpora hluchoslepých dětí (Záblesk)
 • Zdravá životospráva - máme vlastní školní kuchyň, která se v rámci zdravé výživy snaží vařit zdravě s velkou rozmanitostí stravy a s využitím velkého množství zeleniny a ovoce
 • Zabezpečen pitný režim po celý den
 • Rozvoj sebeobsluhy při stravování
 • Výběr pití
 • Rozvíjíme návyky a dovednosti zdravého životního stylu
Aktualizováno Čtvrtek, 30 Říjen 2014 17:12