Přihlášení/Odhlášení
Otevření Mateřských škol v Kopřivnici
Napsal uživatel Hana Maková   
Úterý, 12 Květen 2020 08:38

Kopřivnické mateřské školy v Kopřivnici se pro přihlášené děti otevřou v pondělí 25.května. Kromě MŠ Česká a MŠ Pionýrská. Přihlášené dětí z těchto školek budou umístěny do náhradních školek v Kopřivnici.

Provozní doba mateřských škol na květen a červen bude upravena : od 6.30hod - 15.30 hod.

Podrobnější informace  o podmínkách nástupu do MŠ budou do konce týdne vyvěšeny na našich webových stránkách.

 

 

Aktualizováno Úterý, 12 Květen 2020 08:39
 
Informace pro rodiče
Napsal uživatel Hana Maková   
Středa, 06 Květen 2020 15:03

 

Vážení rodiče,

v souvislosti s uvolňováním vládních opatření a na základě jednání se zřizovatelem města Kopřivnice zjišťujeme aktuální stav a podmínky pro případné otevření MŠ.


Proto potřebujeme nejpozději do 11.5.2020 vědět, jaký je reálný zájem o docházku Vašich dětí do školky po otevření, abychom dle Vašeho zájmu mohli rozhodnout o termínu a podmínkách znovuotevření školky.


Chápeme Vaše potřeby i obavy v souvislosti s dočasně uzavřenými MŠ, žádáme Vás však také zároveň, abyste své děti dali do školky jen ve velmi nutných případech, kdy musíte plnit neodkladné pracovní záležitosti, nebo se nacházíte v tíživé sociálně-ekonomické situaci.


Z personálních důvodů budeme moci otevřít pouze omezený počet tříd a také v některých třídách budou s dětmi učitelky z jiných školek, abychom zajistili provoz (učitelky jsou s dětmi ZŠ na ošetřovném nebo patří do rizikové skupiny).


Berte na vědomí, že děti nemusí být zařazeny do své kmenové třídy, budou vytvořeny skupiny dětí podle počtu přihlášených, které se již nebudou během dne měnit.

V mateřských školách budou dodržována striktní hygienická pravidla, nebudou probíhat edukativní programy v plném rozsahu.


V souvislosti s tímto Vás žádáme, abyste se s níže uvedenými podmínkami provozu  seznámili. Vaše včasná informace o účasti Vašeho dítěte na vzdělávání nám pomůže při zajištění podmínek ke vzdělávání a stravování dětí.

 

Během krátké doby byste měli obdržet e-mail ze své školky s informacemi, kam máte sdělit, zda Vaše dítě do MŠ nastoupí či nikoliv.

Celý dopis od ředitelky MŠ Kopřivnice naleznete zde:

Čestné prohlášení naleznete zde:

 

Aktualizováno Neděle, 10 Květen 2020 10:31
 
Platba školného
Napsal uživatel Hana Maková   
Čtvrtek, 09 Duben 2020 07:45

Milí rodiče.

Platba školného je kvůli koronavirové situaci upravena.

Přesné informace se dozvíte zde:

Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2020/2021  zde:

 

Aktualizováno Úterý, 16 Červen 2020 17:03
 
Datová schránka
Napsal uživatel Hana Maková   
Pondělí, 24 Únor 2020 09:14

Informace o naší Datové schránce:

vkgk47k

Ostatní údaje nejdete v sekci O nás

Aktualizováno Pondělí, 24 Únor 2020 09:24
 
Informace o nových e-mailových adaresách.
Napsal uživatel Hana Maková   
Pátek, 20 Prosinec 2019 12:12

Milí rodiče.

Od ledna 2020 mají všechny školy nové e-mailové adresy s koncovkou

@koprskolky.cz

Staré adresy budou již mimo provoz.

Kontakty na p.ředitelku,speciálního pedagoga a další školky.

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

 

Děkujeme za pochopení.

Aktualizováno Pátek, 20 Prosinec 2019 12:14
 
Zabezpečení vstupů v MŠ
Napsal uživatel Hana Maková   
Středa, 04 Prosinec 2019 17:53

 

Milí rodiče,

v našich mateřských školách bude od příštího roku probíhat zavedení zabezpečovacího systému SAFY. Již nyní probíhají přípravné práce.

