Přihlášení/Odhlášení
GDPR PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Úterý, 22 Květen 2018 14:04

Informace školy o zpracování osobních údajů

Na základě ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, (tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů, označované také jako nařízení ,,GDPR“, dále ,,nařízení“), a dalších právních předpisů obsahujících pravidla pro nakládání s osobními údaji podává mateřská škola tuto informaci.

Mateřská škola jako správce osobních údajů informativně sděluje, že zpracovává a nakládá pouze s těmi osobními údaji, které:

 • - jsou nezbytné pro plnění právní povinnosti, ochranu oprávněných zájmů školy nebo ve veřejném zájmu,
 • - souvisejí s identifikací žáka ze zákona (datum narození, místo narození, rodné číslo, státní příslušnost, bydliště, údaj o zákonném zástupci, soudní rozhodnutí vztahující se k přidělení dítěte do výchovy, nutný zdravotní údaj apod.),
 • - souvisejí s jednoznačnou identifikací zákonných zástupců žáků v souladu se zákonem (jméno, příjmení, bydliště, kontakt, např. telefonní číslo pro případ nutného kontaktu školy se zákonným zástupcem v rámci ochrany zdraví, bezpečnosti a práv žáka, další údaje nezbytné např. pro vydání správního rozhodnutí apod.),
 • - souvisejí s pracovním a mzdovým zařazením zaměstnanců či smluvních pracovníků, se sociálním, a zdravotním pojištěním (např. dosažené vzdělání, délka praxe, funkční zařazení apod.),
 • - k jejichž zpracování získala souhlas subjektu údajů, resp. jeho zákonného zástupce.

Doba, po kterou budou osobní údaje u správce uloženy, zpravidla vyplývá ze zákona, doby školní docházky, popř. z délky doby poskytnutého souhlasu.

Mateřská škola informativně sděluje, že subjekt údajů v mezích nařízení disponuje zejména těmito právy:

 • 1. na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR)
 • 2. na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů (čl. 16 GDPR)
 • 3. na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, či jinak zpracovány (čl. 17 GDPR)
 • 4. na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR)
 • 5. na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR)
 • 6. podat proti správci stížnost u dozorového orgánu (čl. 77 GDPR)

Mateřská škola jako správce osobních údajů upozorňuje, že se nejedná o úplný výčet práv subjektu údajů a že uvedená práva podléhají některým výjimkám a omezením.

Mateřská škola dále sděluje, že případné další informace o zpracování osobních údajů, jakož i oprávněních subjektu údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů, budou oprávněným osobám poskytnuty na základě jejich e-mailové nebo písemné žádosti adresované řediteli školy nebo e-mailové žádosti adresované pověřenci pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní adresa školy jako správce osobních údajů je:

Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Krátká 1105

742 21 Kopřivnice

 

 

Jmenovaným pověřencem na ochranu osobních údajů je:

Ing. Milan Jandora

e-mailová adresa: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

datová schránka: vkgk47k


Další informace naleznete zde:


Ochrana osobních údajů – Informace poskytované správcem


Žádost – Uplatňování práv Subjektem údajů

Aktualizováno Pondělí, 24 Únor 2020 09:16