Přihlášení/Odhlášení
Prázdninový provoz MŠ Kopřivnice
Napsal uživatel Hana Maková   
Čtvrtek, 28 Květen 2020 16:34

Milí rodiče.

Plán uzavření MŠ o prázdninách můžete najít zde:

Podrobnosti o možnosti přihlásit své děti na prázdniny, dostanete v informačním e-mailu od svých vedoucích učitelek do konce tohoto týdne.

 

Aktualizováno Čtvrtek, 28 Květen 2020 16:36
 
Prominutí úplaty za školné
Napsal uživatel Hana Maková   
Středa, 20 Květen 2020 08:16

 

Rozhodnutí o prominutí úplaty za květen a červen 2020 a výši úplaty za měsíc květen 2020

Vážení zákonní zástupci, vzhledem ke skutečnosti, že provoz organizace Mateřských škol Kopřivnice je od 25.5.2020 zabezpečen v omezeném režimu:

1. promíjím podle § 123 odst. 4) zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zákonným zástupcům, jejichž dítě se vzdělává v organizaci Mateřských škol Kopřivnice, úplatu za předškolní vzdělávání za kalendářní měsíce květen a červen 2020, pokud v těchto měsících dítě do mateřské školy nedochází, a zároveň

2. stanovuji úplatu za měsíc květen 2020 zákonným zástupcům, jejichž dítě do organizace Mateřských škol Kopřivnice dochází, na poměrnou část 105,- Kč. Úplata za tyto měsíce, která již byla nebo bude zaslána na účet, bude vrácena spolu s vyúčtováním k 31.8.2020.

Bc. Hana Borosová

ředitelka MŠ Kopřivnice

 

Aktualizováno Středa, 20 Květen 2020 08:17
 
Otevření Mateřských škol v Kopřivnici - základní pravidla provozu
Napsal uživatel Hana Maková   
Pátek, 15 Květen 2020 17:16

Milí rodiče.

Znovuotevření MŠ je naplánováno na 25.5.2020.

Provoz škol bude podmíněn dodržováním zvýšených hygienických opatření, kterým se budou řídit zaměstnanci, děti i rodiče.

Základní pravidla provozu mateřských škol v Kopřivnici najdete zde:

Tyhle pravidla budou platit pro již přihlášené děti v období do konce června 2020.

Všechny přihlášené děti z MŠ Česká budou navštěvovat MŠ Francouzskou.

Všechny přihlášené děti z MŠ Pionýrská budou navštěvovat MŠ I.Šustaly a MŠ Záhumenní.

Podrobné informace dostanou rodiče v průběhu příštího týdne na e-mail, popřípadě budou telefonicky kontaktováni.

Děkujeme za pochopení.

 

Čestné prohlášení najdete zde:

Základní pravidla provozu mateřských škol v Kopřivnici najdete zde:

 

Aktualizováno Pátek, 15 Květen 2020 17:23
 
Otevření Mateřských škol v Kopřivnici
Napsal uživatel Hana Maková   
Úterý, 12 Květen 2020 08:38

Kopřivnické mateřské školy v Kopřivnici se pro přihlášené děti otevřou v pondělí 25.května. Kromě MŠ Česká a MŠ Pionýrská. Přihlášené dětí z těchto školek budou umístěny do náhradních školek v Kopřivnici.

Provozní doba mateřských škol na květen a červen bude upravena : od 6.30hod - 15.30 hod.

Podrobnější informace  o podmínkách nástupu do MŠ budou do konce týdne vyvěšeny na našich webových stránkách.

 

 

Aktualizováno Úterý, 12 Květen 2020 08:39
 
Informace pro rodiče
Napsal uživatel Hana Maková   
Středa, 06 Květen 2020 15:03

 

Vážení rodiče,

v souvislosti s uvolňováním vládních opatření a na základě jednání se zřizovatelem města Kopřivnice zjišťujeme aktuální stav a podmínky pro případné otevření MŠ.


Proto potřebujeme nejpozději do 11.5.2020 vědět, jaký je reálný zájem o docházku Vašich dětí do školky po otevření, abychom dle Vašeho zájmu mohli rozhodnout o termínu a podmínkách znovuotevření školky.


Chápeme Vaše potřeby i obavy v souvislosti s dočasně uzavřenými MŠ, žádáme Vás však také zároveň, abyste své děti dali do školky jen ve velmi nutných případech, kdy musíte plnit neodkladné pracovní záležitosti, nebo se nacházíte v tíživé sociálně-ekonomické situaci.


Z personálních důvodů budeme moci otevřít pouze omezený počet tříd a také v některých třídách budou s dětmi učitelky z jiných školek, abychom zajistili provoz (učitelky jsou s dětmi ZŠ na ošetřovném nebo patří do rizikové skupiny).


Berte na vědomí, že děti nemusí být zařazeny do své kmenové třídy, budou vytvořeny skupiny dětí podle počtu přihlášených, které se již nebudou během dne měnit.

V mateřských školách budou dodržována striktní hygienická pravidla, nebudou probíhat edukativní programy v plném rozsahu.


V souvislosti s tímto Vás žádáme, abyste se s níže uvedenými podmínkami provozu  seznámili. Vaše včasná informace o účasti Vašeho dítěte na vzdělávání nám pomůže při zajištění podmínek ke vzdělávání a stravování dětí.

