Přihlášení/Odhlášení
Základní informace o MŠ Kopřivnice PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Neděle, 25 Leden 2009 18:29

Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín,p.o.

Krátká 1105

742 21 Kopřivnice

Tel.: 556 813 305, 556 808 808

Ředitelka Mateřských škol Kopřivnice: Bc Hana Borosová

telefon: 731 194 043            

E-podatelna: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Datová schránka: vkgk47k

IČO: 709 88 633

DIČ: CZ70988633

 

 

Naše organizace byla zřízena k 1. 1. 2003 sloučením všech mateřských škol v Kopřivnici a v místních částech Lubina a Mniší do jednoho právního subjektu.

Tvoří ji celkem 9 mateřských škol, z toho sedm MŠ je rozmístěno v různých částech města Kopřivnice, jedna dvojtřídní MŠ je v místní části Lubina a 1 dvoutřídní MŠ se nachází v Mniší. Počet tříd v těchto mateřských školách je 27 s celkovou kapacitou míst pro 688 dětí. Každá mateřská škola má svou školní jídelnu a zahradu.

Mateřské školy navštěvují děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

V organizaci pracuje celkem 52 pedagogických pracovníků, 1 speciální pedagog, 6 asistentů pedagoga, 1 lektor dopravní výchovy , 36 provozních zaměstnanců, 2 chůvy, 2 účetní a 1 administrativní pracovnice, správce dopravního hřiště a správci zahrad a zeleně.

Zřizovatelem Mateřských škol Kopřivnice je Město Kopřivnice. Škola byla zřízena jako příspěvková organizace.
Kancelář ředitelky je v mateřské škole na ulici Krátká č. 1105.

Úřední hodiny ředitelky jsou: středa 9.00 - 12.00 hodin,   čtvrtek 12.00 - 15.00 hodin

Mateřské školy pracují podle společného Školního vzdělávacího programu Dětský svět. Ten stanovuje koncepci škol, výchovné cíle, metody a společná pravidla pro všechna pracoviště.

Kromě toho má každá mateřská škola  svůj vlastní Školní vzdělávací program (ŠVP), ve kterém si stanovuje konkrétně své vlastní priority, projekty, aktivity, přičemž musí dodržovat celkovou koncepci organizace a stanovené hlavní cíle a pravidla dané ŠVP Dětský svět. Školní vzdělávací programy jednotlivých pracovišť Mateřských škol Kopřivnice jsou přílohou společného Školního vzdělávacího programu Dětský svět.

Součástí ŠVP jsou i školní projekty, do kterých jsou zapojena všechna odloučená pracoviště.

V mateřské škole na ul. Pionýrská je zřízena třída pro děti s vadami zraku. Těmto dětem je ve spolupráci s oční lékařkou a zdravotní sestrou věnována speciální péče.

Všechny mateřské školy věnují velkou pozornost prevenci vad výslovnosti. Každoročně se na začátku školního roku provádí depistáž (vyšetření) výslovnosti dětí. Vyšetření provádějí učitelky se speciálním vzděláním zaměřeným na logopedii. Rodičům dětí se zjištěnými vadami je doporučena odborná logopedická péče.

Pro zlepšení vývoje řeči a prevenci logopedických vad jsme v  roce 2013 zpracovali projekt "Koordinace preventivní logopedické péče v organizaci Mateřské školy Kopřivnice". Bližší informace o projektu jsou v záložce "Logopedická prevence". Na tento projekt nyní navazuje systematická a pravidelná logopedická preventivní péče.

Druhým rokem ve spolupráci s SPC Frýdek Místek provádíme ve všech mateřských školách screening sluchu dětí. Účelem je odhalení možných obtíží v oblasti sluchového vnímání u dětí a následné nastavení takových opatření, která tyto nedostatky pomohou zmírnit nebo zcela odstranit.

Umožňujeme integraci dětí se zdravotním postižením.

Mateřské školy od roku 2009 realizují v rámci projektu Svět je velká zahrada rekonstrukci zahrad mateřských škol. Dosud byly zmodernizovány zahrady mateřských škol Česká, Záhumenní, Zdeňka Buriana a Lubina, v roce 2013 byla dokončena rekonstrukce zahrad MŠ Krátká a Francouzská.  Kopřivnické mateřské školy tak v rámci tohoto projektu zmodernizovaly 6 školních zahrad.

Od roku 2012 jsou v období duben - říjen nově zrekonstruované zahrady otevřeny veřejnosti.

V roce 2015 byla přičiněním města zrekonstruovaná zahrada u MŠ Pionýrská. Tato zahrada je v přírodním stylu.

V roce 2017 byla s pomocí dotace města zrekonstruována zahrada v MŠ Mniší.

U mateřské školy na ul. I. Šustaly je vybudováno dopravní hřiště, které slouží  v dopoledních hodinách základním a mateřským školám  pro výuku dopravní výchovy a pro prevenci úrazů při dopravních nehodách. V odpoledních hodinách, o víkendech a volných dnech je zpřístupněno veřejnosti, to je dětem od 4 do 15 let. Bližší informace a návštěvní řád najdete v záložce "Dopravní hřiště"

Zaměřujeme péči i na děti nadané.

V mateřských školách spolupracuje tým koordinátorů při zjišťování nadání dětí a na přípravě činností a námětů vzdělávacích činností pro tyto děti. K tomuto cíli směřuje i náš projekt "Podporujeme nadané děti v MŠ".

Aktualizováno Čtvrtek, 09 Duben 2020 09:17