Prosíme Vás o pečlivé prostudování přiložených materiálů týkajících se tohoto zabezpečení.

Jak to konkrétně bude probíhat u nás?

Nejdříve od Vás potřebujeme  Informovaný souhlas s poskytnutím údajů pro potřebu evidence přístupů dle GDPR. Přiložený formulář vyplníte a vrátíte paní učitelce ve třídě do 16. 12. 2019. Toto se týká všech zmocněných osob uvedených ve zmocnění. U nezletilého dítěte dáváte souhlas Vy jako zákonný zástupce.

Poté budete včas informováni o termínu, kdy bude probíhat samotné zavádění do systému konkrétní mateřské školy, tzn. nasnímání otisku-šablony, která po zpracování matematickými operacemi není volně čitelná. Tím Vás prosíme o trpělivost při tomto zavádění.

Po zprovoznění systému pak jednoduchým přiložením prstu k venkovní čtečce umožníte systému Vaši identifikaci a následné otevření dveří. Vaše identifikace je jednoznačná, přesná a nezneužitelná. Otisk se neukládá jako snímek, ale jako množina bodů, kterou nelze zpětně v otisk zrekonstruovat.

Celodenním uzavřením budovy školky je dosaženo bezpečného prostředí pro Vaše děti.

Děkujeme

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Aktualizováno Středa, 04 Prosinec 2019 17:59
 
Informace o povinném předškolním vzdělávání
Napsal uživatel Hana Maková   
Čtvrtek, 31 Srpen 2017 06:08

S účinností od 1. 1. 2017 podle § 34 odst. 1 školského zákona platí: Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak. Vlastní předškolní vzdělávání dětí je povinné od 1. 9. 2017.

 

 • Zákonný zástupce dítěte je povinen včas dítě přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání, tj. v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (nenavštěvuje-li již MŠ, jinak se dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání zapisuje automaticky). Právo přednostního přijetí má pouze ve své spádové mateřské škole.
 • Je – li povinné předškolní vzdělávání plněno formou pravidelné školní docházky do mateřské školy v pracovních dnech, začíná docházka v 8,00 hod a trvá nepřetržitě nejméně 4 hodiny. Vzdělávání v době prázdnin je dobrovolné.
 • Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává- li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle § 182a školského zákona.
 • Pokud se dítě nemůže dostavit z vážných důvodů ke vzdělávání – tj. zdravotní důvody či vážné rodinné důvody, je třeba: 1) ihned osobně nebo telefonicky informovat mateřskou školu 2) při návratu dítěte ke vzdělávání přinést písemnou omluvenku na určeném formuláři s udáním důvodu nepřítomnosti dítěte v daném časovém úseku, kdy dítě chybělo.
 • V případě zdravotních obtíží, které trvají déle než 3 dny, má mateřská škola právo vyžadovat písemné potvrzení od lékaře.
 • Opakující se pozdní příchody budou hodnoceny jako neomluvená absence.
 • Při dlouhodobější absenci, která je známa předem, je nutno upozornit mateřskou školu v časovém předstihu a podat žádost o uvolnění ze vzdělávání ředitelce školy, případně vedoucí učitelce.
 • V případě, že neomluvená absence překročí 25 hodin, bude tato skutečnost oznámena příslušnému sociálně právnímu odboru.
 • Povinné předškolní vzdělávání trvá 1 rok, eventuálně 2 roky (odklad školní docházky) a je v obou případech bezplatné.
 • Stravné se hradí standardně (viz. Stravování dětí), pokud nedojde k platbě, bude situace řešena na příslušném sociálně právním odboru.

(Výňatek ze Školního řádu)

Celý Školní řád naleznete zde.

Omluvenku si můžete stáhnout zde.

Informace pro rodiče k novému školnímu roku naleznete zde.

Úplata za předškolní vzdělávání - zde:

Aktualizováno Úterý, 16 Červen 2020 16:49
 
Úřední hodiny ředitelky školy
Napsal uživatel Hana Maková   
Pondělí, 19 Říjen 2015 20:40

Úřední hodiny ředitelky školy k vyřizování záležitostí rodičů:


MŠ Krátká

 • středa 9.00 - 12.00 hodin
 • čtvrtek 12.00 - 15.00 hodin
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 Další > Konec >>

Strana 2 z 2