Přihlášení/Odhlášení
KORONAVIRUS
Napsal uživatel Hana Maková   
Středa, 04 Březen 2020 18:01

KORONAVIRUS

DOPORUČENÍ K AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI

 

VÁŽENÍ RODIČE.

V návaznosti na jednání Bezpečnostní rady Moravskoslezského kraje dne 2. 3. 2020 a v návaznosti na doporučení k aktuální epidemiologické situaci vydané Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje v Ostravě, jak postupovat při návratu z rizikových oblasti Itálie, Vám předkládáme několik zásadních doporučení a opatření, jejichž naplňování má za cíl snížit možnost přenosu nákazy mezi obyvateli v kraji.

Viz odkaz:

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) vydala obecné doporučení, jak postupovat při návratu z rizikových oblastí Itálie, kterými aktuálně jsou: Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto.

1. Pokud má občan v době pobytu nebo po návratu tyto zdravotní potíže:

horečku nad 38°C, kašel, dušnost, dechovou nedostatečnost,

AŤ NEPRODLENĚ Z DOMOVA TELEFONUJE NA:

595 138 118 (KHS linka ke koronaviru)

595 138 119 (KHS linka ke koronaviru)

595 138 147 (KHS linka ke koronaviru) NEBO

kontaktuje KHS MSK a její územní pracoviště na telefonních číslech:

• Okres Bruntál 554 774 128

• Okres Frýdek-Místek 558 418 301, 558 418 339, 558 418 316

• Okres Karviná 596 397 253, 596 397 255

• Okres Nový Jičín 556 770 384-386

• Okres Opava 553 668 846

2. Pracovníci KHS MSK provedou podrobné šetření zaměřené na pobyt v Itálii. Budou se ptát na místo a délku pobytu v Itálii, zda se v Itálii účastnil akcí hromadného charakteru, případně, zda byl v době pobytu v kontaktu s osobami majícími výše uvedené příznaky onemocnění, nebo s osobou, která onemocněla COVID - 19.

3. Pokud se vrací z rizikových oblastí Itálie a dalších oblastí uvedených na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, mohou být po dohodě s pracovníky KHS MSK a ošetřujícím lékařem nařízena karanténní opatření s pravidelným sledováním zdravotního stavu.

4. KHS MSK vyhodnotí, zda bude proveden odběr na vyšetření onemocnění koronaviry.

5. Pokud laboratorní rozbor potvrdí přítomnost koronaviru, bude okamžitě hospitalizován.

(Fakultní nemocnice Ostrava, NsP Havířov, Slezská nemocnice Opava)

6. V ostatních případech (pobyt v Itálii mimo rizikové oblasti, případně pobyt v izolovaných horských střediscích) bude doporučen režim sebepozorování zdravotního stavu bez nutnosti hospitalizace nebo karantény.

7. U rizikových profesí (zdravotníci, pracovníci činní v sociálních službách či ve školství) bude karanténní opatření vyhodnoceno individuálně. Karanténní opatření budou vydána pouze výjimečně, a to vzhledem ke konkrétnímu riziku.

Vážená paní, Vážený pane, Žádáme Vás, abyste tyto informace předali svým podřízeným s tím, že toto doporučení KHS MSK se může s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci změnit, respektive zpřísnit.

Doporučení pro zdravotnická a sociální zařízení: Vydání zákazu návštěv, a to do odvolání.

Doporučení pro školská zařízení: Předání veškerému personálu a žákům.

Doporučení pro ostatní (např. ORP): Žádáme o zveřejnění na webových stránkách a úřední desce.

Pro všechna zařízení, resp. místa s vysokou koncentrací občanů, je doporučen zvýšený hygienický režim – dezinfekce a mytí rukou i ploch.

BLIŽŠÍ INFORMACE:

Ministerstvo zdravotnictví ČR: http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim- vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

KHS MSK: http://www.khsova.cz/

Zdravotní ústav v Ostravě: https://www.zuova.cz/

Krajský úřad Moravskoslezského kraje: https://www.msk.cz/cz/zdravotnictvi/informace-o-koronaviru-144974/

 

Aktualizováno Čtvrtek, 05 Březen 2020 16:08
 
Datová schránka
Napsal uživatel Hana Maková   
Pondělí, 24 Únor 2020 09:14

Informace o naší Datové schránce:

vkgk47k

Ostatní údaje nejdete v sekci O nás

Aktualizováno Pondělí, 24 Únor 2020 09:24
 
Informace o nových e-mailových adaresách.
Napsal uživatel Hana Maková   
Pátek, 20 Prosinec 2019 12:12

Milí rodiče.

Od ledna 2020 mají všechny školy nové e-mailové adresy s koncovkou

@koprskolky.cz

Staré adresy budou již mimo provoz.

