Přihlášení/Odhlášení
Pozvánka na besedu pro rodiče
Napsal uživatel Hana Maková   
Pondělí, 16 Říjen 2017 19:11

 

Pro nemoc přednášející je beseda pro rodiče na téma Děti a pět jazyků lásky ZRUŠENA.

O náhradním termínu budete brzy informováni.

 

Milí rodiče, přijměte pozvání na další setkání s názvem " 5 jazyků lásky.

 

DĚTI A PĚT JAZYKŮ LÁSKY

K tomu, aby se naše děti mohly rozvinout  v zodpovědné dospělé, potřebují cítit a vědět, že jsou milovány.

Pojďme si společně uvědomit 5 způsobů - 5 jazyků lásky, kterými lásku druhým nejen projevujeme, ale taky potřebujeme od druhých dostávat.

Setkáním nás provede: PhDr. Stanislava Podžorná

Setkání se uskuteční ve dvou termínech:

1. setkání ve čtvrtek 19. 10. 2017 v MŠ LUBINA od 15.30 hod.

2. setkání ve středu 8. 11. 2017 v MŠ PIONÝRSKÁ od15.30 hod.

Přednáška je zdarma.

V průběhu přednášky Vám děti, které jsou zapsány v organizaci MŠ Kopřivnice (dochází do MŠ), pohlídají zkušení pedagogové mateřské školy, která přednášku organizuje.

 

Pozvánka zde:

Aktualizováno Pátek, 03 Listopad 2017 10:37
 
Zveme rodiče na přednášky
Napsal uživatel Hana Maková   
Sobota, 16 Září 2017 16:07

Tým Místního akčního plánu ORP Kopřivnice připravil na podzimní měsíce sérii bezplatných vzdělávacích seminářů pro rodiče předškolních a školních dětí. Pro zájemce je připraveno šest kurzů tematicky zaměřených na rozvoj řeči dětí, jejich motivace ke čtení, kariérové poradenství, pochopení vztahu mezi rodičem a dítětem, poskytnutí první pomoci a podpoře sportujícího dítěte včetně vhodného jídelníčku.

Bližší informace o seminářích zájemci naleznou na www.koprivnice.cz/mistniakcniplan, kde se mohou také přednostně přihlásit.

 

Aktualizováno Sobota, 16 Září 2017 16:10
 
Informace o povinném předškolním vzdělávání
Napsal uživatel Hana Maková   
Čtvrtek, 31 Srpen 2017 06:08

S účinností od 1. 1. 2017 podle § 34 odst. 1 školského zákona platí: Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak. Vlastní předškolní vzdělávání dětí je povinné od 1. 9. 2017.

 

 • Zákonný zástupce dítěte je povinen včas dítě přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání, tj. v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (nenavštěvuje-li již MŠ, jinak se dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání zapisuje automaticky). Právo přednostního přijetí má pouze ve své spádové mateřské škole.
 • Je – li povinné předškolní vzdělávání plněno formou pravidelné školní docházky do mateřské školy v pracovních dnech, začíná docházka v 8,00 hod a trvá nepřetržitě nejméně 4 hodiny. Vzdělávání v době prázdnin je dobrovolné.
 • Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává- li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle § 182a školského zákona.
 • Pokud se dítě nemůže dostavit z vážných důvodů ke vzdělávání – tj. zdravotní důvody či vážné rodinné důvody, je třeba: 1) ihned osobně nebo telefonicky informovat mateřskou školu 2) při návratu dítěte ke vzdělávání přinést písemnou omluvenku na určeném formuláři s udáním důvodu nepřítomnosti dítěte v daném časovém úseku, kdy dítě chybělo.
 • V případě zdravotních obtíží, které trvají déle než 3 dny, má mateřská škola právo vyžadovat písemné potvrzení od lékaře.
 • Opakující se pozdní příchody budou hodnoceny jako neomluvená absence.
 • Při dlouhodobější absenci, která je známa předem, je nutno upozornit mateřskou školu v časovém předstihu a podat žádost o uvolnění ze vzdělávání ředitelce školy, případně vedoucí učitelce.
 • V případě, že neomluvená absence překročí 25 hodin, bude tato skutečnost oznámena příslušnému sociálně právnímu odboru.
 • Povinné předškolní vzdělávání trvá 1 rok, eventuálně 2 roky (odklad školní docházky) a je v obou případech bezplatné.
 • Stravné se hradí standardně (viz. Stravování dětí), pokud nedojde k platbě, bude situace řešena na příslušném sociálně právním odboru.

(Výňatek ze Školního řádu)

Celý Školní řád naleznete zde.

Omluvenku si můžete stáhnout zde.

Informace pro rodiče k novému školnímu roku naleznete zde.

Aktualizováno Neděle, 03 Září 2017 17:36
 
Zahrady MŠ o prázdninách
Napsal uživatel Hana Maková   
Pátek, 23 Červen 2017 15:56

Rodiče se svými dětmi si nebudou moci hrát na zahradě Mateřské školy Jeřabinka na ulici Zdeňka Buriana, která byla pro veřejnost zpřístupněna každé úterý, a na Francouzské, na niž byl přístup v pondělí. Důvodem jsou bezpečnostní důvody, neboť během prázdnin se budou rekonstruovat objekty mateřský škol.

 

Zahrady v MŠ Francouzská a MŠ Zd. Buriana se již v letošním roce neotevřou!! (Z důvodu stále probíhajících pracích na budovách MŠ.)

V době od 1. července do 31. srpna tak bude v pondělí otevřena MŠ v Lubině, ve středu MŠ Česká a Pionýrská, ve čtvrtek MŠ Krátká a v pátek MŠ I. Šustaly. Zahrady jsou po dobu prázdnin zpřístupněny v době od 16 do 19 hodin mimo svátky.

 

Aktualizováno Sobota, 16 Září 2017 16:16
 
Otevírací doba zahrad MŠ
Napsal uživatel Hana Maková   
Čtvrtek, 06 Duben 2017 19:03

Zde najdete otevírací dobu zahrad MŠ v roce 2017.

Aktualizováno Čtvrtek, 06 Duben 2017 19:03
 
Úřední hodiny ředitelky školy
Napsal uživatel Hana Maková   
Pondělí, 19 Říjen 2015 20:40

Úřední hodiny ředitelky školy k vyřizování záležitostí rodičů:


MŠ Krátká

 • středa 9.00 - 12.00 hodin
 • čtvrtek 12.00 - 15.00 hodin