Přihlášení/Odhlášení
Informace pro rodiče
Napsal uživatel Hana Maková   
Sobota, 27 Únor 2021 11:13

 

Dle nařízení vlády

ze dne 26.2.2021

jsou MŠ Kopřivnice

od 1.3.2021

uzavřeny.

 

Aktualizováno Sobota, 27 Únor 2021 11:16
 
Finanční dar od firmy Brose
Napsal uživatel Hana Maková   
Pondělí, 16 Listopad 2020 08:13

 

Krabice plné překvapení

jako zajímavý dárek pro děti z kopřivnických mateřských škol.


Firma BROSE darovala

Mateřským školám Kopřivnice

finanční dar ve výši 100 000,-Kč.

Za tyto peníze se nakoupily pomůcky do 9 tematických krabic, které se naplnily nejmodernějšími pomůckami z různých oblastí lidské činnosti.

1. Čtenářská

2. Montessori pomůcky

3. Matematika,

4. Smyslová -pomůcky pro rozvoj smyslů

5. Výzkum -vybavení do vědecké laboratoře

6. Přírodní bádání

7. Emoce

8. Pohyb

9. Grafomotorika

Krabice naplněné netradičními pomůckami budou kolovat po kopřivnických školkách, aby s nimi mohlo pracovat co nejvíce dětí.

Věříme, že se nám tak podařilo zajistit pro děti mnoho nových a zajímavých pomůcek, které budou využívat po celý školní rok. Pro paní učitelky je to příležitost naučit se pracovat s novým didaktickým materiálem, pro děti zkusit si nové věci a získat nové dovednosti. Je to pro všechny obohacující! Paní učitelky si budou vzájemně předávat zkušenosti a tím se obsah devíti krabic ještě obohatí.

Děkujeme! 

Aktualizováno Čtvrtek, 10 Prosinec 2020 12:07
 
PROSBA O SPOLUPRÁCI
Napsal uživatel Hana Maková   
Pátek, 30 Říjen 2020 09:50

Vážení rodiče,

obracíme se na Vás s žádostí o spolupráci.

Vzhledem ke kritické situaci coronavirové krize se nám z důvodu karantény značně snížil počet zaměstnanců ve všech školkách organizace Mateřských škol Kopřivnice.

Abychom i přesto mohli zajistit provoz MŠ, chci Vás vzhledem k této složité situaci požádat, abyste zvážili nutnost docházky Vašeho dítěte do MŠ v následujících dnech.

O docházce Vašich dětí prosím informujte vedoucí učitelku v jednotlivých školkách.

Děkuji a přeji pevné zdraví.

Bc. Hana Borosová

ředitelka Mateřských škol Kopřivnice

 

Aktualizováno Pátek, 30 Říjen 2020 09:52
 
Informační materiál školy k organizaci a provozu mateřské školy ve školním roce 2020/2021
Napsal uživatel Hana Maková   
Středa, 09 Září 2020 18:54

Prosíme rodiče ,aby se seznámili s informacemi  k provozu mateřské školy.

Najít je můžete zde:

Dodatek ke školnímu řádu:

Aktualizováno Pondělí, 19 Říjen 2020 20:56
 
Zvýšení ceny stravného od 1.9.2020
Napsal uživatel Hana Maková   
Pondělí, 24 Srpen 2020 14:39

Milí rodiče.

Jak jsme již avizovali na konci školního roku,zvýšila se cena stravného od 1.9.2020.

Z tohoto důvodu žádáme všechny rodiče,aby si zvýšili limit inkasa pro stravné na 900,- měsíčně.

Pokud se tak nestalo,stravné Vám nebylo strhnuto. Proto při nástupu do MŠ 1.9. dostanete složenku, kterou budete muset co nejdříve uhradit.

Děkujeme za pochopení.

Viz Informátor pro rodiče:

 


Aktualizováno Pondělí, 24 Srpen 2020 14:40
 
Platba školného
Napsal uživatel Hana Maková   
Čtvrtek, 09 Duben 2020 07:45

Milí rodiče.