 

Během krátké doby byste měli obdržet e-mail ze své školky s informacemi, kam máte sdělit, zda Vaše dítě do MŠ nastoupí či nikoliv.

Celý dopis od ředitelky MŠ Kopřivnice naleznete zde:

Čestné prohlášení naleznete zde:

 

Aktualizováno Neděle, 10 Květen 2020 10:31
 
Vyhlášení Zápisů do MŠ na školní rok 2020/2021
Napsal uživatel Hana Maková   
Čtvrtek, 09 Duben 2020 08:03

Ředitelka

Mateřských škol Kopřivnice okres Nový Jičín,

ul. Krátká 1105, Kopřivnice

stanovÍ

místo, termín a dobu pro podání žádostí

o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

pro školní rok 2020/2021

Místo pro podání žádosti:

Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Termín a doba podání žádostí:

4. května – 15. května 2020

Školský obvod Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvkové organizace:

území města Kopřivnice včetně místních částí Lubina, Mniší a Vlčovice

vyjma ulic

17. listopadu, Družební, Na Pinkavce a Osvoboditelů – spádová

MŠ Polárka u ZŠ 17. listopadu

Prosíme rodiče,aby se pozorně seznámili s  Podmínkami zápisu a Informacemi pro rodiče. Všechny formuláře a dokumenty jsou ke stažení viz. níže.

Informace pro rodiče - termín zápisu.

Stanovení podmínek pro podávání žádostí

Žádost o přijetí

Zápisní list

Poučení žadatele

Čestné prohlášení

Kritéria pro přijetí

Aktualizováno Středa, 06 Květen 2020 18:16
 
Požadavek na změnu MŠ v rámci organizace
Napsal uživatel Hana Maková   
Čtvrtek, 09 Duben 2020 07:55

Milí rodiče,

pokud máte zájem o přestup Vašeho dítěte na jinou školku,vyplňte si formulář,který můžete poslat e-mailem naskenovaný s Vaším podpisem na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nejpozději do 15.5.2020, nebo jej přinést do MŠ Krátká ve dnech 4.5. a 11.5. v době od 8.00 do 15.00 hodin. Případně se domluvit s ředitelkou - kontakt 731 194 043.

Formulář Požadavek na MŠAktualizováno Čtvrtek, 09 Duben 2020 08:55
 
Platba školného
Napsal uživatel Hana Maková   
Čtvrtek, 09 Duben 2020 07:45

Milí rodiče.

Platba školného je kvůli koronavirové situaci upravena.

Přesné informace se dozvíte zde:

 

 

Aktualizováno Čtvrtek, 09 Duben 2020 07:46
 
Informace pro rodiče předškoláků
Napsal uživatel Hana Maková   
Čtvrtek, 02 Duben 2020 15:02

Svět vzdělání otevírá 1. třídu pro nadané děti na ZŠ 17. listopadu v Kopřivnici.

Další informativní schůzka o organizaci výuky v nově otevírané první třídě pro talentované děti se bude konat ONLINE!

Připojte se na uvedené stránky http://www.svetvzdelani.cz/meet ve středu 8. dubna v 15.30 (podrobnosti a bližší informace také na https://svetvzdelani.cz/koprivnice/ nebo https://www.facebook.com/Sedmnactka17 ).

Aktualizováno Středa, 08 Duben 2020 08:42
 
Informace k Zápisům do 1.tříd
Napsal uživatel Hana Maková   
Čtvrtek, 26 Březen 2020 18:08

Informace pro rodiče, jejichž děti  mají nastoupit do 1.třídy, naleznete v letáčku zde:

Aktualizováno Čtvrtek, 26 Březen 2020 18:09
 
Oznámení o dočasném přerušení provozu všech MŠ
Napsal uživatel Hana Maková   
Pátek, 13 Březen 2020 12:47

OZNÁMENÍ

o dočasném přerušení provozu všech mateřských škol zřizovaných městem Kopřivnice,

a to s účinností od pondělí 16. 3. 2020 ze závažných organizačních příčin v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19.

Zákonným zástupcům, kteří budou žádat o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy, budeme vystavovat potvrzení těmito způsoby:

• Zákonný zástupce požádá na email Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript a potvrzení bude zasláno elektronicky, doma si doklad vytiskne a vyplní potřebnými údaji

• Bude vydáváno zákonným zástupcům v pondělí 16. 3. od 7:00 do 15:00 hodin na ředitelství v MŠ Krátká

Zaměstnanec – rodič má nárok na ošetřovné, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. Rodiče se mohou v péči o dítě vystřídat.

V dalších dnech po telefonické domluvě s ředitelkou školy:

Hana Borosová – kontakt: 731 194 043

O dalším vývoji Vás budeme včas informovat na webových stránkách mateřských škol.

Vážení rodiče, pevně věříme, že budete vnímat toto opatření jako důležitý preventivní krok k minimalizaci rizika k přenosu onemocnění.

Velice Vám děkujeme za pochopení a přejeme všem pevné zdraví.

S pozdravem Bc. Hana Borosová

ředitelka organizace Mateřských škol Kopřivnice

 

Informace pro rodiče - ČSSZ

Žádost o ošetřovné

 

Aktualizováno Pátek, 13 Březen 2020 13:01
 
Více článků...
<< Začátek < Předchozí 1 2 Další > Konec >>

Strana 1 z 2