Kontakty na p.ředitelku,speciálního pedagoga a další školky.

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

 

Děkujeme za pochopení.

Aktualizováno Pátek, 20 Prosinec 2019 12:14
 
Zabezpečení vstupů v MŠ
Napsal uživatel Hana Maková   
Středa, 04 Prosinec 2019 17:53

 

Milí rodiče,

v našich mateřských školách bude od příštího roku probíhat zavedení zabezpečovacího systému SAFY. Již nyní probíhají přípravné práce.

Prosíme Vás o pečlivé prostudování přiložených materiálů týkajících se tohoto zabezpečení.

Jak to konkrétně bude probíhat u nás?

Nejdříve od Vás potřebujeme  Informovaný souhlas s poskytnutím údajů pro potřebu evidence přístupů dle GDPR. Přiložený formulář vyplníte a vrátíte paní učitelce ve třídě do 16. 12. 2019. Toto se týká všech zmocněných osob uvedených ve zmocnění. U nezletilého dítěte dáváte souhlas Vy jako zákonný zástupce.

Poté budete včas informováni o termínu, kdy bude probíhat samotné zavádění do systému konkrétní mateřské školy, tzn. nasnímání otisku-šablony, která po zpracování matematickými operacemi není volně čitelná. Tím Vás prosíme o trpělivost při tomto zavádění.

Po zprovoznění systému pak jednoduchým přiložením prstu k venkovní čtečce umožníte systému Vaši identifikaci a následné otevření dveří. Vaše identifikace je jednoznačná, přesná a nezneužitelná. Otisk se neukládá jako snímek, ale jako množina bodů, kterou nelze zpětně v otisk zrekonstruovat.

Celodenním uzavřením budovy školky je dosaženo bezpečného prostředí pro Vaše děti.

Děkujeme

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Aktualizováno Středa, 04 Prosinec 2019 17:59
 
Informace o povinném předškolním vzdělávání
Napsal uživatel Hana Maková   
Čtvrtek, 31 Srpen 2017 06:08

S účinností od 1. 1. 2017 podle § 34 odst. 1 školského zákona platí: Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak. Vlastní předškolní vzdělávání dětí je povinné od 1. 9. 2017.

 

 • Zákonný zástupce dítěte je povinen včas dítě přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání, tj. v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (nenavštěvuje-li již MŠ, jinak se dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání zapisuje automaticky). Právo přednostního přijetí má pouze ve své spádové mateřské škole.
 • Je – li povinné předškolní vzdělávání plněno formou pravidelné školní docházky do mateřské školy v pracovních dnech, začíná docházka v 8,00 hod a trvá nepřetržitě nejméně 4 hodiny. Vzdělávání v době prázdnin je dobrovolné.
 • Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává- li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle § 182a školského zákona.
 • Pokud se dítě nemůže dostavit z vážných důvodů ke vzdělávání – tj. zdravotní důvody či vážné rodinné důvody, je třeba: 1) ihned osobně nebo telefonicky informovat mateřskou školu 2) při návratu dítěte ke vzdělávání přinést písemnou omluvenku na určeném formuláři s udáním důvodu nepřítomnosti dítěte v daném časovém úseku, kdy dítě chybělo.
 • V případě zdravotních obtíží, které trvají déle než 3 dny, má mateřská škola právo vyžadovat písemné potvrzení od lékaře.
 • Opakující se pozdní příchody budou hodnoceny jako neomluvená absence.
 • Při dlouhodobější absenci, která je známa předem, je nutno upozornit mateřskou školu v časovém předstihu a podat žádost o uvolnění ze vzdělávání ředitelce školy, případně vedoucí učitelce.
 • V případě, že neomluvená absence překročí 25 hodin, bude tato skutečnost oznámena příslušnému sociálně právnímu odboru.
 • Povinné předškolní vzdělávání trvá 1 rok, eventuálně 2 roky (odklad školní docházky) a je v obou případech bezplatné.
 • Stravné se hradí standardně (viz. Stravování dětí), pokud nedojde k platbě, bude situace řešena na příslušném sociálně právním odboru.

(Výňatek ze Školního řádu)

Celý Školní řád naleznete zde.

Omluvenku si můžete stáhnout zde.

Informace pro rodiče k novému školnímu roku naleznete zde.

Úplata za předškolní vzdělávání - zde:

Aktualizováno Středa, 11 Září 2019 08:18
 
Úřední hodiny ředitelky školy
Napsal uživatel Hana Maková   
Pondělí, 19 Říjen 2015 20:40

Úřední hodiny ředitelky školy k vyřizování záležitostí rodičů:


MŠ Krátká

 • středa 9.00 - 12.00 hodin
 • čtvrtek 12.00 - 15.00 hodin
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 Další > Konec >>

Strana 2 z 2