Přihlášení/Odhlášení
Naše koncepce a Školní vzdělávací program PDF Tisk Email
Napsal uživatel administrátor   
Neděle, 25 Leden 2009 18:30

Naše koncepce je zpracována ve Školním vzdělávacím programu s názvem Dětský svět.
Pro rodiče je k nahlédnutí v každé mateřské škole.

MOTTO: "Řekni mi, já zapomenu, ukaž mi, já si vzpomenu, nech mě to udělat a já pochopím"    Konfucius

Hlavní cíle

 1. Hlavním cílem je poskytovat kvalitní výchovně vzdělávací péči dětem předškolního věku a nabízet dostatek aktivit pro všestranný rozvoj dětské osobnosti.
 2. Vést děti ke zdravému životnímu stylu,zlepšovat tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, rozvíjet pohybové i manipulační dovednosti dětí, jejich osobní spokojenost a pohodu.
 3. Dovést každého z dětí k maximálnímu rozvoji fyzické, psychické a sociální samostatnosti, naučit je základním schopnostem důležitým pro celý další život.
 4. Vzdělávání dětí rozvíjet přirozenou cestou, prostřednictvím prožitkového učení, stavět na vnitřní motivaci dítěte a jeho osobní aktivitě.
 5. Záměrně kultivovat mluvní projev dětí a vytvářet v mateřských školách optimální podmínky pro maximální stimulaci správného řečovéího vývoje.
 6. Podporovat rozvoj sociálně kulturních postojů, vést děti k soudržnosti, přátelství a toleranci
 7. Vést děti i jejich rodiče k zájmu podílet se na společném životě a činnostech ve škole i v rodině
 8. Soužití člověka s přírodou

Při plnění cílů máme na paměti:

 • Mateřská škola je instituce v první řadě pro děti.
 • Prospívání dítěte je pro každého pedagoga to nejdůležitější!
 • Veškeré naše snažení směřujme k tomu, aby zde bylo dítě maximálně spokojené a šťastné.
 • Dítě se učí při všech činnostech v průběhu dne, učí se na základě prožitku a zkušenosti.
 • Buďme dětem dobrým vzorem.
 • Používejme takové způsoby práce, které jsou pro dítě, jeho rozvoj i postup v učení příznivé, vhodné, přirozené.

Projekty

Mateřské školy pro zkvalitnění vzdělávací činnosti připravují společné projekty. Od školního roku 2009/2010 jsou to:

 • Projekt Svět je velká zahrada - úprava zahrad MŠ Česká a Záhumenní. Na tyto projekty jsme získali dotaci z ROP ve výši přes 9 mil. korun.
 • Projekt Svět je velká zahrada - II. etapa- v lednu 2010 jsme podali v druhé výzvě žádost o dotaci na další dvě zahrady MŠ - MŠ Z.Buriana a MŠ Lubina. Získali jsme dotaci ve výši 8,5 mil. Kč. Zrekonstruované zahrady byly dokončeny v listopadu 2011.
 • Projekt Svět je velká zahrada - III. etapa - v lednu jsme podali žádost o dotaci na zahrady MŠ Krátká a MŠ Francouzská. Dotace ve výči 9,06 mil. korun nám byla přidělena. Rekonstrukce obou zahrad byla zahájena v červenci 2013, dokončena koncem roku 2013.
 • Od června 2012 byly pro veřejnost v odpoledních hodinách otevřeny zrekonstruované školní zahrady.

Vzdělávací projekty:

 • Projekt Umíme si s nadáním poradit? - pokračuje aktualizovaným projektem "Podporujeme nadané děti v mateřské škole" včetně pravidelného sceeningu nadaných dětí, vzdělávání pedagogických pracovníků a dalšími aktivitami.
 • Projekt:"Koordinace preventivní logopedické péče v organizaci Mateřské školy Kopřivnice" - získána dotace MŠMT ve výši 100 000,- Kč
 • Projekt: "Hrajeme si pro zdraví" - zaměření na zdravou výživu a zdravý životní styl
 • Projekt "Dopravní výchova v MŠ" - vedení dětí k bezpečnému chování v situacích: dítě chodec, dítě cestující, dítě jezdec na kole či koloběžce.
 • Projekt: "Ekologická abeceda přírody" a související akce (rok 2013/2014)
 • Ekologický projekt a související akce ( 2012/2013)
 • Ekologický projekt Žijeme zdravě, hravě a související akce  ( 2011/2012)
 • Ekologický projekt: Stopy a související akce.  ( rok 2010/2011)
 • V rámci projektů proběhne řada akcí pro děti i rodiče. Podrobný výčet je uveden v záložce Aktivity

 

 

Aktualizováno Pátek, 05 Únor 2016 14:22