Přihlášení/Odhlášení
Den otevřených dveří v MŠ Kopřivnice
Napsal uživatel Hana Maková   
Středa, 04 Duben 2018 16:04

Zveme všechny rodiče a děti na Dny otevřených dveří v MŠ Kopřivnice.Školky si můžete prohlédnout v uvedených dnech v čase od 8. 00 - 11.00 hodin a od 14.15 - 15.45 hodin.

Srdečně zvou paní učitelky.

23.4.2018             MŠ Z.Buriana, Pionýrská

24.4. 2018            MŠ  Krátká

25.4.2018             MŠ Francouzská, Mniší

26.4.2018             MŠ  Lubina, Česká

27.4.2018             MŠ Záhumenní, I.Šustaly

 

Viz plakát

Aktualizováno Pondělí, 16 Duben 2018 20:47
 
Otevírací doba zahrad pro veřejnost v roce 2018
Napsal uživatel Hana Maková   
Středa, 04 Duben 2018 10:46

Zabezpečení provozu zahrad pro veřejnost v roce 2018

Plakát zde:

Otevírací doba zahrad MŠ: 16. dubna – 31. srpna 2018 :

 

Zahrady budou otevřeny po ukončení provozu mateřských škol ve dnech:

 

Pondělí : 16.00 – 19.00 MŠ Lubina + MŠ Francouzská

 

Úterý: 16.00 – 19.00 MŠ Jeřabinka, ul. Z.Buriana

 

Středa: 16.00 – 19.00 MŠ Česká + MŠ Pionýrská + MŠ Mniší

 

Čtvrtek: 16.00 – 19.00 MŠ Krátká

 

Pátek: 16.00 – 19.00 MŠ I. Šustaly

Zahrada v MŠ Mniší bude otevřena od 1. května 2018.

 

Otevírací doba zahrad MŠ: 1.září – 19. října 2018:

 

Pondělí : 16.00 – 18.30 MŠ Lubina + Francouzská

 

Úterý: 16.00 – 18.30 MŠ Jeřabinka, ul. Z.Buriana

 

Středa: 16.00 – 18.30 MŠ Česká + Pionýrská + MŠ Mniší

 

Čtvrtek: 16.00 – 18.30 MŠ Krátká

 

Pátek: 16.00 – 18.30 MŠ I. Šustaly

Ve dnech státních svátků budou zahrady pro veřejnost uzavřeny.

Zahrady nebudou otevřeny ani za nepříznivého počasí - za deště a bezprostředně po něm, za náledí apod. .

Dodržujte prosím pokyny, uvedené v Návštěvním řádu.

 

 

 

 

Aktualizováno Středa, 04 Duben 2018 16:03
 
Zápis do MŠ
Napsal uživatel Hana Maková   
Středa, 04 Duben 2018 08:02

Ředitelka

Mateřských škol Kopřivnice okres Nový Jičín,

ul. Krátká 1105, Kopřivnice

stanovÍ

místo, termín a dobu pro podání žádostí

o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

pro školní rok 2018/2019

Místo pro podání žádosti:

Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvková organizace

- rodiče přijdou s dítětem do mateřské školy (odloučeného pracoviště),

kam chtějí dítě přihlásit.

Termín a doba podání žádostí:

čtvrtek 3. května 2018 od 8.00 do 15.00 hodin

Školský obvod Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvkové organizace:

území města Kopřivnice včetně místních částí Lubina, Mniší a Vlčovice

vyjma ulic

17. listopadu, Družební, Na Pinkavce a Osvoboditelů – spádová

MŠ Polárka u ZŠ 17. listopadu

Upozorňujeme, že zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (děti, které k 31.8.2018 dosáhnou věku 5 let). Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu (dále jen „spádová MŠ“), a to pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu (nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání). Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli „spádové MŠ“.

V našich mateřských školách je pro děti připraven bohatý celoroční program, zaměřený na celkový rozvoj dítěte, na podporu jeho individuality i talentu.

Velká péče je věnována rozvoji vzájemných dobrých vztahů mezi dětmi i přípravě na školu.

S aktivitami mateřských škol se můžete seznámit na webových stránkách školy:

http://skolky.koprivnice.org

Můžete si mateřskou školu prohlédnout, seznámit se s prostředím,

i s učitelkami, které o děti pečují.

