Přihlášení/Odhlášení
Pozvánka pro rodiče na další cyklus přednášek
Napsal uživatel Hana Maková   
Středa, 03 Říjen 2018 15:56

Milí rodiče,přijměte pozvání na cyklus přednášek odborníků na téma Efektivní komunikace s dětmi. Přednášky se uskuteční na MŠ Záhumenní vždy ve středu 17.10.,31.10. a 14.11. vždy od 16.00 hodin.

Viz plakát:

Aktualizováno Čtvrtek, 11 Říjen 2018 17:14
 
Pozvánka na besedy
Napsal uživatel Hana Maková   
Čtvrtek, 20 Září 2018 09:49

Zveme všechny rodiče na zajímavé přednášky odborníků.

Viz plakát:

Aktualizováno Čtvrtek, 20 Září 2018 09:50
 
Otevírací doba zahrad pro veřejnost v roce 2018
Napsal uživatel Hana Maková   
Středa, 04 Duben 2018 10:46

Zabezpečení provozu zahrad pro veřejnost v roce 2018

Plakát zde:

Otevírací doba zahrad MŠ: 16. dubna – 31. srpna 2018 :

 

Zahrady budou otevřeny po ukončení provozu mateřských škol ve dnech:

 

Pondělí : 16.00 – 19.00 MŠ Lubina + MŠ Francouzská

 

Úterý: 16.00 – 19.00 MŠ Jeřabinka, ul. Z.Buriana

 

Středa: 16.00 – 19.00 MŠ Česká + MŠ Pionýrská + MŠ Mniší

 

Čtvrtek: 16.00 – 19.00 MŠ Krátká

 

Pátek: 16.00 – 19.00 MŠ I. Šustaly

 

 

Otevírací doba zahrad MŠ: 1.září – 19. října 2018:

 

Pondělí : 16.00 – 18.30 MŠ Lubina + Francouzská

 

Úterý: 16.00 – 18.30 MŠ Jeřabinka, ul. Z.Buriana

 

Středa: 16.00 – 18.30 MŠ Česká + Pionýrská + MŠ Mniší

 

Čtvrtek: 16.00 – 18.30 MŠ Krátká

 

Pátek: 16.00 – 18.30 MŠ I. Šustaly

Ve dnech státních svátků budou zahrady pro veřejnost uzavřeny.

Zahrady nebudou otevřeny ani za nepříznivého počasí - za deště a bezprostředně po něm, za náledí apod. .

Dodržujte prosím pokyny, uvedené v Návštěvním řádu.

 

 

 

 

Aktualizováno Pondělí, 16 Červenec 2018 09:54
 
Informace o povinném předškolním vzdělávání
Napsal uživatel Hana Maková   
Čtvrtek, 31 Srpen 2017 06:08

S účinností od 1. 1. 2017 podle § 34 odst. 1 školského zákona platí: Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak. Vlastní předškolní vzdělávání dětí je povinné od 1. 9. 2017.

 

 • Zákonný zástupce dítěte je povinen včas dítě přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání, tj. v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (nenavštěvuje-li již MŠ, jinak se dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání zapisuje automaticky). Právo přednostního přijetí má pouze ve své spádové mateřské škole.
 • Je – li povinné předškolní vzdělávání plněno formou pravidelné školní docházky do mateřské školy v pracovních dnech, začíná docházka v 8,00 hod a trvá nepřetržitě nejméně 4 hodiny. Vzdělávání v době prázdnin je dobrovolné.
 • Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává- li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle § 182a školského zákona.
 • Pokud se dítě nemůže dostavit z vážných důvodů ke vzdělávání – tj. zdravotní důvody či vážné rodinné důvody, je třeba: 1) ihned osobně nebo telefonicky informovat mateřskou školu 2) při návratu dítěte ke vzdělávání přinést písemnou omluvenku na určeném formuláři s udáním důvodu nepřítomnosti dítěte v daném časovém úseku, kdy dítě chybělo.
 • V případě zdravotních obtíží, které trvají déle než 3 dny, má mateřská škola právo vyžadovat písemné potvrzení od lékaře.
 • Opakující se pozdní příchody budou hodnoceny jako neomluvená absence.
 • Při dlouhodobější absenci, která je známa předem, je nutno upozornit mateřskou školu v časovém předstihu a podat žádost o uvolnění ze vzdělávání ředitelce školy, případně vedoucí učitelce.
 • V případě, že neomluvená absence překročí 25 hodin, bude tato skutečnost oznámena příslušnému sociálně právnímu odboru.
 • Povinné předškolní vzdělávání trvá 1 rok, eventuálně 2 roky (odklad školní docházky) a je v obou případech bezplatné.
 • Stravné se hradí standardně (viz. Stravování dětí), pokud nedojde k platbě, bude situace řešena na příslušném sociálně právním odboru.

(Výňatek ze Školního řádu)

Celý Školní řád naleznete zde.

Omluvenku si můžete stáhnout zde.

Informace pro rodiče k novému školnímu roku naleznete zde.

Úplata za předškolní vzdělávání - zde:

Aktualizováno Středa, 19 Září 2018 09:57
 
Úřední hodiny ředitelky školy
Napsal uživatel Hana Maková   
Pondělí, 19 Říjen 2015 20:40

Úřední hodiny ředitelky školy k vyřizování záležitostí rodičů:


MŠ Krátká

 • středa 9.00 - 12.00 hodin
 • čtvrtek 12.00 - 15.00 hodin