Platba školného je kvůli koronavirové situaci upravena.

Přesné informace se dozvíte zde:

Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2020/2021  zde:

 

Aktualizováno Úterý, 16 Červen 2020 17:03
 
Datová schránka
Napsal uživatel Hana Maková   
Pondělí, 24 Únor 2020 09:14

Informace o naší Datové schránce:

vkgk47k

Ostatní údaje nejdete v sekci O nás

Aktualizováno Pondělí, 24 Únor 2020 09:24
 
Informace o nových e-mailových adaresách.
Napsal uživatel Hana Maková   
Pátek, 20 Prosinec 2019 12:12

Milí rodiče.

Od ledna 2020 mají všechny školy nové e-mailové adresy s koncovkou

@koprskolky.cz

Staré adresy budou již mimo provoz.

Kontakty na p.ředitelku,speciálního pedagoga a další školky.

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

 

Děkujeme za pochopení.

Aktualizováno Pátek, 20 Prosinec 2019 12:14
 
Informace o povinném předškolním vzdělávání
Napsal uživatel Hana Maková   
Čtvrtek, 31 Srpen 2017 06:08

S účinností od 1. 1. 2017 podle § 34 odst. 1 školského zákona platí: Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak. Vlastní předškolní vzdělávání dětí je povinné od 1. 9. 2017.

 

 • Zákonný zástupce dítěte je povinen včas dítě přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání, tj. v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (nenavštěvuje-li již MŠ, jinak se dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání zapisuje automaticky). Právo přednostního přijetí má pouze ve své spádové mateřské škole.
 • Je – li povinné předškolní vzdělávání plněno formou pravidelné školní docházky do mateřské školy v pracovních dnech, začíná docházka v 8,00 hod a trvá nepřetržitě nejméně 4 hodiny. Vzdělávání v době prázdnin je dobrovolné.
 • Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává- li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle § 182a školského zákona.
 • Pokud se dítě nemůže dostavit z vážných důvodů ke vzdělávání – tj. zdravotní důvody či vážné rodinné důvody, je třeba: 1) ihned osobně nebo telefonicky informovat mateřskou školu 2) při návratu dítěte ke vzdělávání přinést písemnou omluvenku na určeném formuláři s udáním důvodu nepřítomnosti dítěte v daném časovém úseku, kdy dítě chybělo.
 • V případě zdravotních obtíží, které trvají déle než 3 dny, má mateřská škola právo vyžadovat písemné potvrzení od lékaře.
 • Opakující se pozdní příchody budou hodnoceny jako neomluvená absence.
 • Při dlouhodobější absenci, která je známa předem, je nutno upozornit mateřskou školu v časovém předstihu a podat žádost o uvolnění ze vzdělávání ředitelce školy, případně vedoucí učitelce.
 • V případě, že neomluvená absence překročí 25 hodin, bude tato skutečnost oznámena příslušnému sociálně právnímu odboru.
 • Povinné předškolní vzdělávání trvá 1 rok, eventuálně 2 roky (odklad školní docházky) a je v obou případech bezplatné.
 • Stravné se hradí standardně (viz. Stravování dětí), pokud nedojde k platbě, bude situace řešena na příslušném sociálně právním odboru.

(Výňatek ze Školního řádu)

Celý Školní řád naleznete zde.

Omluvenku si můžete stáhnout zde.

Informace pro rodiče k novému školnímu roku naleznete zde.

Úplata za předškolní vzdělávání - zde:

Aktualizováno Úterý, 16 Červen 2020 16:49
 
Úřední hodiny ředitelky školy
Napsal uživatel Hana Maková   
Pondělí, 19 Říjen 2015 20:40

Úřední hodiny ředitelky školy k vyřizování záležitostí rodičů:


MŠ Krátká

 • středa 9.00 - 12.00 hodin
 • čtvrtek 12.00 - 15.00 hodin