Přihlášení/Odhlášení
Aktivity PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Neděle, 25 Leden 2009 18:34

Plán společných aktivit na školní rok 2017/2018:


14. září 2017 Minizátopek – štafetový běh dětí MŠ za účasti paní Dany Zátopkové

21. září 2017 DDH – „Koloběžkové závody“

říjen – listopad Screening výslovnosti dětí

listopad 2017 Sluchový screening dětí

listopad 2017 „Sportujeme s Emílkem“

listopad – prosinec Screening – Nadané děti

listopad 2017 „Sportujeme s Emílkem“- ve spolupráci se ZŠ E. Zátopka

20. prosince 2017 „Jarmark ve městě“ – Projekt Kytička pro Elišku

leden 2018 Besedy pro rodiče na téma Školní zralost

23. 4. – 27. 4. 2018 Dny otevřených dveří v jednotlivých MŠ

duben 2018 Výstava ke Dni Země

duben 2018 DDH – „Jezdíme bezpečně“

duben 2018 Atletický „Minivíceboj“ - ve spolupráci se ZŠ E. Zátopka


3. května 2018 Zápis do MŠ


květen 2018 Hravé odpoledne pro děti a rodiče všech MŠ „Hrajeme si a rosteme s knihou“ za účasti ilustrátora Adolfa Dudka

červen 2018 „Povídání v zahradě IV“- akce pro rodiče a děti všech MŠ zaměřená na rozvoj řeči a jazykových dovedností

červen – srpen 2018 Výstava prací dětí MŠ v KDK: téma: „Hrajeme si a rosteme s knihou"

 

 

Plán společných aktivit školní rok 2016/2017

září Minizátopek - štafetový běh dětí MŠ za účasti paní Dany Zátopkové

září DDH - Koloběžkové závody

říjen Expedice Bílá Hora - vycházka pro rodiče s dětmi

listopad Sportujeme s Emílkem - Tělocvična ZŠ E.Zátopka

listopad Vystoupení škol v KDK "Naše trdlování"

prosinec Vánoční jarmark MŠ "Kytička pro Elišku"

duben "Povídání v zahradě III" - akce pro rodiče a děti v výchově řeči

duben Výstava ke Dni Země - park E.Beneše

duben Atletický Minivíceboj - ve spolupráci se ZŠ Emila Zátopka

24.-28.4.2017 Dny otevřených dveří MŠ - MŠ dle rozpisu

4.5.2017 Zápis do MŠ

31.5.2017 Hrové odpoledne pro rodiče a děti "Hrajeme si a rosteme s knihou"

červen-srpen Výstava prací dětí v KDK - téma "Hrajeme si a rosteme s knihou"

 

Plán společných aktivit školní rok 2015/2016

září          Minizátopek - štafetový běh dětí MŠ na dopravním hřišti

září Koloběžkové závody na dopravním hřišti

listopad     Atletický Minivíceboj - ve spolupráci se ZŠ Emila Zátopka

listopad Sportujeme s Emílkem - tělocvična ZŠ E.Zátopka

prosinec  Vánoční jarmark v centru města + výstava na MÚ

březen     Dny otevřených dveří v MŠ

31.3. Zápis do MŠ

duben     Výstava ke Dni Země - park E. Beneše

duben     Jezdíme bezpečně - odpoledne na dopravním hřišti s městskou policií

duben   Atletický Minivíceboj - ve spolupráci se ZŠ Emila Zátopka

květen     Slavnostní otevření zahrady MŠ Pionýrská

květen     Hravé odpoledne pro děti a rodiče: "Hrajeme si a pomáháme"

červen-srpen Výstava prací dětí v KDK, téma: "Hrajeme si a pomáháme"


Plán společných aktivit školní rok 2014/2015

září          Minizátopek - štafetový běh dětí MŠ na dopravním hřišti

25. září    Koloběžkové závody na dopravním hřišti

listopad   Atletický Minivíceboj - ve spolupráci se ZŠ Emila Zátopka

prosinec  Vánoční jarmark v centru města + výstava na MÚ

březen     Dny otevřených dveří v MŠ

duben     Výstava ke Dni Země - netradiční materiály, téma: Země, voda,vzduch

duben     Jezdíme bezpečně - odpoledne na dopravním hřišti s městskou policií

duben     IZS - preventivní akce pro děti

duben   Atletický Minivíceboj - ve spolupráci se ZŠ Emila Zátopka

květen     Otevření zahrad pro veřejnost

květen     Hravé odpoledne pro děti a rodiče: "Korálky pro veselé hraní"

květen    Dopravní hřiště - Bumbác - akce pro děti s rodiči

červen-srpen Výstava prací dětí v KDK, téma: "Korálky pro veselé hraní"

17.9.     Expedice Bílá hora - zábavná vycházka pro rodiče s dětmi

 

 

Plán společných aktivit na rok 2013/2014:


Společné akce

 • 20.září, 9.30 Minizátopek – štafetový běh dětí MŠ na DDH

 • 17.9.2013 Dopravní hřiště (DDH) –

  „Malované hřiště“ Výzdoba opěrné stěny – akce pro R+D

 • 25. září Presentace na akci Město je naše společné hřiště,

vystoupení dětí z MŠ Česká, I.Šustaly, Pionýrská

Presentace projektů

 • 27. září, 10.00 Dravci Zeyferus – seznámení s ptáky,

  ukázka, soutěž
 • 15. říjen DDH – Koloběžkové závody

 • 24.říjen 2014 „Povídání v zahradě“ MŠ Jeřabinka

akce pro rodiče a děti všech MŠ – zaměřená narozvoj řeči a       jazykových  dovedností

 • listopad, duben Minivíceboj – ve spolupráci se ZŠ E. Zátopka

 • Prosinec Jarmark: Projekt Kytička pro Elišku

 • Vánoční zvonění s koledováním

 • březen Dny otevřených dveří v jednotlivých MŠ

24.3. – 28.3.2014 MŠ dle rozpisu

 • 8.dubna Zápis do MŠ

 • duben Expedice Bílá hora s táborákem

Cena pro nejpočetnější výpravu

 • duben Výstava ke Dni Země

téma.: Hrajeme si pro zdraví

– vystoupení dětí MŠ, výstava venku v parku

 • duben DDH – Jezdíme bezpečně –

dopravní odpoledne s městskou policií

 • květen Slavnostní otevření zahrad Krátká, Francouzská

 • květen Hravé odpoledne pro děti a rodiče

„ Hrajeme si pro zdraví"

 • červen DDH – Bumbác – akce pro R + D

16.červen – srpen Výstava prací dětí v KDK, Šustalova vila


Plán společných aktivit na rok 2012/2013:

 • Presentace škol: průběžně v Kopřivnických novinách, v KTK , článek do Informatoria 3 – 8
 • www stránky průběžná aktualizace
 • 14.září Minizátopek – štafetový běh dětí MŠ na DDH
 • 19. září Presentace na akci Město je naše společné hřiště,  vystoupení dětí MŠ Z.Buriana
 • říjen Akce pro veřejnost na nových zahradách
 • říjen Expedice Bílá hora - zábavná vycházka pro rodiče s dětmi
 • listopad, březen Minivíceboj – ve spolupráci se ZŠ E. Zátopka
 • 19. prosince Vánoční jarmark: Projekt Kytička pro Elišku
 • Leden-únor Hrátky s vodou - akce v krytém bazénu
 • 24. dubna Koloběžkové závody pro veřejnost na DDH
 • duben Výstava ke Dni Země - téma:
 • - výstava venku v parku
 • duben Akce pro veřejnost na nových zahradách
 • duben Dopravní hřiště – ukončení DV – akce s policií
 • květen Přehlídka práce integrovaných záchr. složek   ( policie, hasiči..)
 • 28. května Den dětí – Hravé odpoledne pro rodiče a děti s malířem A. Dudkem

"Hrajeme si s pohádkou"

 • červen BUM BÁC – akce pro veřejnost na DDH
 • červen – srpen Výstava prací dětí v KDK, Šustalova vila, téma "Knížka je můj  kamarád"
 • Zajištění videonahrávek ze společných akcí, zpracování na DVD
 • Presentace v tisku

 

 

Plán společných aktivit na rok 2011/2012:

 • Presentace škol: průběžně v Kopřivnických novinách, v KTK , článek do Informatoria 3 – 8
 • www stránky průběžná aktualizace
 • 16.září Minizátopek – štafetový běh dětí MŠ na DDH
 • 21. září Presentace na akci Město je naše společné hřiště,  vystoupení dětí MŠ I.Šustaly
 • 6. října: Slavnostní otevření nové zahrady MŠ Lubina
 • říjen Akce pro veřejnost na nových zahradách
 • říjen Tatra očima dětí – návštěva muzea, výstava dětských prací
 • 23.11.2011, březen Minivíceboj – ve spolupráci se ZŠ E. Zátopk
 • 21. prosince Vánoční jarmark: Projekt Kytička pro Elišku /propagace, zpestření, stánek!!

