Přihlášení/Odhlášení
Zaměření mateřské školy PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Neděle, 25 Leden 2009 18:44

Všichni zaměstnanci školy vytváří dětem takové prostředí, aby se zde cítily spokojeně, bezpečně a jistě.

Všechny děti mají v naší mateřské škole všechna práva, stejné možnosti i stejné povinnosti. Nikdo není znevýhodněn ani povyšován.

Péče o děti je podporující, sympatizující, počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte při všech činnostech.

Postupně vyřazujeme nezdravé soutěžení mezi dětmi.

Převažují pozitivní hodnocení, pochvala, podporujeme dítě nebát se, pracovat samostatně, důvěřovat si, nepodceňovat se.

V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu.

Pedagogické pracovnice se dostatečně věnují vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňují prosociálním směrem.

Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se ve třídách vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou všichni rádi.

Naším hlavním cílem je:

  • Vést děti a rodiče ke zdravému životnímu stylu, zlepšovat tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, rozvíjet pohybové i manipulační dovednosti dětí, jeho osobní spokojenost a pohodu.
  • Záměrně kultivovat mluvní projev dětí a vytvářet optimální podmínky pro maximální stimulaci správného řečového vývoje.
  • Dovést každého z dětí k maximálnímu rozvoji fyzické, psychické a sociální samostatnosti, naučit je základním schopnostem důležitým pro celý další život.
  • Vzdělávání dětí rozvíjet přirozenou cestou, prostřednictvím prožitkového učení, stavět na vnitřní motivaci dítěte a jeho osobní aktivaci.
  • Podporovat rozvoj sociálně kulturních postojů, vést děti k soudržnosti, přátelství a toleranci.
  • Vést děti i jejich rodiče k zájmu podílet se na společném životě a činnostech ve škole.

 

Chceme, aby děti na konci svého předškolního období byly jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny, a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají.

Aktualizováno Neděle, 13 Říjen 2013 15:14