S sebou si přineste občanský průkaz, rodný list dítěte

a potvrzení od lékaře.

Plakát zde:

Aktualizováno Středa, 04 Duben 2018 16:10
 
Inzerát
Napsal uživatel Hana Maková   
Sobota, 17 Březen 2018 12:23

Ředitelka organizace Mateřských škol Kopřivnice vypisuje výběrové řízení

na pozici vedoucí učitelky mateřské školy.

Nástup od 1.8.2018 po dohodě.


Požadavky:

- vysokoškolské vzdělání (Bc. nebo Mgr.) pro mateřské školy

- vysoké pracovní nasazení, odolnost vůči stresu, schopnost týmové spolupráce

- výborné komunikační, prezentační a organizační dovednosti

- pečlivost, samostatnost, zodpovědnost a flexibilita

- praxe v oboru minimálně 3 roky


Platové zařazení: 10. platová třída, úvazek 100%.

Přihlášky s motivačním dopisem a životopisem zasílejte do 18.5.2018 na e-mail:

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo poštou na adresu Mateřská škola, ul. Krátká 1105, 742 21 Kopřivnice.

 

 

Aktualizováno Sobota, 17 Březen 2018 12:25
 
Informace o povinném předškolním vzdělávání
Napsal uživatel Hana Maková   
Čtvrtek, 31 Srpen 2017 06:08

S účinností od 1. 1. 2017 podle § 34 odst. 1 školského zákona platí: Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak. Vlastní předškolní vzdělávání dětí je povinné od 1. 9. 2017.

 

 • Zákonný zástupce dítěte je povinen včas dítě přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání, tj. v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (nenavštěvuje-li již MŠ, jinak se dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání zapisuje automaticky). Právo přednostního přijetí má pouze ve své spádové mateřské škole.
 • Je – li povinné předškolní vzdělávání plněno formou pravidelné školní docházky do mateřské školy v pracovních dnech, začíná docházka v 8,00 hod a trvá nepřetržitě nejméně 4 hodiny. Vzdělávání v době prázdnin je dobrovolné.
 • Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává- li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle § 182a školského zákona.
 • Pokud se dítě nemůže dostavit z vážných důvodů ke vzdělávání – tj. zdravotní důvody či vážné rodinné důvody, je třeba: 1) ihned osobně nebo telefonicky informovat mateřskou školu 2) při návratu dítěte ke vzdělávání přinést písemnou omluvenku na určeném formuláři s udáním důvodu nepřítomnosti dítěte v daném časovém úseku, kdy dítě chybělo.
 • V případě zdravotních obtíží, které trvají déle než 3 dny, má mateřská škola právo vyžadovat písemné potvrzení od lékaře.
 • Opakující se pozdní příchody budou hodnoceny jako neomluvená absence.
 • Při dlouhodobější absenci, která je známa předem, je nutno upozornit mateřskou školu v časovém předstihu a podat žádost o uvolnění ze vzdělávání ředitelce školy, případně vedoucí učitelce.
 • V případě, že neomluvená absence překročí 25 hodin, bude tato skutečnost oznámena příslušnému sociálně právnímu odboru.
 • Povinné předškolní vzdělávání trvá 1 rok, eventuálně 2 roky (odklad školní docházky) a je v obou případech bezplatné.
 • Stravné se hradí standardně (viz. Stravování dětí), pokud nedojde k platbě, bude situace řešena na příslušném sociálně právním odboru.

(Výňatek ze Školního řádu)

Celý Školní řád naleznete zde.

Omluvenku si můžete stáhnout zde.

Informace pro rodiče k novému školnímu roku naleznete zde.

Úplata za předškolní vzdělávání - zde:

Aktualizováno Pondělí, 11 Prosinec 2017 21:46
 
Úřední hodiny ředitelky školy
Napsal uživatel Hana Maková   
Pondělí, 19 Říjen 2015 20:40

Úřední hodiny ředitelky školy k vyřizování záležitostí rodičů:


MŠ Krátká

 • středa 9.00 - 12.00 hodin
 • čtvrtek 12.00 - 15.00 hodin