 

 • 21. ledna Expedice Bílá hora
 • Leden-únor Hrátky s vodou
 • 24. dubna Koloběžkové závody pro veřejnost na DDH
 • 27. dubna Výstava ke Dni Země
 • téma. „Žijeme zdravě, hravě“ - výstava venku v parku
 • duben Akce pro veřejnost na nových zahradách
 • duben Dopravní hřiště – ukončení DV – akce s policií
 • květen Přehlídka práce integrovaných záchr. složek
 • ( policie, hasiči..)
 • 24. května Den dětí – dětská olympiáda
 • 8. června BUM BÁC – akce pro veřejnost na DDH
 • červen – srpen Výstava prací dětí v KDK, Šustalova vila
 • srpen Příprava kalendáře pro rok 2013
 • Zajištění videonahrávek ze společných akcí, zpracování na DVD
 • Presentace v tisku

 

 

Pro školní rok 2010/2011 připravujeme:

 • září MINIZÁTOPEK -  sportovní akce pro děti předškolního věku s rodiči na dopravním hřišti
 • říjenExpedice Bílá hora - sportovně vědomostní akce pro děti s rodiči v rámci kampaně Dny pro zdraví
 • prosinec -  Vánoční jarmark před KDK - charitativní akce
 • duben - Ekologická výstava na téma "Stopy"
 • květen - přehlídka činnosti integrovaných záchranných složek
 • květen - akce pro veřejnost ve školní zahradě MŠ Česká Vodní svět
 • květen - akce pro veřejnost ve školní zahradě Záhumenní Kamenný svět
 • květen - červen - Výstava výtvarných prací dětí v KDK - téma Svět je velká zahrada
 • červen - akce pro veřejnost na Dětském dopravním hřišti - BUM BÁC

 

 • Ve spolupráci s knihovnou připravujeme přednášky pro rodičovskou veřejnost:

Samostatné akce jednotlivých škol najdete pod záložkou vybrané školy.

Ve všech školách věnují učitelky péči

 • přípravě dětí na vstup do školy
 • prevenci vad výslovnosti
 • společným slavnostem - oslavy narozenin a svátků dětí, vánoční besídky, karnevaly, oslavy Dne matek a Dne dětí...
 • seznamování s tradicemi a zvyky - Mikuláš, vánoční zvyky, vítání jara - vynášení Moreny, velikonoční tvoření, výroba píšťalek, tatarů
 • konají se turistické výlety a vycházky, zájezdy do divadla, návštěvy kina

V mateřských školách se mohou děti realizovat v těchto zájmových kroužcích:

 • Sportovní kroužek
 • plavecká škola
 • cvičení rodičů a dětí
 • Jóga pro děti
 • výtvarný
 • keramika
 • grafomotorika
 • saunování
 • Seznamování s počítači
 • metoda dobrého startu
 • pěvecký
 • flétna
 • taneční
 • výuka angličtiny - MŠ Šustaly, Záhumenní a Česká, Pionýrská, Mniší

Podrobné informace o nabídce kroužků najdete pod záložkami jednotlivých mateřských škol.

Některé akce s rodiči

 • vycházky do přírody s plněním úkolů (Indiánskou stezkou, Pohádkový les ...)
 • Vánoční pečení
 • Mlsánky
 • zábavná společná odpoledne:
  • Malé a velké čarodějnice, Drakiáda, Cirkus v MŠ, Den broučků, Uspávání zahrady
  • odpoledne pro babičky a dědečky, odpoledne pro tatínky,
 • zimní hrátky... atd.
 • tvořivé pracovní dílny pro rodiče a děti ( vv, pr.v...)

Podrobné informace o všech akcích najdete pod záložkami jednotlivých Mateřských škol a ve fotogalerii.

 

Společné aktivity ve š.r. 2008/2009:

 • říjen 2008
  Expedice Bílá hora - pochod rodičů s dětmi, sportovně poznávací akce, lanové aktivity ve spolupráci s Domem dětí
 • prosinec
  Vánoční jarmark - charitativní akce všech mateřských škol v centru města s cílem pomoci sdružení Záblesk a hluchoslepým dětem.

Školní projekt  Náš svět je jako pohádka

 • duben
  výstava ke Dni Země - "Svět je jako pohádka" - výstava výrobků dětí z odpadového materiálu venku v centru města + v KDK
 • květen
  Autobus mám rád, je náš kamarád spojený s exkurzí do TATRY - bezpečné chování v dopravních prostředcích, návštěva oddělení Městské policie, exkurze v závodu TATRA a prohlídka polygonu
 • květen - červen
  výstava v prostorách Kulturního domu - Pohádkový svět

Ve školním roce 2009/2010 se podařily tyto společné akce:

 • září  - presentaci mateřských škol na akci Město je naše společné hřiště
 • listopad -  uvítání návštěvy ze soukromé Zdravé MŠ Radost z Orlové, presentace mateřských škol
 • prosinec -  Vánoční jarmark mateřských škol v centru města - charitativní akce s cílem přispět na péči o hluchoslepé děti
 • duben - Ekovýstava v centru města na pěší zóně - Pod křídly motýlů
 • červen  - Sportovní den pro předškoláčky - akce ve spolupráci se ZŠ Emila Zátopka
 • červen -  akci pro veřejnost na dopravním hřišti - BUMBÁC aneb Den otců
 • červen - slavnostní otevření nových zahrad MŠ Záhumenní a MŠ Česká spojené s akcí pro veřejnost

 

Aktualizováno Čtvrtek, 23 Listopad 2017 18:36