Přihlášení/Odhlášení
Hledáme lektora dopravní výchovy
Napsal uživatel Hana Maková   
Pátek, 09 Únor 2018 11:35

Město Kopřivnice vypisuje pro příspěvkovou

organizaci Mateřské školy Kopřivnice

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI:

LEKTOR DOPRAVNÍ VÝCHOVY

pro dětské dopravní hřiště k výuce žáků 1. stupně ZŠ

Nástup: k 1.3.2018, částečný úvazek, flexibilní pracovní doba

Předpokladem pro přijetí:

 • znalost zákona č. 361/2000 Sb.

Výhodou je pedagogické vzdělání nebo zkušenost s výukou dopravní výchovy

Přihlášky posílejte nejpozději do 23.2.2018 na adresu:

Mateřské školy Kopřivnice, p.o., Bc. Hana Borosová, nebo Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Aktualizováno Pátek, 09 Únor 2018 11:35
 
Hledáme vyučenou kuchařku
Napsal uživatel Hana Maková   
Středa, 07 Únor 2018 22:10

Mateřské školy v Kopřivnici hledají vyučenou kuchařku do MŠ Zd. Buriana na 100% úvazek.

Nástup od 1.5.2018.

Požadujeme: praxi v oboru, samostatnost, spolehlivost, flexibilitu

Životopis s žádostí můžete poslat e-mailem na adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ,nebo jej přinést na sekretariát do MŠ Krátká v Kopřivnici do 21.2.2018.

Zájemci budou telefonicky pozváni k výběrovému řízení, které proběhne do 27.2.2018.

Bc. Hana Borosová ředitelka Mateřských škol Kopřivnice

 

 

Aktualizováno Pátek, 09 Únor 2018 11:35
 
Výtěžek z jarmarku daly školky Záblesku
Napsal uživatel Hana Maková   
Neděle, 28 Leden 2018 18:49

Děti a učitelky z Mateřských škol Kopřivnice, p.o., pomáhají druhým. V prosinci vyráběly děti s učitelkami vánoční přáníčka, svícny a další výrobky s vánoční tematikou, které se pak prodávaly na jarmarku na vánočních trzích ve městě, kde školky měly svůj vlastní stánek.

„Na jarmarku byla vybrána částka 6 234,- Kč.To ale nebyl jediný jarmark. Ty probíhaly ve školkách:

MŠ Záhumenní 2 700,- Kč

MŠ Francouzská 2 100,- Kč

MŠ I.Šustaly 4 375,- Kč

MŠ Jeřabinka 6 120,-Kč

Celou částku  21 529,- Kč věnujeme jako každý rok sdružení Záblesk - sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí,“ upřesnila Hana Borosová, ředitelka Mateřských škol Kopřivnice.

 

Jak poznamenala, charitativní prodej organizují školky již delší dobu, konkrétně svůj stánek na jarmarku na vánočních trzích mají již od roku 2005.

(Článek z KN 2/2018)

 

Aktualizováno Čtvrtek, 01 Únor 2018 11:21
 
Informace o povinném předškolním vzdělávání
Napsal uživatel Hana Maková   
Čtvrtek, 31 Srpen 2017 06:08

S účinností od 1. 1. 2017 podle § 34 odst. 1 školského zákona platí: Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak. Vlastní předškolní vzdělávání dětí je povinné od 1. 9. 2017.

 

 • Zákonný zástupce dítěte je povinen včas dítě přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání, tj. v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (nenavštěvuje-li již MŠ, jinak se dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání zapisuje automaticky). Právo přednostního přijetí má pouze ve své spádové mateřské škole.
 • Je – li povinné předškolní vzdělávání plněno formou pravidelné školní docházky do mateřské školy v pracovních dnech, začíná docházka v 8,00 hod a trvá nepřetržitě nejméně 4 hodiny. Vzdělávání v době prázdnin je dobrovolné.
 • Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává- li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle § 182a školského zákona.
 • Pokud se dítě nemůže dostavit z vážných důvodů ke vzdělávání – tj. zdravotní důvody či vážné rodinné důvody, je třeba: 1) ihned osobně nebo telefonicky informovat mateřskou školu 2) při návratu dítěte ke vzdělávání přinést písemnou omluvenku na určeném formuláři s udáním důvodu nepřítomnosti dítěte v daném časovém úseku, kdy dítě chybělo.
 • V případě zdravotních obtíží, které trvají déle než 3 dny, má mateřská škola právo vyžadovat písemné potvrzení od lékaře.
 • Opakující se pozdní příchody budou hodnoceny jako neomluvená absence.
 • Při dlouhodobější absenci, která je známa předem, je nutno upozornit mateřskou školu v časovém předstihu a podat žádost o uvolnění ze vzdělávání ředitelce školy, případně vedoucí učitelce.
 • V případě, že neomluvená absence překročí 25 hodin, bude tato skutečnost oznámena příslušnému sociálně právnímu odboru.
 • Povinné předškolní vzdělávání trvá 1 rok, eventuálně 2 roky (odklad školní docházky) a je v obou případech bezplatné.
 • Stravné se hradí standardně (viz. Stravování dětí), pokud nedojde k platbě, bude situace řešena na příslušném sociálně právním odboru.

(Výňatek ze Školního řádu)

Celý Školní řád naleznete zde.

Omluvenku si můžete stáhnout zde.

Informace pro rodiče k novému školnímu roku naleznete zde.

Úplata za předškolní vzdělávání - zde:

Aktualizováno Pondělí, 11 Prosinec 2017 21:46
 
Úřední hodiny ředitelky školy
Napsal uživatel Hana Maková   
Pondělí, 19 Říjen 2015 20:40

Úřední hodiny ředitelky školy k vyřizování záležitostí rodičů:


MŠ Krátká

 • středa 9.00 - 12.00 hodin
 • čtvrtek 12.00 - 15.00 hodin